Tarm - Diverse

TARM

DIVERSE                   UTM Mangler

S. GULDAGER, Rabæk pr. Tarm


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1943  Lærer S. Guldager, Rabæk pr. Tarm


Formål ukendt.


- - - -


30-3-1943, 31-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Spor, ca. 200 m, ønskes til leje, eventuelt til købs. Lærer S. Guldager, Rabæk pr. Tarm.

M. OLESEN, Tarm


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1944  M. Olesen, Tarm


Formentlig tørvegravning.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft formentlig heste.


- - - -


19-3-1944, 21-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Spor, 7 kg, 2 kurver, resten lige, ialt 25 m samt et parti træspor, sporvidde 60 cm, sælges. M. Olesen, Tarm, telf. 67.

TØRVEFABRIKEN FUGLEMOSE


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

19??-1902  Kr. Sønderskou, Tarm og P. O. Thygesen, Rabæksgaard ?


Beliggenhed ukendt, men formentlig i Fuglemose nord for Gundesbøl?


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig heste.


- - - -


8-1-1902, 22-1-1902, 5-2-1902, 1-2-1902, 5-3-1902  - JYLLANDSPOSTEN

På grund af interessentskabsophævelse ønskes Tørvefabriken Fuglemose solgt tillige med ejendommen, ca, 60 tdr. land, med bygning, 12 fag nyt hus. Til fabriken hører en 15 hestes opretstående dampkedel med maskine samt flere hundrede alen spor, 12 à 14 tipvogne.

Lysthavende henvende sig til Kr. Sønderskou, Tarm, eller P. O. Thygesen, Rahbæksgaard pr. Tarm.

NB. Samme steds er en mindre dampkedel med maskine billig til salgs. 

P. BOLLERUP JENSEN, Tarm


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1947  Isenkræmmer? P. Bollerup Jensen, Tarm


Formål ukendt.


Sporvidde 600 mm.


- - - -


28-8-1947, 29-8-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne købes. 3 stk. tipvogne med 600 mm sporvidde købes straks. P. Bollerup Jensen. Telefon Tarm 104.

SVEND AA. HANSEN, Gundesbøl


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1952  Svend Aa. Hansen, Gundesbøl, Tarm


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt.


- - - -


31-1-1952 - JYLLANDSPOSTEN

En tørvepresse med elevator ønskes til købs eller eventuelt lejekøb for sæsonen 52. NB. En driftssikker dieselmotor samt en 3-4 troljer købes. Svend Aa. Hansen, Gundesbøl, Tarm st. Tlf. Ådum 48 x.

AADUM BRUGSFORENING pr. Tarm


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1944-1945  B. Mogensen, Ådum ?


Tørveproduktion ukendt sted.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


12-3-1944, 14-3-1944, 16-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. 1 stk. ælteværk (Allingaabro), 1 stk. slæde m/ skæretromle, 3 stk. troljer, 110 m spor, 1 stk. 10 HK elektromotor, ca. 200 m luftledning sælges samlet. B. Mogensen, Aadum Brugsforening pr. Tarm, telefon Ådum 4.


27-3-1945, 29-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk. 1 stk. ælteværk m. rem, 1 stk. 10 HK elektromotor, 380 v, ca. 300 m ledningsnet m. måler og målerskab, 1 stk. skæretromle, ca. 200 m spor sælges samlet. B. Mogensen, Aadum Brugsforening pr. Tarm st., telefon Ådum 4.

J. K. VESTERGAARD, Lønborg 


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1930  J. K. Vestergaard, Lønborg st.


Formål ukendt.


- - - -


24-9-1930, 25-9-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne med spor. Tilbud ønskes med billigste pris på 150 à 200 meter spor samt 1 à 2 vogne, brugte, men i god stand. J. K. Vestergaard. Telefon 4, Lønborg st.

LØNBORGGARD TØRVEFABRIK ?


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx.


Ejer:

19??-1905  E. Tranberg ?


Tørvefabrik ved ?, lukket 1904?


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-2-1905, 18-2-1905 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion over nedlagt tørvefabrik. Onsdag den 22. febr., kl. 12½, afholdes offentlig auktion over: 1 6-8 hestes motor, 1500 al. spor, 5 tipvogne, 3 gravvogne, ælteværk, elevator, 90 stkr. tørverammer m. m. Motoren, der kun er lidet brugt og af 1. klasses fabrikat, kan ses i gang på Tarm Stolefabrik, tipvogne og spor m. m. sælges i mindre partier. Vogn fra Tarm Gjæstgivergaard til mosen kl. 10½. Lønborggaard, den 8. februar 1905. E. Tranberg.

NÆRILD DAMBRUG


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx. 


Ejer:

196?  Ukendt


Dambrug ved Kyvling bæk og hovedvej A11.


Bane anlagt 19.. .


- - - -

BLÅKILDE DAMBRUG


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx. 


Ejer:

196?  Ukendt


Dambrug ved Kyvling bæk. Bane ?


- - - -

FOERSUM TEGLVÆRK


UTM32: N 6191695, E 469792 - Ref.nr. 60.01. 


Ejer:

1931             M. Christensen

1941-1950  Brdr. Christensen


Teglværk 2 km nordvest for Forsom og 1 km fra hovedvej A 11, anlagt 1872 og lukket 1970. Lergrav umiddelbart nordøst for værket, fra 1960 ny lergrav 300 m nord for værket.


Bane anlagt (før) 1931, nedlagt før 1967.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft hest, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B    Nagbøl  ?  19??  ?  ?


(1)  Købt 8-12-1953 fra Spøer. Ca. 2,5 tons.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1960: Spordele, div.

29-1-1960: Rep. af hjulsæt.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Spordele.

24-11-1962: 2 kæder CM 83 +52 ruller 5,25 meter, 4 forkr. samleled, 4 lige do.

1963: Spordele, div.

ODDERUP TEGLVÆRK

ÅDUM TEGLVÆRK ?


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.14. 


Ejer:

19??-1916   Laurids Lauridsen

1931             J. M. Madsen

1950            Jacob Martin Nielsen


Teglværk 2 km syd for Ådum kirke. Lukket før 1967.


Bane anlagt (før) 1952, nedlagt 196?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


28-7-1916, 29-7-1916, 30-7-1916, 1-8-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Et mindre teglværk med en årlig produktion af 350.000 sten, gode afsætningsforhold og fineste ler, såvel til tagsten som rør, er til salg. Et parti klyne og klynejord kan om ønsket medfølge. Teglværket kan også bortbyttes med land- eller byejendom. Laurids Lauridsen, Odderup Teglværk pr. Tarm.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32: J. M. Madsen

1931: Div.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Spordele


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1953: Vogndele, div.

1954: Spordele, div.

25-4-1955: 1 brugt drejeskive, 600 mm  ny overplade  7 kg hjørner  5 arme.

1957: Spordele

8-5-1957: 1 slæbeskovlsanlæg.

21-9-1957: 1 stk. brugt 300x54 dobbeltflancet hjul.


Spøer - Hovedbog 1959-61: 

1961: Div.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Div. (4 br. hjulsæt som delvis betaling)

LUNDSBYGAARD BRUNKULSLEJE, Ådum


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer: ?

Entreprenør:

1951-1954  Stürup & Prosch-Jensen, Fredericia. 


Brunkulsleje 2 km nord for Ådum.


Bane anlagt 19??, nedlagt før 196?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B    KM  ?  ?  ?  ?


- - - -


Billeder i Aadum Sogns Arkiv.

Siden er senest rettet


20-11-2014

22-3-2015

20-10-2015