Møn - Diverse

MØN

DIVERSE

HEGNEDE TEGLVAREFABRIK

MØENS DAMP-TEGLVÆRK

 

UTM32: N 6102920, E 709626 - Ref.nr. 125.01.

 

Ejer:

1870-c1906 Ingeniør Fr. Casse

 

Teglværk, som tidligere hed "Minesminde", med 1250 m skibsbro i Stege bugt. Lukket ca. 1906.

 

Bane anlagt 1870?, nedlagt før 1920.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.

 

- - - -

 

22-1-1908, 23-1-1908, 24-1-1908, 29-1-1908 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. På grund af dødsfald er Møens Damp-Teglværk til salg. Teglværket er forsynet med nutidssvarende maskiner med dobbelt valseværk efter F. L. Smidth & Co.s konstruktion, langovn og tilstrækkelig ladeplads. Egen udskibningsbro og god beboelse. Besigtigelse af teglværket kan ske ved henvendelse til bestyrer Stenstrup, hvorefter nærmere oplysninger angående salget fås hos købmand Carl Nielsen, Stege.

ULVSHALE STENMINER

 

UTM32: N 6105231, E 706860 - Ref.nr. 125.08.

 

Ejer:

1915-192? Entr. Bjørn Henriksen

 

Bane mellem grav og skibsbro, opført 1915 og fjernet 1925/26. Se også 125.02.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.

 

- - - -

 

G IX 5 - 60 Ulfshale Stenminer Bro

 

1-6-1908: Parcellist og fisker Frederik Hansen Rex af Ulfshale ansøger om tilladelse til ud for den ham tilhørende matr. 257 af Ulfshale og Hegneden, at bygge en træbro til Ulfshaleløbet. Projekteret 85 m lang, 1,25 m bred og 0,6 m over d.v. Broen agtes fjernet om vinteren.

 

21-7-1915: Parcellist Frederik Hansen Rex af Ulfshale har i 1908 fået tilladelse til anlæg af let træbro. Broen er imidlertid først nu bygget af entr. Bjørn-Henriksen, tidligere af Hårbølle, nu Ulvshale.

 

10-8-1915: Af politirapport fremgår, at den nævnte træbro har følgende dimensioner: længde 129 m, bredde 2,5 m, højde over d.v. 1,9 m. På broen er anbragt et spor af 65 mm skinner.

 

12-11-1930: Den af entr. Bjørn Henriksen 1915 opførte bro blev fjernet i vinteren 1925-26 af ejendommens daværende ejer, parcellist Fred. Hansen Rex. Den nye bro skal anbringes på samme sted og skal bruges til udskibning af de af firmaet på lejede arealer af matr. 257 og 258 m.fl. indvundne materialer ral og singels. Broen får en bredde af ca. 2,5 m med 2 lette tipvognsspor.

Nuværende ejer af matr. 257 er fru Else Katrine Hansen Rex (enke efter Fred. Hansen Rex).

 

5-11-1931: Fa. Scheitel & Co., Dansk Flint-Export, Kbh., ansøger om tilladelse til at genopføre en 129 m lang bro ud for matr. 257 af Ulfshale og Hegningen i stedet for den bro, som Min. 1915 gav entr. Bjørn Henriksen tilladelse til at opretholde, og som senere er nedrevet.

 

Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617551)

ULVSHALE STENMINER

 

UTM32: N 6105230, E 706860 - Ref.nr. 125.08.

 

Ejer:

1930?-1967 Dansk Flint Export ved C.F. Christiansen og A.F. Christiansen

 

Ca. 1 km bane mellem grav, værk og skibsbro. Værk lukket ca. 1967 og under nedrivning 1975.

1915-1925 fandtes på stedet en tidligere udskibningsbro med bane tilhørende entr. Bjørn Henriksen.

 

Bane anlagt 1930?, afkortet 1967, nedlagt 1975.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.

 

Motorlokomotiver

(1) ? B PM ? ? ? ?

 

(1) Ombygget motorhus.

Solgt til ophugger 1972, men stod stadig på værket 1976.

 

Firmaet havde også banerne 116.03, 121.07 og 122.02.

 

- - - -

 

G IX 5 - 60 Ulfshale Stenminer Bro

 

12-11-1930:

Den af entr. Bjørn Henriksen 1915 opførte bro blev fjernet i vinteren 1925-26 af ejendommens daværende ejer, parcellist Fred. Hansen Rex. Den nye bro skal anbringes på samme sted og skal bruges til udskibning af de af firmaet på lejede arealer af matr. 257 og 258 m.fl. indvundne materialer ral og singels. Broen får en bredde af ca. 2,5 m med 2 lette tipvognsspor.

Nuværende ejer af matr. 257 er fru Else Katrine Hansen Rex (enke efter Fred. Hansen Rex).

 

5-11-1931:

Fa. Scheitel & Co., Dansk Flint-Export, Kbh., ansøger om tilladelse til at genopføre en 129 m lang bro ud for matr. 257 af Ulfshale og Hegningen i stedet for den bro, som Min. 1915 gav entr. Bjørn Henriksen tilladelse til at opretholde, og som senere er nedrevet.

 

Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617551)

HOLME SAFTSTATION

 

UTM32: N 6099631, E 720928 - Ref.nr. 125.03.

 

Ejer:

1894-1936 De danske Sukkerfabrikker A/S

 

Saftstation åbnet 1883 under Stege Sukkerfabrik med 7 km bane. Indtil 1911 anvendtes heste, men efter ombygning og forlængelse af banen til 11 km anvendtes damplokomotiv.

 

Bane anlagt 1894, nedlagt efter sæson 1936.

 

Damplokomotiv

(1) E 1 D t Hens 10880 1911

(1) Nyt. Ude af drift fra 1931.

1936 (1939) til Nakskov Sukkerfabrik '8' (129.01). Udrangeret

1953, ophugget februar 1954.

 

Ved større nedbrud overførtes et af de små lokomotiver fra Lolland.

LINDHOLM FORSØGSSTATION

 

UTM32: N 6100192, E 706032 - Ref.nr. 125.04.

 

Ejer:

19??-19?? Statens Veterinære Forsøgsstation for Virussygdomme

 

Forsøgsstation oprettet 1927? på øen Lindholm. Ca. 100 m spor til anlægsbro i Stege bugt.

 

Bane anlagt 1927?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft.

DANSK RAL-KOMPAGNI, Nordfeld

 

UTM32: N 6102XXX, E 716XXX - Ref.nr. 125.05.

 

Ejer:

1935-193? Dansk Ral-Kompagni A/S (Grosserer Hedegaard-Brock)

 

Bane mellem 270 m lang skibsbro, skærveværk og stenforekomster langs stranden øst for broen.

I 1940'erne havde Dansk Flint Export også et anlæg ved Nordfeld, formentlig også med bane.

 

Bane anlagt 1935?, nedlagt 193?.

Sporvidde 785 mm. Trækkraft motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv

(1) ? B bm PM 154/9986 1935 Ford 55 type PM-F

 

(1) Leveret ny til grosserer Hedegaard-Brock, København.

Formodes anvendt her.

Senere tilhørende Faxe Kalkbrud, Faxe (121.06).

MARIENBORG TEGLVÆRK

 

UTM32: N 6092569, E 705606 - Ref.nr. 128.01.

 

Ejer:

18??-19?? Ukendt

 

Teglværk ved Damsholte.

 

Bane anlagt 18??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

MARIENBORG ROESPOR

 

UTM32: N 6092800, E 706145 - Ref.nr. 128.XX.

 

Ejer:

1905-1917 Ukendt

 

Herregård ved Damsholte. Formentlig spor til Damsholte Saftstation.

 

Bane anlagt 1905, nedlagt 1917.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.

 

- - - -

 

29-9-1905 - MØNS FOLKEBLAD

Der er i disse dage over Kallehave-Koster losset det sidste af 6 vognladninger roebaneskinner til Marienborg. De skal kunne strække til til ¼ mil.

 

12-4-1917 - MØNS FOLKEBLAD

Marienborg roespor er solgt til grosserer Poul Cort i Århus. Prisen er nu en hel del mere end anskaffelsessummen.

STEGE SUKKERFABRIK

 

UTM32: N 6097610, E 709615 - Ref.nr. 128.02.

 

Ejer:

1884-19?? De danske Sukkerfabrikker A/S

 

Sukkerfabrik opført 1884 ved Stege havn. Internt spornet til transport af roer, affald, kalk og kul.

 

Bane anlagt 1894, nedlagt efter sæson 1935. (?)

Sporvidde 700 mm. Trækkraft heste.

MØENS STENMINER

 

UTM32: N 6086159, E 701502 - Ref.nr. 128.03.

 

Ejer:

19??-197? Møns Stenminer (Daneflint)

 

Stenleje med baner til anlægsbroer i Grønsund ved Hårbølle pynt.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 197?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiver.

 

Motorlokomotiver

(1) ? ? ? ? ? ? ?

 

(1) Solgt 1972 til skrotfirma i Præstø.

Entr. JOHAN DAHL, Keldby

 

Indehaver:

1937-195? Entr. Johan Dahl, Keldby

 

Sporvidde ukendt.

 

Anvendelse

19??-19?? Ukendt

 

- - - -

 

10-3-1955, 11-3-1955 - NÆSTVED TIDENDE

Følgende effekter tilhørende dødsboet efter Entreprenør Johan Dahl, Keldby:

1 personbil, Chevrolet, årgang 1928.

1 grussorteremaskine m. motor.

1 betonblandemaskine m. motor.

3 tipvogne med spor.

Støbebrædder.

1 arbejdsskur.

er til salg. Skriftligt tilbud til Skifterettens medhjælper i boet:

Sagfører, cand. jur. Niels Aa. Hoppe, Stege.

Telefon 5122.

Siden er senest rettet

 

25-6-2015

11-10-2015

15-7-2016