Sydthy - Diverse

SYDTHY

DIVERSE

BEDSTED-GRURUP SOGNERÅD


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 30.xx. 


Ejer:

1941  Bedsted-Grurup Sogneråd


Formål ukendt. Beskæftigelsesarbejde/ Tørvegravning?


- - - -


12-9-1941, 13-9-1941, 14-9-1941 - JYLLANDSPOSTEN

6 tipvogne med 400 til 600 m spor, med jernsveller og skiftespor, ønskes til købs eller leje. Tilbud med pris indgives til Bedsted-Grurup Sogneråd pr. Bedsted. Johs. Olsen.

N. LYKKE, Bedsted


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 30.xx. 


Ejer:

1919  N. Lykke, Bedsted 


Formål ukendt.


- - - -


16-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Byttes med andre varer: maskinolie à 4,50 pr. kg. Til købs ønskes: 400 m spor, ca. 8 kg, og 3 tipvogne, ¾ eller 1 m³. N. Lykke, Bedsted st.

JENS MOGENSEN, Hundborg


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1916  Jens Mogensen, Hundborg


Formål ukendt.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? 


- - - -


3-2-1916, 6-2-1916, 9-2-1916 - JYLLANDSPOSTEN

En del brugte, 65 mm tipvognsskinner med vigespor samt nogle 6 tdr. tipvogne er til salg. Jens Mogensen, Hundborg pr. Sjørring st.

AAKJÆR TØRVE- OG KISELGURFABRIK, Bedsted


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

19??-1952  Chr. Foldager og ?. Foldager


Uvist om der var bane. Beliggenhed ukendt.


- - - -


30-3-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Aakjær Tørve- og Kiselgurfabrik til salg på grund af min broders død og min egen overgang til andet erhverv. Alt i maskiner såvel til kiselgur- som tørvefabrikation. Nye og store bygninger. Danmarks billigste i drift. Chr. Foldager, Aakjær Tørve- og Kiselgurfabrik pr. Bedsted st.

VESTERVIG CEMENTVAREFABRIK 


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 30.xx. 


Ejer:

1921  Ukendt


Spor i tørreovn.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? 


- - - -


15-11-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: En usædvanlig brand. Brand på Vestervig Cementvarefabrik. Brændende væske løb ned i varmekanaler under jorden, som sendte varmen op i tørreovnen, hvor skinnerne blev forvredne.

JENS ANDERSEN, Bedsted


UTM32: N 6308500, E 471300 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1906-1917  Jens Andersen, Bedsted

1917-19??  ? Madsen, Bedsted


Beliggenhed Hundborg mose.


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.

Bane anlagt 1906, nedlagt 19??. 


- - - -


24-3-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Tørvefabrikant Jens Andersen af Bedsted har i følge ‘Th. A, A.’ solgt Moselund med tilhørende tørvefabrik til malermester Madsen af Bedsted for 80,000 kr. Andersen overtager samtidig to Madsen tilhørende ejendomme i Bedsted for 41,000 kr. Kreaturbesætning medfølger.

TANDRUP TØRVEFABRIK, Bedsted


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1915  Jens Andersen, Moselund pr. Bedsted


Beliggenhed ukendt. Samme som forgående?.


- - - -


P. JOHANNESEN, Bedsted


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1913  P. Johannesen, Elektricitetsværket, Bedsted


Beliggenhed ukendt. Uvist om værket var ejer?


- - - -


8-7-1913, 10-7-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk til salg, bestående af 50 stkr. rammer, 4 stkr. tipvogne, ca. 2000 meter spor, 1 trosse samt æltemølle og pram. Kan ses i brug i denne uge.

P. Johannesen, Elektricitetsværket, Bedsted.

ÅRUP DAMBRUG, Årup


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 22.04. 


Ejer:

1964-1970  Jens Jørgensen, Thisted


Dambrug ved Årup å 1 km nord for Årup. Lukket før 2007.


Bane anlagt (før) 1964, nedlagt før 2007.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorvogn.


Motorvogn

(1)  ?   ?  Grimstrup (1992)  c1970  B&S  8 hk


(1)   Leveret ny. Beholder fra N.P. Nielsen nr. 1992.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1961-64:

22-6-1964: 1000 meter br. 7 kg skinner.

J. HØRUP SØRENSEN, Sperring


UTM32: N 6310800, E 473483 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1943   J. Hørup Sørensen, Sperring


Beliggenhed ukendt. Formål ukendt.


- - - -


19-4-1943, 20-4-1943 - THISTED AMTS TIDENDE 

Til salg: Tipvogn med 80 alen skinner, 2 sæt bringseler, en ponnyvogn og et elektrisk hegn med tråd. J. Hørup Sørensen, Sperring.

C. NIELSEN, Snedsted


UTM32: N 6308560, E 471361 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1910   C. Nielsen, Legindgaard pr. Snedsted


Beliggenhed ukendt. Formål ukendt, evt. kalkbrud.


- - - -


1-7-1910, 2-7-1910 - THISTED AMTS TIDENDE

En tipvogn og ca. 100 alen spor ønskes til købs. Tilbud samt nøjeste pris bedes tilsendt undertegnede snarest. Legindgaard pr. Snedsted, den 26. juni 1910. C. Nielsen.

BOLETTESMINDES MOSE, Bedsted


UTM32: N 6295717, E 464166 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1921   Jeppe Chritensen ?


Tørveproduktion.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


- - - -


3-8-1921 - THISTED AMTS TIDENDE

Auktion over tørv m. m. Efterbegæring af Jeppe Christensen afholdes torsdag den 4. b. m., eftm. kl. 2, offentlig auktion i Bolettesmindes mose over tørv samt over to tipvogne, en del skinner m. m. Betaling til fuldmægtig Bach. Kredit i 2 måneder.

Hassing-Refs Herreders Dommerkontor, d. 2. august 1921. A. Fugl.

MARTIN STEFFENSEN, Hurup


UTM32: N 6289000, E 464000 - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1924   Martin Steffensen, Hurup


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


20-4-1925 - THISTED AMTS TIDENDE

Skal sælges billigt. To tipvogne med 85 mtr. spor, passende til staldbrug, samt en del kampesten. Martin Steffensen, Hurup.

Siden er senest rettet


15-2-2015

16-11-2015

22-11-2015

11-12-2015