Mors - Diverse

MORS 

DIVERSE

N. VOETMANN, Ørndrup


UTM32: N 6293409, E 473268 - Ref.nr. 23.xx. 


Ejer:

1925  Proprietær Niels Voetmann, Ørndrup pr. Karby

 

Formål ukendt.


Bane anlagt 1925?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


30-6-1925, 1-7-1925, 2-7-1925, 3-7-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt spormateriel. Billigste pris ønskes omgående på 2000 meter dobbeltspor à 5 kg pr. meter, 8 stkr. 1 m³ tipvogne, 600 mm sporvidde, samt tilhørende bolte, spiger osv. N. Voetmann, Ørndrup pr. Karby, Mors.

CHR. SPANGGAARD, Nykøbing M. 


UTM32: N 6294500, E 491500 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1917   Chr. Spanggaard, Nykøbing M.

1930  A. Chr. Spanggaard, Nykøbing M.

 

Maskinhandler. Formål ukendt. Samme person? 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


16-7-1917, 23-7-1917, 26-7-1917, 30-7-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg straks. En dampkedel, 28,6 □-meter hedeflade, 100 pd. damptryk. år 1905, en dampmaskine, cylinderdiameter 400 millimeter, slaglængde 500 millimeter, svinghjul 3,400 millimeter, 500 meter spor, 4 tipvogne, 1 lervalse, 1 stryge-maskine, aksler, remskiver og remme ønskes solgt samlet eller delvis.

Chr. Spanggaard, Nykjøbing M.


26-7-1930 - JYLLANDSPOSTEN

5 brugte tipvogne og ca. 300 m spor til salg eller bytte med 24" tærskeværk med presser og andre maskiner. A. Chr. Spanggaard, Nykjøbing, Mors.

M. MATHIASEN, Nykøbing M. 


UTM32: N 6294500, E 491500 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1946  Tømrermester M. Mathiasen, Nykøbing M.   

 

Formål ukendt. 


Bane anlagt 1946?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft ? 


- - - - 


30-3-1946, 31-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

150 m skinner m 2 skiftespor samt 3 stk. troljevogne købes. Tømrermester M. Mathiasen, Nykøbing Mors, tlf. 179.

VESTERBROS MASKINFORRETNING, Nykøbing M.


UTM32: N 62943xx, E 4909xx - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1929-1932  Holck Jensen, Nykøbing M.   


Formål ukendt.


- - - -


19-5-1929, 22-5-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes 4 brugte tipvogne og 1500 meter skinner med sveller. Vesterbros Maskinforretning, Holck Jensen, Nykøbing, Mors. Tlf. 483.


18-5-1932, 25-5-1932, 28-5-1932, 4-6-1932, 11-6-1932, 18-6-1932, 25-6-1932, 8-7-1932 - MORSØ FOLKEBLAD

Tipvogne og skinner. Ca. 400 meter skinner og 2 tipvogne sælges billigt. Vesterbros Maskinforretning. -- Telf. 438. Holck Jensen.

DRAGSTRUP TRÆLASTHANDEL, Erslev


UTM32: N 6296400 , E 479900 - Ref.nr. 26.xx.


Ejer:

1905-19??  Tømmerhandler, købmand Martinus Knudsen

19??-19??  ?   


Firmaet havde en 70 m lang skibsbro, som blev ødelagt under en storm i 1913. Formentlig genopbygget.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


19-9-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. 3 tipvogne fl: med aft. kasser, 9' x 3', sporvidde 60 cm, sælges billigt. Dragstrup Trælasthandel, Erslev, Mors.


7-4-1937 - JYLLANDSPOSTEN

Brugte skinner, 65 mm, ca. 500 lb.meter, inkl. lasker, sælges for et antageligt bud. Dragstrup Trælasthandel, Erslev, Mors.

FÆLLES-TØMMERLAGERET, Nykøbing M.


UTM32: N 6294500, E 491500 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1899  ? , Nykøbing M.   


Formål m.m. ukendt. Muligvis fra Glomstrup vig?


- - - -


27-6-1899, 4-7-1899, 11-7-1899 - JYLLANDSPOSTEN

105 stkr. brugte jærnbaneskinner ere til salgs hos Fælles-Tømmerlageret, Nykjøbing, Mors.

MARTIN BERTHELSEN, Ørding 


UTM32: N 6285800, E 485300 - Ref.nr. 23.xx. 


Ejer:

1912  Martin Berthelsen, Ørding

 

Maskinfabrikant.


Tørveværk leveret 1912 til gårdejer Chr. Nørgaard, Storup.

Formentlig det nedenfor nævnte materiel.


- - - -


25-1-1912, 26-1-1912, 27-1-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs søges: 2000 alen jernbanespor, ca. 60 mm højde, og 4 tipvogne, passende til mosebrug. Billigste pris bedes tilsendt Martin Berthelsen, Ørding, Nykøbing, Mors.

BJERGBY GRUSGRAV, Bjergby


UTM32: N 6303000, E 484245 - Ref.nr. 23.xx. 


Ejer:

1926-1936  Thisted Amts Vejvæsen

1936-19??  Solbjerg-Sundby kommune 


Grusgrav i Bjergby. Kort spor. 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??


- - - -


26-8-1936 - MORSØ FOLKEBLAD

Notits: Thisted Amtsråds møde i dag.

Amtsgrusgraven i Bjergby sælges til Solbjerg-Sundby kommune.

Amtsvejinspektøren forelagde i dag i amtsrådsmødet indstilling om at sælge amtets grusgrav i Bjergby til Solbjerg-Sundby sogneråd for 800 kr. Under overdragelsen er indbefattet en tipvogn og 50 meter spor. Arealet, der andrager 4925 m², er af amtsvejvæsenet erhvervet i 1926 for 1800 kr.

Vejudvalget anbefalede, og salget vedtoges.

SINDBJERG GRUSGRAV, Sindbjerg


UTM32: N 6290000, E 479700 - Ref.nr. 23.xx. 


Ejer:

1905-19??  Thisted Amts Vejvæsen


Grusgrav ved Sindbjerg. nærmere beliggenhed ukendt. Kort spor. 

Bane anlagt 1910, nedlagt 19??


- - - -


30-8-1910 - THISTED AMTS TIDENDE

Thisted Amtsråd. Mødet den 30. august.

Vanskelige forhold. Amtsvejinspektøren anholder om tilladelse til at måtte anskaffe 220 meter spor og 2 tipvogne til gratis brug for grusharperne ved Sindbjerg grusgrav, da forholdene på grund af gravens dybde er særlige vanskelige. – Tiltrådtes.

Siden er sidst rettet


10-9-2014

16-10-2015

31-10-2015

20-11-2015

10-12-2015