Lemvig - Diverse

LEMVIG

DIVERSE             UTM mangler 

LEMVIG KOMMUNE


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 34.xx.


Ejer:

1917-1920  Lemvig kommune


Formentlig beskæftigelsesarbejder.


Sporvidde ?690 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


16-12-1917, 18-12-1917, 19-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN

30 tipvogne og 1500 meter spor ønsker Lemvig Byråds udvalg for kommunale arbejder at leje eller købe. Tilbud sendes udvalget, adr.: Sagfører Buhl, Lemvig.


16-12-1917, 17-12-1917, 18-12-1917 - POLITIKEN

30 tipvogne og 1500 meter spor ønsker Lemvig Byråds udvalg for kommunale arbejder at leje eller købe. Tilbud sendes udvalget, adr.: Sagfører Buhl, Lemvig.


18-12-1917, 19-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN

En arbejdsformand, vant og dygtig til at lede et opfyldningsarbejde, kan få ansættelse ved et arbejde under Lemvig kommune. Henvendelse rettes til Lemvig Byråds udvalg for kommunale arbejder.


30-3-1919, 1-4-1919, 2-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Lemvig Kommune ønsker tilbud på snarlig levering af 6 stkr. 1 m³, sporvidde 690 mm, samt 200 løb. m spor. Tilbud bedes snarest indsendt til Stadsingeniørens kontor, Lemvig. Lemvig, 28. marts 1919. Stadsingeniøren.


11-5-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: De arbejdsløse i Lemvig. * Lemvig, 8. maj.

For at skaffe det lovede arbejde til de arbejdsløse har byrådet i et ekstraordinært møde i aftes vedtaget at anlægge en vej til Vinkelhage, at anlægge en kørebane på markedspladsen og at forberede tørveskæring på Vinkelhage. Til bestridelse af udgifterne herved har kommunen ca. 100,000 kr. som rest på et tidligere lån og 40,000 kr., der ellers var budgetteret til en badeanstalt; hvad der ellers skal bruges håber man at kunne få ved lån i byens tre pengeinstitutter eller i nødsfald ved udskrivning af et kvartals ekstraskat. Af byens arbejdsløse er der kun een, der ikke har opbrugt al den understøttelse, der kan fås på denne side oktober.

LEMVIG TEGLVÆRK


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 34.03.


Ejer:

19??-1918  Enkefru Willemoes

1918-1971  Magnus Willemoes


Teglværk opført 1839 på østsiden af Lem vig, ombygget senere, lukket 1971. Ca. 700 m bane mellem værk og grav vest for værket.


Bane anlagt (før) 1934, nedlagt 19.. .

Sporvidde 500 mm. Trækkraft oprindelig hest, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  Vemb  ?  19??  ?  ?


- - - -


1-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Ejendomssalg: Holstebro, 31. januar. Enkefru Willemoes har solgt Teglgaarden ved Lemvig med tilhørende Lemvig Teglværk til Magnus Willemoes i Vejrum for 167,000 kr.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:


3-8-1934: 100 m 9 kg skinner.

1935: Vogndele - 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1937: Vogndele.

1939: Vogndele.

1940: Vogndele - 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953: Vogndele. - 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1954: Vogndele.

1955: Vogndele - 500 mm.

1956: Vogndele - 500 mm.

1957: Vogndele - 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1958: Vogndele - 500 mm.

1960: Vogndele.

18-5-1960: 998 meter br. 7 kg skinne m/lasker.

1961: Vogndele - 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Vogndele - 500 mm.

1963: Vogndele, spordele - 500 mm.

1964: Vogndele - 500 mm.

LEMVIG KOMMUNES RENOVATIONSANLÆG


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1953-19??  Lemvig kommune, Stadsingeniøren


Renovationsanlæg startet 1953. Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1953, nedlagt 19.. .

Sporvidde (680?) 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

29-8-1956:  2 br. tipvogne ¾ m³ for sporvidde 600 mm.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

13-2-1960: 160 meter brugt skinne 7 kg delvis m/lasker.

FR. BRECKLING, Lemvig


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1918   Fr. Breckling


Formål ukendt. Handelsmand?


Bane ?


- - - -


12-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud på 10,000 skinnespiger, 3 tom., udbedes. Fr. Breckling, Lemvig.

H. HANSEN, Lemvig


UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1933   H. Hansen, Vasen 5, Lemvig


Fomål ukendt. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1933, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


20-5-1933, 21-5-1933 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. Ca. 225 meter lette tipvognsspor, helst med sveller, ønskes. Billigste pris bedes tilsendt H. Hansen, Vasen 5, Lemvig. Tlf. 313.

N. STOLBERG, Lemvig


UTM32: N 614, E 531 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1944   N. Stolberg, Lemvig


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


7-9-1944 - JYLLANDSPOSTEN?

1 diesellokomotiv, evt. m. generator, 600 mm, købes. N. Stolberg, Lemvig.

NIELS NIELSEN, Fjaltring


UTM32: N 614, E 531 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1924   Niels Nielsen, Fjaltring


Formål og beliggenhed ukendt. Strandingsgods?


- - - -


30-11-1924, 2-12-1924, 4-12-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Jernbaneskinner til salg. Ca. 40 tons stålskinner, vægt 25 kg pr. meter, med lasker og underlagsplader, skinnerne er fra 1923 og ubrugte, sælges langt under dagspris. Endvidere 5 stk. nye jernbanevognaksler. Niels Nielsen, Fjaltring. Telefon 24.

J. OTTERDAHL, Fåre


UTM32: N 614, E 531 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1918-1920  Tørvefabrikant J. Otterdahl, Fåre


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. Ca. 250 meter 7 kg.s spor købes. J. Otterdahl, Fåre st.


23-2-1919, 25-2-1919, 27-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk. Et komplet ælteværk med spil, 2 gravvogne, 4 tipvogne, 100 forme, 450 meter spor, 700 mm, med jernsvelle samt skifte- og krumspor, kun brugt en sæson, er til salg. J. Otterdahl, Fåre st. Telefon nr. 8.


14-8-1919, 15-8-1919, 16-8-1919, 17-8-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. 450 meter 7 kg.s spor, 4 stkr. ¾ kbm. tipvogne, alt 700 mm sporvidde, sælges billigt, når handel kan ske snart. J. Otterdahl, Fåre st.


11-8-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Statens sidste tørv. * Lemvig, 9. august.

Statens sidste tørv er i lørdags bleven solgt. Det drejer sig om statslageret ved Fåre st., hvis beholdning er på godt 300 tons, produceret i sommeren 1918. Køberne er tørvefabrikant Otterdahl og købmand Fløndergaard, begge ved Fåre station.

Det vil sikkert vække opmærksomhed, hvis der fremkom regnskab over, hvad eksperimentet: Staten som tørvehandler har kostet, og forsøget gentages næppe.

Siden er senest rettet


10-9-2014

11-11-2014

12-12-2014

10-1-2015