Odsherred - Skærvefabriker

ODSHERRED

SKÆRVEFABRIKER                  UTM rettes

SKÆRVEFABRIKEN 'GNIBEN' 


UTM32: N 6200000, E 643000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer: 

1903  L. Christianen, Strandboulevard 130, 2. sal, København ?


Eksisterede 1903.

Bane? 


- - - -


Samme fabrik?

24-10-1900, 27-10-1900, 31-10-1900 - INGENIØREN

En skærvefabrik med 8 hestes dampmaskine og knuseværk samt udskibningsbro og uudtømmelige stenbeholdninger, beliggende på Sjællands Odde, kan fås til købs ved henvendelse på sagfører Buemanns kontor, Rosenborggade 2.

ODDEN SKÆRVEFABRIK ?


UTM32: N 6205700, E 643900 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer: 

1910-191?  F. W. Carlsen, Skælskør (Udlejet til tysk I/S)


Havn på Sjællands Odde, kaldet tyskerhavnen, anlagt 1910, ødelagt af storm 1910 og 1911.


Bane anlagt 1910.

Sporvidde ukendt.


Tyskerhavnen. Postkort - Odsherred Lokalarkiv.

ODDEN STENLEJER


UTM32: N 6206796, E 644142 - Ref.nr. 102.01


Ejer:

1915-19??  Stenlejerne på Sjællands Odde A/S (Dir. Dæhnfeldt, Odense)

19??-19??  Stenlejerne på Sjællands Odde A/S (P. Sletting og O. Zimmermann)

1937-19??  Stenlejerne på Sjællands Odde A/S (Aarhus Sten- og Gruskompagni)


Stenværk på Sjællands odde med spor mellem stengrave, sorterværker og to udskibningsbroer i Kattegat (N 6206966, E 6442769) og Sejrø bugt (N 6205670, E 643935).

Broen i Sejrø bugt blev ødelagt af isen i 1940 og ikke genopbygget. Senere er Odden færgehavn anlagt på stedet.


Bane anlagt 1915, nedlagt ca. 1970.

Sporvidde 600 mm. Oprindeligt damplokomotiver, senere motorlokomotiver.


Damplokomotiver

(11)  ?  B t  OK  2947  1908  40

(12)  ?  B t  OK  7402  1915  40

(13)  ?  B t  OK  11214  1927  40


(11)   Købt 19??. Leveret nyt til Bauunt. A. Husen, Flensburg, for

          Mergelverband Ruttebüll/Bønderby mergelleje (92.02).

          Ophugget 1941.

(12)   Nyt.

          Solgt til Julius Nielsen, København. Ophugget 1922.

(13)   Købt 193? fra Entr. Knud Lind, Lyngby. Leveret nyt til Bauunt.

           Heinrich Engel, Schleswig.

           Solgt 1942 til A/S Basnæs, Basnæs roebane (120.01).

           Ophugget 1952.


Motorlokomotiver

(1)  ?  C pm  ?  ?  ?  ?  ? 

(2)  ?  B ?     KM  ?  ?  ?  ?

(3)  ?  B ?     KM  ?  ?  ?  ?   


Link

http://www.parby.com/?Omr%E5dets_historie

VIG SKÆRVEFABRIK


UTM32: N 6192719, E 659548 - Ref.nr. 105.02. 


Ejer:

1925-1947  Fa. Niels Hansens Sønner (Ernst og Kristoffer Hansen)

1947-19??   Fa. Niels Hansens Sønner (Kristoffer Hansens arvinger)


Sten- og grusgrav 2 km nordvest for Vig st. (OHJ). Lukket 19??.

Fra 1931 havde man også skærvefabrik i Undløse.


Bane anlagt 192?, nedlagt 197?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B bm  AD  192?  ?  ?  ? 

(2)  ?  B bm  JWE  ?  ?  ?  ?

(3)  ?  ? bm  ?  ?  ?  ILO  ?

(4)  ?  B   PM  ? ?  ?  ?   


(1)  6 hk ?

(2)  Gasgenerator.

(3)  Tilsyneladende hjemmelavet.

(4)  Eksistens usikker. 


Siden er senest rettet


24-2-2014

10-12-2015