Bjerre Herred - Entreprenørarbejder

BJERRE HERRED 

ENTREPRENØRARBEJDER           Ikke færdig

Vejanlæg


Bjerreherred-vejen - 194?-1943 - Jens P. Bech, Hyrup 


Gramrode (?) - 1930-1931 - H. Larsen, ? Jernbaneanlæg


HJJ - Horsens-Juelsminde Jernbane - 1883-1884 - J. Gluud, København   
Havneanlæg


Juelsminde havn


Snaptun havn

Broanlæg


?


Digeanlæg


Dige- og kanalarbejde ved Søkjær, Juelsminde -

1946 - Max Møller & Søn, Horsens


- - - -


12-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Licitation: Dige- og kanalarbejdet m. v. i Søkjær ved Juelsminde omfattende tilkørsel og omlægning af ca. 9000 m³ fyld i et dige og opgravning af ca. 7500 m³ fyld i afvandingskanaler samt etablering af nogle rørunderløb m.v. udbydes herved i licitation.

Konditioner fås på Det danske Hedeselskabs kulturtekniske afdeling, Viborg, mod indsendelse af et depositum på 20 kr. Tilbud modtages samme sted indtil licitationens afholdelse fredag, den 26. oktober d. a. kl. 14.

Vejle, den 12. oktober 1945.

Amtsvandløbsinspektøren. 
Andre arbejder


Vejlefjord Sanatorium (A/S Sanatorie for Brystsyge), jordarbejde - 1897-1900 - ?KFUM's landslejr Hellebjerg ved Juelsminde, jordarbejde -

1946 - Kaj Hansen, HorsensSiden er sidst rettet


11-4-2014

11-5-2014

21-5-2014

10-9-2014