Sønderborg-Als - Diverse

SØNDERBORG - ALS 

DIVERSE   

H. WILLESEN & SØN 


UTM32: N 6084859, E 557096 - Ref.nr. 94.08. 


Ejer:

195?  H. Willesen & Søn


Trælasthandel og savværk ved Høruphav med internt spornet og anlægsbro.


Bane anlagt ca. 1905, nedlagt 1951.

Sporvidde 480 mm. Håndkraft.

KRISTIAN STÆRKS KRYDSFINERFABRIK


UTM32: N 6085648, E 549272 - Ref.nr. 93.52.


Ejer:

1956-197?  Kristian Stærk A/S


Krydsfinérfabrik anlagt 1956/57 mellem DSB og Alssund. Fabrik lukket 197?.


Bane anlagt 1957, nedlagt efter 1974.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv?. 


Motorlokomotiv

?   (Se billederne nedenfor.) 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

24-4-1957: 5 brugte troljer  600 mm spor  hjulsæt 300x54.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1961: Vogndele

1964: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1968-72:

1970: Vogndele
Fotos: Peter Andersen. Taget fra et forbikørende tog ca. 1974


SØNDERBORG AMTS VEJVÆSEN


UTM32: N 609xxx, E 551 - Ref.nr. 94.xx. 


Ejer:

1947-19??  Sønderborg Amtsvejinspektorat


Uvist om materiellet er brugt ved anlægsarbejder eller i grusgrav.


Bane anlagt før 1949, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Motorlokomotiv.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B  ?m PM  ??? / 8494  ?  ?  ?


(1)  Købt 10-7-1947 fra entr. B.U. Ramsings konkursbo. Henstod ved

       Kegnæsgård på Als

       Det opgivne fabriksnr. stemmer ikke med PM's liste.


- - - -


30-3-1949, 3-4-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognskinner søges. Sønderborg Amtsvejvæsen ønsker tilbud på ca. 2000 m tipvognsskinner med tilhørende lasker. Vægt pr. meter, tilstand og pris bedes opgivet. Sønderborg Amtsvejinspektorat, Sønderborg. Tlf. nr. 2033.


- - - -


26-6-1947 - Dir. for Vareforsyning:

Man er indforstået med at det af civ.ing. Ramsing anvendte materiel afhændet til Sønderborg Amts Vejvæsen for 7000 kr.: 1 stk. Pedershaab diesellokomotiv nr. 8494, 12 stk. ¾ m³ tipvogne, 345 m  patentspor 80 mm og 2 stk. sporskifter.

STADSINGENIØREN, Sønderborg


UTM32: N 609xxx, E 551 - Ref.nr. 94.xx. 


Ejer:

1961-1963  Sønderborg kommune


Uvist hvor materiellet er brugt, evt. ved  renovationsværket.


Bane anlagt før 1961, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer Hovedbog 1961-64:

17-11-1961: 1 br. skifte 10 kg - 5 meter venstre 600 mm.

1 nyt skifte 10 kg - 5 meter højre 128 mm sveller.

1962: Vogndele

15-3-1963: 1 brugt venstre 10 kg skifte 600 mm på brigadesveller - skinnerne 65 mm engelske.

SØNDERBORG KOMMUNES RENOVATIONSVÆSEN


UTM32: N 609xxx, E 551 - Ref.nr. 94.xx. 


Ejer:

19??-1970  Sønderborg kommune


Losseplads. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1970.

Sporvidde 600 mm. Motorlokomotiv.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B  ?m ?  ? / 19??   ?  ?


(1)  Købt 19?? fra entr. Stenderup-Jensen, Sønderborg.

SØNDERBORG (HAVN) 


UTM32: N 6085649, E 550085 - Ref.nr. 94.xx. 


Ejer:

19??-1920?  Kriegsmarine

1920?-19??  Statens Farvandsvæsen


Spor ved og på mole nedenfor kasernen. Oprindelig brugt til transport af torpedoer. Efter genforeningen 1920 overtaget af farvandsvæsenet til transport af bøjer mm.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 900 mm. Trækkraft håndkraft.


Kilder

http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?id=26483

TORPEDOSTATION SCHWARTZKOPFF, Høruphav 


UTM32: N 6084747, E 558214 - Ref.nr. 94.xx. 


Ejer:

19??-1920? Berliner Maschinenbau AG vormals L. Schwartzkopff

1920?-19??


Torpedoforsøgsstation anlagt 1905-07 ca. 1,5 km øst for Høruphav anlægsbro på sydkysten af Als til afprøvning af torpedoer. Spor på mole i bugten. Nedlagt efter genforeningen.


Bane anlagt 1906?, nedlagt 1920?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

L. P. ANDRESEN, Lambjerg


UTM32: N 6087741, E 556963 - Ref.nr. 94.xx.


Ejer:

1942-19??  L. P. Andresen, Lambjerg


Formål ukendt.


- - - -


15-1-1942, 16-1-1942, 17-1-1942 - JYLLANDSPOSTEN

2 tipvogne, ¾ m, og 240 m 5 kg spor ønskes til leje eller købs for 2 år. Tilbud sendes med betingelser til L.P. Andresen, Lambjerg pr. Kirkehørup.

EJNAR S. PETERSEN, Sønderborg


UTM32: N 609xxx, E 551 - Ref.nr. 94.xx. 


Ejer:

1951  Ejnar S. Petersen, Sønderborg


Formål ukendt.


- - - -


23-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner til salg, 250 spormeter 80 mm tipvognsskinner med sveller og lasker, sælges omgående. Ejnar S. Petersen, Sønderborg 2735.

HARRY PETERSEN, Sønderborg


UTM32: N 609xxx, E 551 - Ref.nr. 94.xx. 


Ejer:

1942  Harry Petersen


Formentlig handelsfirma? 


- - - -


26-11-1942, 27-11-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Entreprenørmateriel. Gravemaskiner, betonblandemaskiner, alle størrelser, lokomotiver, tipvogne og spor samt trillebører og andet materiel købes eller lejes. Skriftligt tilbud udbedes. Harry Petersen, Dybbøl-Banke, Sønderborg.

C. G. SCHUMAN, Skibsværft,  Sønderborg


UTM32: N 609xxx, E 551 - Ref.nr. 94.xx. 


Ejer:

1944  C. G. Schuman


Beliggenhed ukendt.


- - - -


23-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Ophalespil og skinner købes. 1 stk. 20–25 t. ophalespil med stor tromle, helst dir. kobl. 440 volt motor, ca. 400 m 12–15 kg skinner, ca. 450 m 22–32 kg skinner. Billigste pris udbedes. C. G. Schumann Skibsværft og Maskinfabrik A/S, Sønderborg. Telefon 2963 – 64.


2-5-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner til ophalespil købes. 400 m 15 kg og 450 30 kg skinner samt 20--30 t. ophalespil til bedding købes. C. G. Schuman, skibsværft, Sønderborg. Tlf. 2963.

Siden er senest rettet


14-8-2014

19-2-2015