Esbjerg - Diverse

ESBJERG

DIVERSE UTM skal rettes

ESBJERG KOMMUNES RENOVATIONSANLÆG

 

UTM32: N 608xxxx, E 557xxx - Ref.nr. 74.01.

 

Ejer:

1941-1978 Esbjerg kommune

 

Dano-affaldssorteringsanlæg mellem Gl. Vardevej og Hjertingvej med ca. 1 km spor. Værk opført 1941, udvidet 1951 og lukket i 1978.

 

Bane anlagt 1941?, nedlagt 197?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.

 

Motorlokomotiver

(1) ? B ? ? ? ? ?

(2) ? B dm PM 31095/475 1963 Lister ? type B

(3) - B dh Schöma 3187 1969 Deutz 25 hk type CHL20G

 

(1) Nyt?

(2) Nyt. 2 tons. Leveret med Lister dieselmotor type SL-3.

(3) Nyt. Leveret med Deutz dieselmotor type F2L912 nr. 4723123.

 

- - - -

 

9-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN

I eftermiddags (8-4) indviede Esbjerg kommune sit nye store dagrenovations-anlæg, det såkaldte Dano-anlæg, der er leveret af Buddinge Værk . . .

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1968-72: Stadsingeniøren i Esbjerg

1969: Lev. vogndele

9-10-1969: 5 brugte tipvogne 3/4x600 mm L T og E afstivet. Hjulsæt 300x600x70x40/58.

27-3-1972: 5 brugte tipvogne c 0,9 m3x600 mm - hjul 300x70 uden afstivninger.

1 brugt 600 mm skifte 10 kg højre 7 meters på 128 mm stålsveller. Spordele.

BREDERO CHRISTIANI COATERS

 

UTM32: N 608xxxx, E 549xxx - Ref.nr. 74.04.

 

Ejer:

1982-1984 Bredero Christiani Coaters (Bredero og Christiani

& Nielsen)

 

Fabrik anlagt 1982 i Esbjerg sydhavn til coating af naturgas- og olierør. Lukket 1984.

Ca. 50 m spor til rørtransport.

 

Bane anlagt 1982, nedlagt 1984.

Sporvidde 610 mm. Trækkraft motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv

(1) - B dm MR 22239 1965 Dor ?

 

(1) Overtaget 1982 fra Christiani & Nielsen Ltd., England, som senest

anvendte det ved Bournemouth Harbour.

Oprindeligt leveret til Upper Tame Main Drainage Authority,

Warwickshire, England '87026', senere kaldet Upper Tame Water

Reclamation Division og Severn Trent Water, Minworth '26'.

18-10-1979 solgt til Alan Keef Ltd. (lokomotivhandler).

Dorman dieselmotor nr. WE 80848.

1984 solgt til Industribaneklubben.

ESBJERG FISKERIHAVN

 

UTM32: N 608xxxx, E 549xxx - Ref.nr. 74.10.

 

Ejer:

19??-19?? Staten (Vandbygningsvæsenet)

 

Sporanlæg til transport af fisk ved den gamle fiskerihavn.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Håndkraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postkort ukendt årstal

ESBJERG MYRE MALM COMP.

 

UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1953-1954 Esbjerg Myre Malm Comp. I/S

 

Formål og beliggenhed ukendt. (evt. Kvong)

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv?

 

(*) Marts 1953 søges et 2,5 tons lokomotiv til købs.

 

- - - -

 

28-2-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, spor og lokomotiv, henholdsvis ¾ m, 7–12 kg, og 2½ tons med sveller og alt tilbehør købes. Esbjerg Myre Malm Comp. I/S, Esbjerg tlf. 4181.

 

11-7-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt stenknuser købes. Tilbud med udførlige oplysninger til Esbjerg Myremalm Comp., tlf. 4181.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1953-58:

12-5-1954: 200 lasker, 800 laskebolte.

BRUHNS EFTF., Esbjerg

 

UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1938 A. E. D. Bruhns Eftf. A/S, Esbjerg (Automobilforhandler)

 

Formål og beliggenhed ukendt.

Antagelig kun agent/fabrikant?.

 

Motorlokomotiv

(1) ? ? B b ? ? ?1938 ? Ford 55 hk

 

(1) Nyt. Til salg september-oktober 1938. Ford B motor.

 

- - - -

 

21-9-1938, 23-9-1938, 25-9-1938 - JYLLANDSPOSTEN

Et nyt motorlokomotiv med 'Ford' B motor sælges billigt. Bruhns Eftfl. A/S, Esbjerg.

 

2-10-1938 - JYLLANDSPOSTEN

Nyt lokomotiv med Ford B motor sælges billigt. Bruhns Eftfl. A/S, Esbjerg. Tlf. 2420.

HENRY RASMUSSEN, Esbjerg

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1943 Mekaniker Henry Rasmussen, Strandbygade 63, Esbjerg

(tlf. 2012)

 

Nærmere beliggenhed og formål ukendt.

 

Sporvidde 600 mm.

 

Motorlokomotiv

(1) ? ? b ? ? Ford 40 hk

 

(1) Til salg marts 1943. Ca. 2 tons, brugt, Ford A motor uden gas.

Samme som næste? Adressen er ganske vist en anden?

 

- - - -

 

16-3-1943, 18-3-1943, 21-3-1943, 28-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt skinnetraktor, ca. 2 tons, sporvidde 600 mm, Ford A, hovedrepareret, motor uden gas, til salg. Mekaniker Rasmussen, Strandbygade 63, Esbjerg, tlf. 2012 mellem 8--12 og 13–17.

 

1-5-1943, 3-5-1943, 4-5-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Brugt motorlokomotiv, Ford A, hovedrep. motor, sporvidde 600 mm, til salg. Henry Rasmussen, Strandbygade 63, tlf. 2012, Esbjerg, mellem 8–17.

? RASMUSSEN, Esbjerg

 

UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1943 Rasmussen, Nygårdsvej 137, Esbjerg

 

Nærmere beliggenhed og formål ukendt.

 

Sporvidde 600 mm.

 

Motorlokomotiv

(1) ? ? b ? ? Ford 40 hk

 

(1) Til salg maj 1943. Ca. 2 tons, hovedrepareret Ford A motor.

 

- - - -

 

1-6-1943, 3-6-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, hovedrepareret Ford A motor, ca. 2 tons, 600 mm sporvidde, til salg. Rasmussen, Nygårdsvej 137, Esbjerg.

BØTKERS TØMMERHANDEL, Esbjerg

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1961 A/S L. Bøtkers Tømmerhandel

 

Formål og beliggenhed ukendt. (1961)

 

Bane anlagt (før) 1961.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1958-61:

17-6-1961: 14 br. 10 kg skinner m/lasker a 7 meter. Spordele.

1 - 5 meter venstre skifte 500 mm 10 kg på ny 105 mm stålsveller.

A. BANCK, Esbjerg

 

UTM32: N 6148145, E 531005 - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1951 A. Banck, Esbjerg

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

 

Motorlokomotiv

(1) ? B PM ? ? ? ?

 

(1) Til salg juni 1951.

 

- - - -

 

25-6-1951, 26-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Brugte maskiner o.a. sælges. .... 2 m³ tipvogne, 1 Pedershaab motorlokomotiv, defekt. A. Banck, Hyggeallé 2, Esbjerg. Tlf. 3296.

K. S. CHRISTENSEN, Esbjerg

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1949 K. S. Christensen, Danmarksgade 11, Esbjerg

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

Bane anlagt (før) 1949, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1947-53:

14-9-1949: 1 - 10 kg skifte 600 mm 5 m br. skinner 105 mm sveller nye højre venstre.

JØRGEN OLESEN, Esbjerg

 

UTM32: N 614xxxx, E 529xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1943 Jørgen Olesen, Jernevej 85, Esbjerg

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

Bane anlagt (før) 1943, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1941-47:

1-4-1943: Af brugt plade: 3 drejeskiver 600 x7 kg hjørner.

EUROPA FISKE EXPORT

 

UTM32: N 614xxxx, E 528xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1954 Europa Fiske Export, Ny Havn, Esbjerg

 

Beliggenhed og formål ukendt, evt. dambrug andet sted.

 

Bane anlagt (før) 1954.

Sporvidde 600 mm.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1953-58:

11-8-1954: 1 alm. drejeskive 600 - 5 arme - 7 kg hjørner.

PAUL AGNAR, Esbjerg

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1954 Fiskeeksportør Paul Agnar, Esbjerg

 

Beliggenhed ukendt, ejede bl.a. Alslev Mølle Dambrug (69.02).

 

Bane anlagt (før) 1954.

Sporvidde 600 mm.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1953-58:

30-11-1954: 720 meter br. skinne 7 kg. Spordele. 4 sæt br. hjul 300x600x54.

10-1-1955: 2 alm. drejeskiver 600x7 kg hjørner 5 arme.

1-6-1956: Brugte 22 kg skinner 983,4 kg (= ca. 45 m).

8-6-1957: 1 alm. drejeskive 600 mm 5 arme 7 kg hjørner. Spordele.

19-6-1957: 658 lasker for 7 kg skinner.

17-8-1957: 2000 spiger.

 

Spøer - Hovedbog 1958-61:

9-11-1960: Spordele

 

Spøer - Hovedbog 1961-64:

2-4-1962: Spordele

 

Spøer - Hovedbog 1968-72:

1970: Spordele, div.

20-3-1970: Brugte 7 kg skinner m/lakser. 12 stk. a 5 meter = 60 meter. Laskebolte.

10-3-1971: 1 brugt alm. drejeskive 600 mm. 65 mm 10 kg hjørner - 5 armet kryds.

MARINUS JENSEN, Esbjerg

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1943 Marinus Jensen, Rolfsgade 1, Esbjerg

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

- - - -

 

11-5-1943, 18-5-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner, 15–18 kg, med lasker og bolte, købes. Marinus Jensen, Rolfsgade 1. Telf. 2059, Esbjerg.

JØRGEN OLSEN, Esbjerg

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1947 Jørgen Olsen, Torvegade 13, Esbjerg

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

- - - -

 

8-5-1947: Købt 550 stk. svellespiger af Afviklingsudvalget fra Niemax & Cortsens efterladenskaber.

JERNE SOGNERÅD

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1926 Jerne Sogneråd

 

Jerne kommune blev sammenlagt med Esbjerg 1945.

Beliggenhed og formål ukendt. Evt. grusgrav?

 

- - - -

 

16-1-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor søges. Tilbud på 200 m tipvognsspor og 2 tipvogne, leveret i Esbjerg, udbedes. Sognerådet, Jerne, Esbjerg.

 

ARBEJDSMÆNDENE I ESBJERG GENNEM 60 ÅR 1890-1950

Jerne Sogneråd havde cementstøberi i 1931.

J. P. AMDISEN, Jerne

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1921 Arbejdsformand J. P. Amdisen, Jerne

 

Beliggenhed og formål ukendt.

Nogen forbindelse med Jerne Sogneråd?

 

- - - -

 

21-12-1921, 23-12-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. Tilbud ønskes på ca. 300 m spor, 600 mm sporvidde, monteret på jernsveller, samt 3 à 4 stkr. ¾ kbm. tipvogne. Materiellet gerne i brugt, men i god og komplet stand. Opgiv laveste pris for levering i banevogn til arbejdsformand J. P. Amdisen, Jerne pr. Esbjerg.

HJERTING LADEPLADS

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.11.

 

Ejer:

19?? Ukendt

 

Sporanlæg til transport af fisk fra stranden til fiskerhuse.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Håndkraft.

I. C. ERIKSEN, Esbjerg

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1942 I. C. Eriksen, Gasværksgade 14, Esbjerg

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

Bane anlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

6-5-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

170 m solide træspor og en trolje sælges for kr. 100. I. C. Eriksen, Gasværksgade 14, Esbjerg.

CHR. CHRISTENSEN, Blåholm

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1944 Chr. Christensen, Blåholm

 

Formål og beliggenhed ukendt.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

26-4-1944, 28-4-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg. 4 tipvognshjul med aksler. Chr. Christensen, Blåholm, Esbjerg.

HANS TH. PEDERSEN, Esbjerg

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.

 

Ejer:

1945 Hans Th. Pedersen, Borgergade 71, Esbjerg (tlf. 326)

 

Formål og beliggenhed ukendt.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

14-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

100 m tipvognspatentspor ønskes til leje samt 2 tipvogne. Hans Th. Pedersen, Borgergade 71, tlf. 326 Esbjerg.

Siden er senest rettet

 

5-9-2014

15-12-2014

10-1-2015

25-2-2015

8-4-2015