Fredericia - Diverse

FREDERICIA   

DIVERSE                     UTM mm. skal rettes

Murermester NISSEN, Fredericia


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx.


Ejer:

1941-1944  Murermester Nissen, Fredericia


Beliggenhed og formål ukendt.


Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

16-5-1941: 100 m ny 10 kg skinner.

19-5-1941: 100 m brugte 5 kg skinner.


Spøer - Hovedbog 1941-47:

12-5-1942: 6 sæt hjul 300x700.

29-5-1942: 4 sæt hjul 300x700, 7 alm. rullelejer.

1944 lev. div.

SVOVLSYREFABRIKEN, Fredericia


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 71.04.


Ejer:

1913-19??  A/S Fredericia Svovlsyre- og Superphosphatfabrik

                    (Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik A/S) 

19??-19??   Superfos A/S


Gødningsfabrik anlagt 1913 på Fredericia havn. Sporanlæg mellem havnekaj, fabriksanlæg og lagerplads. 500 mm med håndkraft, 1000 mm (oprindelig med damplokomotiver?), senere motorlokomotiver.


Bane anlagt 1913, nedlagt 1952?

Sporvidde ?500 mm, 600 mm, 1000 mm.

Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 1000 mm

(1)  ?  B bm  Deutz  2459  1920  Deutz  38 hk  type XIVF

(2)  ?  B bm Montania  ?  ?  ?  60 hk 


(1)  Ny? Leveret gennem Glaser & Pflaum, Hamburg.

       7,5 tons, 45 hk. Til salg september 1952. (samme?)

(2)  7 tons. Til salg september 1952. Formentlig solgt 17-11-1952.


Til Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, som også havde 1000 mm bane ved fabriken i Kastrup (113.09), er desuden leveret disse med ukendt bestemmelsessted:

(11)  ?  B bm  PM  7816/63  1930  Ford  40 hk  type PCM

(12)  ?  B bm  PM  7817/64  1930  Ford  40 hk  type PCM

(13)  ?  B bm  PM  8950/116  1933  Ford  40 hk  type PCM


- - - -


1921-22 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: A/S Fredericia Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, skæring af kajspor med tipvognsspor.


1925-26 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Fredericia Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, anlæg af smalspor, Fredericia.


4-10-1952, 8-10-1952 - JYLLANDSPOSTEN

To benzinlokomotiver, sporvidde 1000 mm, til salg. 1 stk. Deutz, 45 hk, vægt 7½ tons, 1 stk. Montania, 60 hk, 7 tons. Svovlsyrefabriken, Fredericia. Telefon 515.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

9-9-1932 lev. 1 klatredrejeskive 600 mm.

Gartner KROMANN, Snoghøj


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1949  Gartner Kromann, Snoghøj


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

8-2-1949: Leje af 1 br. vogn ½ m x 600.

F. REINHOLDT, Fredericia


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1919  F. Reinholdt, Fyensgade 4, Fredericia


Formål og beliggenhed ukendt.

Bor ikke på adressen ved folketælling 1916 og 1921, men 1921 tilhører ejendommen Harald Jensen.


Sporvidde 600 mm.


- - - -


13-5-1919, 14-5-1919, 15-5-1919, 16-5-1919, 18-5-1919, 20-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN

To lokomotiver, 34 P. S., fabrikat Deutz, meget lidt brugte. Brændstof: Solar, petroleum, benzol, benzin, 600 mm sporvidde, arbejdsevne ca. 100 tons, 10 km timen, sælges helst omgående. F. Reinholdt, Fyensgade nr. 4, Fredericia.

HARALD JENSEN, Fredericia


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1920  Harald Jensen, Fredericia


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm.


- - - -


24-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognslokomotiver. 2 stk., 1. kl.s fabrikat, med 600 mm sporvidde er til salg. Harald Jensen, tlf. 306, Fredericia.

ANDERS SØRENSEN, Snoghøj


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1940-1942  Anders Sørensen, Lyngsvej, Snoghøj


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


20-3-1942 - JYLLANDSPOSTEN

200 m spor samt 2 troljer ønskes til leje. Høj leje gives. Tilbageleveres 1. august. Anders Sørensen, Lyngsvej, Snoghøj pr. Fredericia.


3-3-1943, 4-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk - elektrisk materiel. Tørveværk med elektrisk materiel, hvoraf fremhæves 875 m kobbertråd, 36 m kabel, 1 æltemaskine, 1" 8 m gravelevator, 1 dyndelevator, dyndkasse, 30 m spor, kapacitet 50,000 pr. dag, er til salg. Kun brugt een sæson. Anders Sørensen, Snoghøj pr. Fredericia.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1-3-1940:  Leje af skinner.

A/S TRELDENÆS


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx.


Ejer:

1929  A/S Treldenæs


Formål og beliggenhed ukendt, men formentlig skærvefabrik.


- - - - 


12-6-1929, 14-6-1929, 16-6-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Stenknuser, spormateriel og tipvogne er til salg. Telefon Trelde 25. A/S Treldenæs.


12-6-1929, 14-6-1929, 16-6-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Stenfartøjer. En større og en mindre jagt er til salg. Telefon Trelde 25. A/S Treldenæs.

Ingeniør DINESS, Fredericia


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1923  Ingeniør Diness, Fredericia


Formål ukendt. Muligvis entreprenør?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


6-4-1923, 7-4-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsmateriel. 1000 m tipvognsspor, 600 mm sporvidde x ca. 70 mm høje, 6 tipvogne, ¾ -1 cbm., 2 drejeskiver, 2 vigespor, komplet med alt tilbehør, nyt eller brugt, søges til omgående levering. Billigste pris udbedes. Ingeniør Diness, Fredericia.

Vognmand K. Bertelsen, Fredericia 


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1936  Vognmand K. Bertelsen, 6. Julivej 15, Fredericia


Formentlig grusgrav. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

10-1-1936: 2 stk. brugte 0,5 m³ vogne. I bytte 2 stk. 1 m³ vogne.

UDE LASSENS GRUSGRAV, Erritsø


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1932  Grusgravejer Ude Lassen, Erritsø 


Grusgrav. Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde 500 mm. Trækkraft håndkraft?


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

12-9-1932: Ca. 50 m brugt klejnt spor og 1 stk. 500 mm 0,5 m³ vogn. 1 stk. drejeskive til grussorterer.

13-9-1932: 2 hjulsæt til grussorterer. 2 stk. spor a 2½ m på jernsveller.

2-4-1933: Retur 1 stk. vogn, 50 m spor.

ERRITSØ KOMMUNE pr. Fredericia


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1937  Erritsø kommune 


Formentlig grusgrav. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1937 lev. spordele.

H. M. SYNKESEN & SØN, Fredericia


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1943  H. M. Synkesen og ?? Synkesen ?


Maskinfabrik.


- - - -


8-12-1943, 12-12-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Nogle stk. ¾ m³ tipvogne, 600 mm sporvidde .... . H.M. Synkesen & Søn, Maskinfabrik, Gothersgade 4, Fredericia, tlf. 177.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1943: Vogndele

1945: Vogndele

1946: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Vogndele

FREDERICIA KUL- OG BRÆNDEHANDEL   


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1945  Fredericia Kul- og Brændehandel A/S


Formål ukendt.

Sporvidde 700 mm.


- - - -


26-12-1945 - JYLLANDSPOSTEN

12 tipvogne, 70 cm sporvidde, søges til leje i ca. 4 mdr. Fredericia Kul- og Brændehandel A/S.

H. NIELSEN, Tårup 


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1900  Gårdejer H. Nielsen, Tårup (matr. 2a)


Formål ukendt.

Sporvidde ukendt.


- - - -


1-4-1900 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 200 al. brugtspor og 2 tipvogne ønskes til købs snarest muligt af gårdejer H. Nielsen, Tårup pr. Taulov st.

M. RASMUSSENS MASKINFABRIK, Børkop 


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1918  M. Rasmussen ?


Formål ukendt.


- - - -


18-6-1918, 20-6-1918, 22-6-1918, 24-6-1918 - JYLLANDSPOSTEN

8 stkr. gode, brugte tipvogne til 600 mm sporvidde, samt ca. 100 m spor med jernsveller står til salg hos M. Rasmussens Maskinfabrik, tlf. nr. 18 Børkop.

Ing. CARØE, Børkop 


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1943  Ing. Carøe, Hvidbjerghus, Hølle pr. Børkop


Formål ukendt. Handelsfa.?


- - - -


15-7-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Blandemaskiner og tipvogne. Nogle stk. tipvogne ¾ m³, 600 mm sporvidde, sælges meget billigt.

Ingeniør Carøe, Hvidbjerghus, Hølle pr. Børkop. Træffes i dag til kl.15 på Hotel Grand, Odense, tlf. 71.

SØREN HANSEN, Skærbæk 


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1946  Søren Hansen


Beliggenhed og formål ukendt. (Evt. Skærbæk i Sdrj. ?)


- - - -


1-4-1946, 3-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 2 tipvogne, ¾ m, så gode som nye, samt en lastbil (Bedford), 2,7 t, model 33, m. godt gummi, er til salg. Nærmere ved henvendelse til Søren Hansen, Skærbæk. Telf. 5.

FREMAVLERFORENINGEN, Pjedsted


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1919  ?


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


13-7-1919, 15-7-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipspor. Fremavlerforeningen, Pjedsted, ønsker tilbud på ca. 120 m brugt tipspor til modtagelse inden 1. september. Tilbud med opgivelse af dimension eller vægt pr. meter modtages af konsulent M. Olsen, Taulov.

Siden er senest rettet


5-8-2014

2-9-2014

24-11-2014

29-1-2015