Bjerre Herred - Entreprenørarbejder

BJERRE HERRED

ENTREPRENØRARBEJDER Ikke færdig

Vejanlæg

 

Bjerreherred-vejen - 194?-1943 - Jens P. Bech, Hyrup

 

Gramrode (?) - 1930-1931 - H. Larsen, ?

 

 

Jernbaneanlæg

 

HJJ - Horsens-Juelsminde Jernbane - 1883-1884 - J. Gluud, København

 

 

 

Havneanlæg

 

Juelsminde havn

 

Snaptun havn

 

 

 

 

Broanlæg

 

?

 

Digeanlæg

 

Dige- og kanalarbejde ved Søkjær, Juelsminde -

1946 - Max Møller & Søn, Horsens

 

- - - -

 

12-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Licitation: Dige- og kanalarbejdet m. v. i Søkjær ved Juelsminde omfattende tilkørsel og omlægning af ca. 9000 m³ fyld i et dige og opgravning af ca. 7500 m³ fyld i afvandingskanaler samt etablering af nogle rørunderløb m.v. udbydes herved i licitation.

Konditioner fås på Det danske Hedeselskabs kulturtekniske afdeling, Viborg, mod indsendelse af et depositum på 20 kr. Tilbud modtages samme sted indtil licitationens afholdelse fredag, den 26. oktober d. a. kl. 14.

Vejle, den 12. oktober 1945.

Amtsvandløbsinspektøren.

 

 

 

Andre arbejder

 

Vejlefjord Sanatorium (A/S Sanatorie for Brystsyge), jordarbejde - 1897-1900 - ?

 

 

KFUM's landslejr Hellebjerg ved Juelsminde, jordarbejde -

1946 - Kaj Hansen, Horsens

 

 

Siden er sidst rettet

 

11-4-2014

11-5-2014

21-5-2014

10-9-2014