Sønderborg-Als - Tørvemoser

SØNDERBORG - ALS 

TØRVEMOSER             Ikke færdig   UTM mangler

??? TØRVEMOSE


UTM32: N 609 , E 551 - Ref.nr. 93.xx.   


Ejer:

1945  (Entr.) P. Villadsen, Sønderborg


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm, trækkraft ukendt.


- - - -


2-4-1948, 4-4-1948, 6-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. Ca. 400 lb. m. ca. 7 kg skinner samt 9 stkr. tipvogne, sporvidde 60 cm, sælges omg.

P. Villadsen, Østerg. 2a, Sønderborg. Tlf. 2970.


??? TØRVEMOSE


UTM32: N 609 , E 551 - Ref.nr. 93.xx. 


Ejer:

1945  Hansen & Nissen, Sønderborg


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  JWE  ?? / 19?? Ford  40 


(1)  Til salg december 1948. Ford A motor.


- - - - 


19-12-1948, 21-12-1948, 23-12-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Materialer sælges. På grund af omgang til anden drivkraft og omlægning af driften sælges følgende:

....  1 stk. skinnetraktor, fabrikat 'Willemoes', 600 mm sporvidde, med efterset Ford A motor. ....

Hansen & Nissen, Sønderborg, Parkgade nr. 24. Tlf. 1276.

 ??? TØRVEMOSE


UTM32: N 609 , E 551 - Ref.nr. 90.10. 


Ejer:

194?  ?


Mosebrug under 2. verdenskrig nær Østerholm på Als.


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 ??? TØRVEMOSE


UTM32: N 609 , E 551 - Ref.nr. 93.xx.


Ejer:

19??-1923  Eriksen & Petersen, Sønderborg


Mosebrug under 1. verdenskrig. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1923?

Sporvidde 500 mm. Trækkraft heste?


- - - -


11-4-1923, 13-4-1923 - HEIMDAL

6 tipvogne, (50 cm spor) lidt brugt, derunder 2 bremsevogne. Et godt vedligeholdt lokombil. Et tørveælteværk med alt tilbehør. En vandsnegl billigt til salg. Eriksen & Petersen, Sønderborg, tlf. 38.

KARSTEN NISSEN, Vinum


UTM32: N 609 , E 551 - Ref.nr. 90.10. 


Ejer:

1946-1948  Tørvefabrikant Karsten Nissen, Vinum, Ketting


Mosebrug. Beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1946-1948.

Siden er sidst rettet


14-8-2014

23-11-2014

8-10-2015