Fredericia - Teglværker

FREDERICIA   

TEGLVÆRKER 

FREDERICIA TEGLVÆRK 


UTM32: N 6157886, E 546946 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1903  ?


Lå udenfor sydlige del af volden. Lukket ca. 1926?


Bane anlagt (før ) 1903, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?


- - - - 


14-5-1903 - POLITIKEN

Notits: Ulykkestilfælde i en lergrav. I går morges ved 7-tiden, da 6 arbejdere ifølge R. B. var beskæftigede i en lergrav på Fredericia Teglværk med at læsse ler på en tipvogn, skete en trist ulykke. Pludselig styrter graven sammen. Det lykkedes de 5 af arbejderne at redde sig, men den sjette arbejder, hvis navn var Jens Iversen Frank, blev begravet af lermasserne. Skønt han hurtig blev gravet ud, døde han dog i løbet af formiddagen af sine kvæstelser. Hesten for tipvognen blev så forslået, at den måtte dræbes.


4-7-1912 - JYLLANDSPOSTEN

En fyrbøder kan straks få plads på A/S Fredericia Teglværk. Personlig henvendelse på værket.


18-3-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Fyrbøder. En dygtig og ædruelig fyrbøder (med kontrolbog) og helst med kendskab til teglværksmaskiner kan få helårig plads på A/S Fredericia Teglværk, telf. 50. 


16-11-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Salg af diverse maskiner fra Fredericia Teglværk. Intet om tipvogne og spor.

MØLLEDALS TEGLVÆRK, Fredericia


UTM32: N 6158283, E 546412 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         ?

1907  ?


Teglværk ved Fredericia-Vejle landevej.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


25-10-1907, 26-10-1907 - JYLLANDSPOSTEN

Mølledals Teglværk, beliggende ved Fredericia-Vejle hovedlandevej, i umiddelbar nærhed af Fredericia, med højovn, maskiner og motorer, er til købs straks. På ejendommen er rigeligt ler. Nærmere ved henvendelse til sagfører P. A. Gudsøe, Fredericia.


18-2-1910 - FREDERICIA DAGBLAD

Efter begæring af ejerne af Mølledals Teglværk på Fredericia Søndermark afholdes Auktion mandagen den 28. februar 1910 kl. 1 eftermiddag på teglværket over 1 vindmotor, 1,5 HK. petroleumsmotor, tømmer, brædder, lægter, tagsten, 1 tipvogn, skinner, gamle vinduer, brændsel m. m.

Petroleumsmotoren står til eftersyn på Fredericia Jernstøberi.

Mødested: Baneoverskæringen ved Fredericia-Vejle landevej.

Inkassator: Byfogedfuldmægtig Sven Wittrup giver 6 ugers kredit til solide købere.

Fredericia Byfogderi, den 18. februar 1910.

Carl Scharling.

? SKÆRBÆK TEGLVÆRK


UTM32: N 6152155, E 539640 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         ?

????-1906  Gårdejer Chr. Pagh, Skærbæk


Teglværk ved Lille Bælt.


Spor? Navn usikkert.


- - - - 


26-1-1906, 28-1-1906 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk. Mit teglværk i Skærbæk pr. Taulov ved Lillebælt med gode udskibningsforhold (1. kl.s fabrikata) kan fås i forpagtning eller til købs til 1. april på moderate vilkår. Nærmere ved henvendelse til gårdejer Chr. Pagh, Skærbæk pr. Taulov.

HAGENØR DAMPTEGLVÆRK

HAGENØR TEGLVÆRK


UTM32: N 6152306, E 541167 - Ref.nr. 76.05. 


Ejer:         ?

1903-190?  A/S

1908-19??  Konsul C.L. Schmidt, Kolding

195?-196?  Oberst Ehrenschiöld


Teglværk opført 1903 ved Hagenør i Lille Bælt øst for Skærbæk. Anløbsbro. Værk lukket 1964.

Bane anlagt (før) 1907, nedlagt 1964.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiver. 


Motorlokomotiver

(1)  ?  B bm  AD?    ?    ?       192? 

(2)  ?  B bm  PM  9176/125  1934  Ford  55 hk   type PCM


(1)  Købt brugt 12-4-1952 via Spøer fra Åbenrå (Entr. Zastroczny &

       Andersen?).

(2)  Købt før 1960. Oprindeligt leveret til entr. Henrik Jensen, Århus.

        Solgt 196? til Velling Koller Eventyr Jernbane. og ombygget til

        'damplokomotiv'. 196? til Eventyrhaven, Borød, Sorø, senere til

         privatperson i Hedehusene.


Hagenør Teglværk 1964. Formentlig Pedershaab nr. 125.  Foto: Peter Andersen.


- - - -


17-1-1907, 18-1-1907, 19-1-1907 - JYLLANDSPOSTEN 

Tipvogne. 4 brugte, gode tipvogne er billig til salg på Hagenør Teglværk pr. Taulov.


17-3-1908 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Solgt teglværk. Kolding, 16. marts. Teglværket ‘Hagenør’ ved Lillebælt er af aktieselskabet overdraget til konsul C. C. Schmidt i Kolding for 110,000 kr.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1939: Vogndele, div.

20-4-1941: 1 stk. brugt 0,75 m³ vogn 600 mm.

8-5-1939: 1 stk. brugt 0,75 m³ vogn 600 mm.


Spøer - Hovedbog 1941-47: Hagenør Dampteglværk

1942: Vogndele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1947-53: tlf. Skærbæk 15

1950: Spordele

21-8-1950: 2 sporskifter af 70 mm høje skinner 5 m h/v brugte skinner 600 mm spor svære brugte brigadesveller.

15 sporlængder a 5 m 70 mm høje brugte skinner på brugte brigadesveller.

1951: Vogndele

1952: Vogndele

12-4-1952: 1 brugt lokomotiv Daimler 600 mm. Fragt Åbenrå Md. Fragt Md. Hagenør.

21-6-1952: Reparation og levering af tandhjul mm til lokomotiv.

17-10-1952: Rep. af lokomotivkæde.

22-10-1952: 3,1 m præcisionskæde SN 12295, 3 lige samleled, 2 forkrybbede do.

1953: Vogndele, spordele (600 mm)

17-2-1953: Rep. af 2 hjulsæt til lokomotiv.

19-2-1953: 4 lige samleled til SN kæde 12295.

15-4-1953: 4 bremseklodser (borede) til lokomotiv.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1954: Spordele, vogndele, div. (600 mm)

16-2-1954: 1 brugt 3 delt 10 kg skifte 600 mm på brigadesveller.

11-3-1954: 190 meter br. 10 kg skinne m/lasker.

26-8-1954: Rep. af 2 sæt lokomotivhjul afdrejet på bane - 4 ny kuglelejer  SKF 1215 - 2 nye kædehjul 14 tds. fra C. M.


RUGHOLM TEGLVÆRK /

SKÆRUP TEGLVÆRK


UTM32: N 6165378, E 58882 - Ref.nr. 71.01. 


Ejer:

19??-1951  Th. Sørensen


Teglværk opført 1898? 1 km sydøst for Skærup.


Bane anlagt (før) 1904, nedlagt 196?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 


(1)  Eksisterede 1951.


- - - -


12-3-1904 - FREDERICIA DAGBLAD

Notits: 2 fingre kvæstede. Træskomand Søren Petersen i Børkop skov er if. Vejle Flkbl. i forgårs kommen til skade på Rugholm Teglværk i Skærup; han fik to fingre kvæstede ved en tipvogn. Han kom under lægebehandling i Børkop.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

1931 lev. Vogndele, spordele.


LYNGS ODDE TEGLVÆRK 


UTM32: N 6153328, E 546692 - Ref.nr. 76.06.


Ejer:

1922-19??

1943-1948           Th. Sørensen

196?            Lyngs Odde & Seest Teglværker A/S


Teglværk ved Lille bælt. Ca. 750 m bane og udskibningsbro i Lille bælt. Værket lukket 1964 og ombygget til ammoniaklager.

Den nye Lillebæltsbro går hen over værkets arealer.


Bane anlagt (før) 1890, nedlagt 1964.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiver

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 

(2)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 


(1)  Eksisterede 1952.

(2)  Eksisterede 1962.

(*)  November 1948 sælges 1 stk. motorlokomotiv.


- - - -


13-1-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Tvangsauktion over teglværk og avlsgård. Efter begæring af en udlægshaver afholdes der mandag den 23. ds., eftermiddag kl. 3½, tvangsauktion over Lyngsodde Teglværk, Erritsø pr. Fredericia. Til ejendommen, hvis hartkorn er godt 2 td., hører teglværk, tørvelader, bygninger til avlsgård, bestyrerbolig mm. Ejendommen ligger ud til Lillebælt og har anløbsbro. Dokumenter vedrørende salget ligger til eftersyn her på kontoret. Dommerkontoret i Fredericia, den 11. januar 1922. G. Valentiner-Branth.


19-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. .... Et mindre parti 7 og 15 kg skinner. Lyngs-Odde Teglværk pr. Fredericia. Tlf. Erritsø 3.


20-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Tørvefabrik med ælteværk, lokomobiler, brovægt, tilstrækkeligt spor, sportraktor, dyndvogne og alt materiel klar til igangsætning. Dynd til ca. 15.000 tons kultørv af meget fin kvalitet, god, tør læggeplads og gode vejforhold, ca. 3 km til station. Udbetaling ikke under 40.000 kr. Nærmere oplysninger ved henvendelse til Th. Sørensen, Lyngs-Odde Teglværk, pr. Fredericia.


14-6-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Mosemateriel til salg. 18 stk. dyndvogne, i god stand, med 600 mm sporvidde, på kuglelejer. 1 stk. 5" dyndpumpe (trykpumpe) med ca. 25 m 5" rør samt 50 m 3" rør. Sælges omgående. Th. Sørensen, Lyngs-Odde Teglværk pr. Fredericia. Telf. Erritsø 3.


6-11-1948, 7-11-1948, 8-11-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel sælges. En sportraktor, 15 stk. tipvogne m. trælad, et parti skinner 14–16 kg, 2 ælteværker m. tilbehør, en marktraktor, pumper, rørledninger, motorer m. m. sælges billigt. Et ælteværk m. ret til dynd og læggeplads kan evt. lejes for sommeren 1949. Th. Sørensen, Lyngs Odde Teglværk pr. Fredericia. Tlf. Erritsø 3.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1929-32:

1931 lev. Vogndele, spordele.


Siden er senest rettet


6-5-2014

4-9-2014

23-11-2014

4-11-2016