Salling - Teglværker

SALLING   

TEGLVÆRKER              Ikke færdig  UTM skal rettes

RØDDING GRUNDVAD TEGLVÆRK

GRUNDVAD TEGLVÆRK


UTM32: N 6285800, E 485300 - Ref.nr. 31.01. 


Ejer: 

1946       Rødding Grundvad Teglværk v. Ane Marie Pedersen

1950       Grundvad Teglværk og Tømmerhandel

1959       H. Pedersen


Teglværk anlagt 1883 ved Grundvad bro mellem Rødding og Balling. Lukket 1960?

 

Bane anlagt (før) 1920, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


25-2-1920, 26-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner til salg. 125 meter 55 mm spor kan købes med eller uden sveller. Grundvad Teglværk, Rødding pr. Skive.

NY MØLLE TEGLVÆRK

NYMØLLE TEGLVÆRK


UTM32: N 6285800, E 485300 - Ref.nr. 31.02. 


Ejer: 

1899            Jens Christensen

19??-1927  A/S Aalborg Trælasthandel

1950            A. Carlsen


Teglværk anlagt 1852 ved Rødding å's udløb i Sallingsund. Udskibningsbro fra 1899. Værk lukket 1966.


Bane anlagt (før) 1936, nedlagt 19?? .

Sporvidde 770 mm. Trækkraft motorlokomotiv?. 


- - - - 


Vandbygningsdirektoratetet - G IX13 - 35 Nymølle Bro


Ind.min. 18-2-1899 til VBDir.: 

Vedr. andragende fra teglværksejer Jens Christensen af Nymølle, Rødding sogn og herred, om tilladelse til at opføre en udskibningsbro i Limfjorden ud for det på hans ejendom matr. 1 d af Spøttrup Hovedgård beliggende teglværk, haves der intet at erindre.

Intet nævnt om hvorvidt der var spor på broen.


- - - - 


17-3-1920, 18-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg eller udleje. Herværende teglværk klar til drift, rigelig med ler, gode maskiner, ny dieselmotor, produktionsevne ca. 2 mill. sten årlig, til salg eller leje straks. Lager af mursten og drænrør kan medfølge. Nymølle Teglværk pr. Skive.


7-11-1922, 8-11-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Nymølle Teglværk og Trælasthandel, beliggende umiddelbart ved Limfjorden og med afskibningsplads, er til salg straks. Henvendelse til sagførerne Bøttern & Worsøe, Skive.


2-5-1924, 3-5-1924, 4-5-1924 - JYLLANDSPOSTEN

To brugte tipvogne med en sporvidde af 770 mm ønskes til købs. Nymølle Teglværk pr. Spøttrup.


3-2-1927, 6-2-1927, 10-2-1927 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Nymølle Teglværk pr. Spøttrup .... kan købes ved henvendelse til A/S Aalborg Trælasthandel under likvidation eller dommerfuldmægtig Østergaard, Skive.


17-5-1952, 18-5-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv købes. Ny Mølle Teglværk, Spøttrup. Tlf. 30.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1936: Vogndele, div.


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Vogndele, spordele

??? TEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:

1916  Jens Hedegaard, Durup


Beliggenhed ukendt.


- - - -


30-5-1916, 1-6-1916, 4-6-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg eller ombytning med en større gård. Teglværket er moderne bygget, har god afsætning og rigeligt med ler. Henvendelse til Jens Hedegaard, Durup.

HOSTRUP TEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:

189??-1915  M. Olsen, Nykøbing Mors

1915-19??  Marinus Petersen


Teglværk ved Hostrup hovedgård med udskibningbro i Venø bugt.

Opført 18?? Lukket 19?? Ca. 1½ km bane til lergrav.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


7-7-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Mageskifte. Nykøbing M., 6. juli: Hostrup Teglværk, tilhørende M. Olsen i Nykøbing M., er mageskiftet med gården Vester-Høgild i Aulum, tilhørende Marinus Petersen. Teglværket er ansat til 47.500 kr. og gården uden besætning til 30.000 kr. Ombytningen sker den 15. juli.

BRANDEN TEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:

1898-19??  Købmand J. P. Petersen, Selde

1???-1929   Skive Bank

1929-19??   ?


Teglværk anlagt 1898 i Branden ved Fursund.

Lukket 19??


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

GYLDENDAHL TEGLVÆRK /

GYLDENDAL TEGLVÆRK


UTM32: N 6288200, E 486500 - Ref.nr. 35.05.


Ejer:

19??-19??  Gyldendal Teglværk A/S

1946-1950 Gyldendal A/S


Teglværk opført 1908 ved Venø bugt ved Vester Hærup, lukket 1971. Udskibningsbro.  Ca. 200 m bane.


Bane anlagt før 1935, nedlagt 1971.

Sporvidde 762 mm (1936), 600 mm (1956). Trækkraft ukendt.


- - - -


Vandbygningsdirektoratet - G IX13 - 37 Hærup Teglværksbro


M.f.O.A. 12-8-1911 til VBDir.:

Vedr. andragende fra ors. Mark, Skive for Aktieselskabet Gyldendal og Hærup Teglværker i Lime sogn om tilladelse til at anlægge en ca. 200 m lang pælebro i Limfjorden ud for selskabets teglværk i Vester Hærup. Den ansøgte tilladelse gives herved.

Intet nævnt om spor på broen.

RESENGAARDS TEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:

1905-1909  N. Jensen


Teglværk ved Skive fjord nord for Resen. Anlagt 18??, lukket 1915.


Bane anlagt 1905?, nedlagt 1915? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


26-3-1905, 28-3-1905, 29-3-1905 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn. En brugt, men i god stand værende tipvogn ønskes til købs samt ca. 50 al. spor. N. Jensen, Resengård pr. Skive.


23-3-1909 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. 5 à 600 alen spor til teglværksbrug ønskes. Tilbud bedes sendt snarest til teglværksejer Niels Jensen, Resengård pr. Skive.


29-1-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Teglmester søger plads. Grundet på teglværkets nedlæggelse her søger undertegnede plads nu til foråret som teglmester. .... De bedste anbefalinger haves for 19 år, de sidste 6 år her. Teglmester N.P. Jensen, Resengaards Teglværk pr. Skive.

ESKÆR TEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:


Teglværk ved Hvalpsund syd for Thise. Eksisterede 1898.


Spor?

NORDSALLINGS DAMPTEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:

1890-1935  ?

1935-19??  A/S Morsø Teglværker


Teglværk anlagt ca. 1910? i Junget.

Lukket 1917 og nedrevet?


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil?


- - - -


Fotos i Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv.

Siden er sidst rettet

 

18-8-2014

12-9-2014

30-9-2014