Faxe-Stevns - Kalkværker

FAXE - STEVNS

KALKBRUD OG KALKVÆRKER UTM mm. skal rettes

FAXE JERNBANE

FAXE KALKBRUD

 

UTM32: N XX6172100, E 631400 - Ref.nr. 121.06.

 

Ejer:

1864-1884 Faxe Jernbane (Løjtnant C. F. Garde)

1884-19?? Faxe Kalkbrud A/S

 

Ca. 6 km bane fra fire kalkbrud (UB175x273x) sydøst for Fakse by til værker og havne (UB195x226x) i Fakse Ladeplads. Fra Faxe st. til Fakse Ladeplads tillige normalspor for ØSJS-tog fra 1880. 1884 blev Faxe Jernbane og kalkbruddene overtaget af det nystiftede Faxe Kalkbrud.

Oprindeligt hestetrækkraft, fra 1866 damplokomotiver.

Bane anlagt 1864, nedlagt 1982. Strækningen Stubberup-Fakse Ladeplads overgået til ØSJS 1977.

 

Damplokomotiver

(1) FAXE B t Karlsruhe 284 1866

(2) I 1'B1' t Wiener Neustadt ?150 1855

(3) II B t KraussM 342 1874

(4) III C t Hartmann 1988 1894

(5) IV C1' t KraussM 5599 1907

(6) V C1' t KraussM 6951 1914

(7) VI B t Henschel 16421 1920

(8) I C1' t KraussM 8388 1926

 

(1) Nyt.

Solgt til Krauss ?1874. 1882/83 solgt til St. Gallischen

Rheinkorrektion, St. Gallen, Schweiz 'FAXE'. Ophugget .

(2) Købt 1864 fra Oberschlesische Schmalspurbahnen '2', hvortil det

var bygget nyt med 785 mm sporvidde. Udrangeret 1921.

(3) Nyt.

1966 foræret til Teknisk Museum, Helsingør.

(4) Nyt.

Udrangeret 1930.

(5) Nyt.

1973 solgt til privatmand i Varmark. 19.. udlånt til Hjerl Hede.

(6) Nyt.

Udrangeret 1972 og opstillet ved Fakse Ladeplads. 19?? til

skrothandler. 19?? Købt af Danske Dampvenner og foræret til

Industribaneklubben, Hedehusene.

(7) Nyt.

1973 solgt til privatperson i Viby Sjælland. 1985 solgt til Fårup

Sommerland, Saltum, og udstillet.

(8) Nyt.

Udrangeret 1973. 1974 solgt til Dansk Jernbane Klub.

 

Motorlokomotiver

(1) - B bm PM 8030/73 1931 Ford 40 hk type PCM

(2) - B bm PM 9986/154 1935 Ford 55 hk type PM-F

(3) - B dm KM 107 1948 BW ?

(4) 4 -> 51 B dh Schöma 2032 1957 ? 90 hk type CFL90D

(5) - B dh Schöma 2867 1965 ? 48 hk type CFL45DC

(6) 7 -> 53 B dh Deutz 58109 1966 Deutz 230 hk type KG230BS

(7) 8 -> 54 B dh Schöma 3222 1970 Deutz 230 hk type CFL200DA

(8) 9 B dh Schö 3674 1973 Deutz 230 hk type CFL200DA

(11) ? B bm HjMb - 194? Ford 20 hk

(12) ? B bm HjMb - 194? Ford 20 hk

(13) ? B bm Nagbøl ? 194? Ford ?

 

(1) Nyt. 2,5 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor, 785 mm

sporvidde. Senere hos Stevns Kridtbrud (119.02), som ejedes af

Faxe Kalkbrud, med sporvidde 600 mm.

(2) Købt 19?? fra ?. Oprindeligt leveret med Ford BB benzinmotor til

rosserer Hedegaard-Brock, København, formentlig til brug for

Dansk Ral-Kompagni A/S ved Nordfeld på Nordmøn (125.05).

(3) Nyt? Ombygget og forlænget 196? , formentlig samtidig forsynet

med Bur-Wain dieselmotor fra (14).

(4) Nyt via Cederberg.

Solgt til ophugger 1983, ophugget 199?.

(5) Nyt via Cederberg.

1983 til Fakse Museum. 200. til Jobcenter Kilden, Fakse. - - -

(6) Nyt via Viggo Bendz. 18 tons. Leveret med Deutz dieselmotor

type A12L714 nr. 4284472/83.

Solgt til ophugger 1983, ophugget 1984.

(7) Nyt via Viggo Bendz. 15 tons. Leveret med Deutz dieselmotor

type F12L714 nr. 4848546.

Solgt retur 1983 til Schöma. 1988 solgt efter renovering og

omsporing til 900 mm til Borkumer Inselbahn, Tyskland

'EMDEN'.

(8) Nyt.

Solgt retur 1983 til Schöma. 1983 solgt efter renovering og

omsporing til 1000 mm til Fa. Ed. Züblin, Duisburg, Tyskland,

for brug hos Entreprises de Construction du Barrage de

Manantali (ECBM), Mahina, Mali. 1990 solgt til Organisation

pour la Mise en Valeur du Fleuve Senegal (OMVS), Mali.

(11) Købt 1949/50 fra Hjortsø Mosebrug (66.02), 600 mm.

Kendes ikke i Fakse.

(12) Købt 1949/50 fra Hjortsø Mosebrug (66.02), 600 mm.

Kendes ikke i Fakse.

(13) Købt 1949/50 fra Hjortsø Mosebrug (66.02), 600 mm.

Kendes ikke i Fakse.

 

Faxe Kalkbrud havde også banerne 104.04, 107.01, 119.01, 119.02 og 122.01.

 

- - - -

 

23-8-1866 - Torsdag - STEVNS AVIS

Notits: Lokomotiv ved Faxe Kalkbrud. I mandags morges indtraf til Korsør med Postdampskibet fra Lübeck et Locomotiv, der fører Navnet 'Faxe', og som skal anvendes ved Faxe Kalkbrud.

HOLTUG KRIDT- OG KALKVÆRK

 

UTM32: N 6172400, E 632300 - Ref.nr. 119.01.

 

Ejer:

1919-19?? A/S Nakskov Gips- og Kalkværk

19??-1972 Faxe Kalkbrud A/S

 

Kalkbrud ved Stevns klint øst for Holtug. Lukket 1972.

Elevator fra grav til værk, som ligger ved kanten af graven. Skibsbro fra 1919-1947.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 197?.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

21-4-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Broen brast under tipvognstoget. RB. Storehedinge, 20. april. Under arbejdet med indladning af gødningskalk fra Fakse Kalkbruds kalkværk i Holtug brød udskibningsbroen sammen under et tipvognstog. To arbejdere styrtede i vandet, og den ene, arbejdsmand Hans Larsen, Holtug, druknede. Han blev 51 år gammel og efterlader hustru og tre børn.

STEVNS KRIDTBRUD

 

UTM32: N 6166000, E 639400 - Ref.nr. 116.aa.

 

Ejer:

1936 Stevns Klints Kridtbrud (A/S De jydske Kalkværker)

1941 Stevns Kridtbrud og Kridtslemmeri A/S (De jydske Kalkværker)

19??-19?? Faxe Kalkbrud A/S?

 

Kridtværk ved Stevns klint øst for Sigerslev. Bane til to grave samt skibsbro. Afrømning af overjord periodevis foretaget af entreprenør med damplokomotiv.

 

Bane anlagt (før) 1904, nedlagt 1976 (1975?).

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.

 

Motorlokomotiver

(1) 1 B dm Nagbøl 574 1957 Fds ? type KMN 2,5

(2) 2 B dm Nagbøl ? ? Deutz ?

(3) 3 B d JWE ? ? Deutz ?

(4) ? B bm PM 8030/73 1931 Ford 40 hk type PCM

(5) ? B bm JWE 81 ? ? ?

 

(1) Formentlig overtaget 1969 fra Boesdal Kalkværk?. Oprindelig

leveret til Ny Kalkbrænderi (110.09) med ukendt anvendelsessted

(se 119.05). 2,5 tons.

(2) Havde skilt: A.P. Hjortsø.

(3) Ombygget 1969 med Deutz-motor type A2L514 nr.

2883768/69. ??

(4) Oprindelig leveret til Faxe Kalkbrud (121.06) med 785 mm

sporvidde og Ford AA benzinmotor.

(5) Evt. samme lokomotiv som (3).

(*) Et JWE-lok solgt til privatperson i Hedehusene.

BOESDAL KALKVÆRK

BOESDAL NY KALKVÆRK

 

UTM32: N 6188318, E 530131 - Ref.nr. 119.03.

 

Ejer:

193?-1936 Boesdal Kalkværk I/S ved Vald. I. Pilholm og

H. C. Larsen, Rødvig

1936-1978 A/S Boesdal Kalkværk (A/S Ny Kalkbrænderi)

1978-c1980 A/S Boesdal Kalkværk (Faxe Kalkbrud A/S)

 

Kalkværk ved Fakse bugt nord for Rødvig. Nyt værk opført 1947. Lukket ca. 1980.

Oprindelig kvadratisk spornet i grav med spilbane til værk. Senere (ca. 1951) erstattet af tre ringbaner med lokomotivdrift med håndtrækkraft ved værket. Afrømning af overjord periodevis foretaget af entreprenør.

 

Bane anlagt (før) 1949, nedlagt i grav 1961 og på værket 1970.

Sporvidde 600 mm.

 

Motorlokomotiver

(1) ? ? ? ? ? ? ?

 

(1) Formentlig blev Nagbøl 574/1957, som leveredes ny til Ny

Kalkbrænderi, anvendt her, se (110.09 og 119.02).

AMMERUP KALKBRUD

 

UTM32: N 6171200, E 623300 - Ref.nr. 119.05.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 1970.

 

Ejer:

1911-1941 A/S Kallerupværk / Hedehus-Teglværket A/S (113.03)

 

Kalkbrud ved Tryggevælde å øst for Ammerup. Lukket 1941?

Sidespor fra ØSJS 1918-1920.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste ?

(På billeder ser sporvidden dog større ud.)

Siden er senest rettet

 

14-11-2014

14-12-2014