Oksbøl-Nørre Nebel - Diverse

OKSBØL - NØRRE NEBEL

DIVERSE                   UTM Mangler

FLÜCHTLINGSLAGER OKSBØL

FLYGTNINGELEJREN I OKSBØL


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.07. 


Ejer:

1944-1945  Deutsche Wehrmacht

1945-1949  Staten, Boligministeriet


Tidligere militærlejr vest for Oksbøl, omdannet i vinteren 1944/45 til flygtningelejr.  Nedlagt 1949 og nedrevet i de følgende år. Ca. 12 km spor til forsyningstransport i lejren samt til pakhuse ved Baun st. (Varde-Nørre Nebel Jernbane).


Bane anlagt 1944, nedlagt 1949.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver. Muligvis også  damplokomotiver under krigen.


Motorlokomotiver

(1)  ?   B dm  Deutz   ?     1939  ?  ?  type OMZ117

(2)  ?   ? d      Gm   ?         1936  ?  ?  type 15/18

(3)  ?   ? d      Gm  2254   1936  ?  ?  type 15/18

(4)  ?   ? d      Gm ?6901  1936  ?  ?  type 15/18

(5)  ?   ? d      Deutz   ?     19??  ?  ?

(6)  ?   B dm  KM   95      194?  Deutz  ?

(7)  ?   B dm  KM   97      194?  Deutz  ?

(8)  ?   B dm  Diema ?803  193?  ?  ? 

(9)  ?   B dm  Gm  1054   193?  ?  20 hk


(1)   Tysk efterladenskab overtaget defekt 1946 fra Oksbøl.

(2)   Tysk efterladenskab overtaget defekt 1946 fra Oksbøl.

(3)   Tysk efterladenskab overtaget defekt 1946 fra Oksbøl.

(4)   Tysk efterladenskab overtaget defekt 1946 fra Oksbøl.

(6)   Overtaget 1946 fra entr.fa. Niemax & Cortsen (Fanø).

         Motornr. 900461-462.

(7)    Overtaget 1946 fra entr.fa. Niemax & Cortsen (Fanø).

         Motornr. 909624-625.

(8)   Overtaget 1945 fra Nr. Oksby?

         Forsvundet efter vinteren 1945/46.

(9)   Overtaget 1945 fra Nr. Oksby.


1947: 4 lokomotiver. 1-8-1948: 7 lokomotiver.


- - - -


8-10-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Fra Oksbøllejren udbydes følgende effekter til salg: ....

1 stk. tipvogne med vandbeholder, 900 liter kr. 150,-

13 stk. tipvogne med firkantet trækasselad med låg à kr. 75,-

....

Arbejds- og Boligministeriet, Ingeniørkontoret, Oksbøl. Telf. 156.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47: Magasinforvalter Mogensen

3-2-1945: 35 rullelejer 40/88. 25 rullelejer 45/88.

15-3-1945: 75 rullelejer 50/110.

BAUNHØJ TEGLVÆRK, Oksbøl


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.01. 


Ejer:

1919-c1940  A/S

1955   I/S Baunhøj Teglværk (J. C.Hansen, Østbæk og H. K. Skak, Trøstrup)


Teglværk opført 1919 2 km nord for Oksbøl, lukket 1957? (1949?).

Ca. 200 m bane, oprindeligt spilbane.


Bane anlagt 1919, nedlagt 1955? 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft oprindelig spil, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  JWE  ? 19?? Ford  40


(1)  Købt ca. 1953. 3 tons. Til salg 1955.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Lev. vogndele, spordele


- - - -


Litteratur:

Henrik P. Nielsen: Baunhøj Teglværk.  Artikel i 'Vestjyder fortæller,

19. udgave. Udgivet 1983 af Lions Forlag, Varde.

BØRSMOSE-VEJRS MERGELSELSKAB   


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.20. 


Ejer:

1915-1917  Børsmose-Vejrs Mergelselskab


Mergelbane med flytbare spor i årene 1915-1917? fra læssespor mellem Oksbøl og Vrøgum stationer på Varde-Nørre Nebel Jernbane.


Sporvidde 700 mm. Trækkraft damplokomotiv.


Damplokomotiv

(1)  ?  B t  Jung   2030  1913  10 hk


(1)  Købt 1915 fra Julianehede-Guldforhoved Mergelselskab,

       Engesvang mergelleje (51.24), hvortil det leveredes nyt.

       Solgt 1918 til Stenkær Teglværk (?), Nr. Snede (xx.xx).


- - - -


1-12-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Dagens ulykker. RB. Varde, 30. november. Lokomotivfyrbøder Henrik Nielsen ved Ål Mergelleje kom i følge ‘Ribe Amtst.’ i tirsdags aftes i klemme mellem lokomotivet og vognremisen. Han blev om natten i meget lidende tilstand ført til Varde Sygehus, hvor han i morges er afgået ved døden.


21-2-1917, 22-2-1917, 23-2-1917, 24-2-1917, 25-2-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Et tipvogns-lokomotiv (Arn. Jung), kobber-fyrsted, i god, brugbar stand, er til salg straks ved henvendelse til  gårdejer Jens Karl Pedersen, kasserer for Børsmose-Vejrs Mergelselskab pr. Oxbøl st.

NIELS JENSEN, Vejrs


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1945  Niels Jensen, Vejrs pr. Oksbøl


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


4-5-1945 - JYLLANDSPOSTEN

3 tipvogne og et parti spor er billigt til salg omgående. Niels Jensen, Vejrs pr. Oksbøl. Vejrs Central kan benyttes.

JENS P. KRISTENSEN, Henne


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1949  Banearbejder Jens P. Kristensen, Henne


Formål ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

24-5-1943: 4 alm rullelejer.

ANDREAS NIELSEN, Outrup


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1947  Andreas Nielsen, Outrup


Formål ukendt.  Tørvegravning?


- - - -


24-5-1947, 27-5-1947, 39-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN 

200 lbm 7–9 kg spor, 5 stk. ¾ tipvogne, evt. 1 let skinnetraktor, købes. Andr. Nielsen, Outrup, telf. 32.

Andelsforeningen 'NYMINDEGAB', Nr. Nebel


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1919  Andelsforeningen 'Nymindegab', Nr. Nebel


Formentlig fiskesalgsforening. Spor?


- - - -


11-9-1919, 12-9-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Trolje med spor. 2 troljer med ca. 100 alen spor ønskes. Andelsforeningen ‘Nymindegab’, Nr.-Nebel.

RUDOLF RASMUSSEN, Henne


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1944-1947  Rudolf Rasmussen, Henne


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-1-1944, 22-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Motor. ‘Kalundborg Bukh’, 8 HK, med påmonteret gasanlæg, kun brugt i 3 måneder, samt et ælteværk, en tipvogn og en skæretromle er til salg. Rudolf Rasmussen, Henne Strand, Henne st.


2-2-1944, 5-2-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg. En motor, Kalundborg Buch 8 HK., med påmonteret gasanlæg, kun brugt i tre måneder, samt et ælteværk, en tipvogn, et spil med stålwire. Motoren kan eventuelt byttes med en hest. Rudolf Rasmussen, Henne Strand, Henne st.


15-5-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG 

Til mosen. Et skiftespor er til salg. Tlf. Henne 25b, Rudolf Rasmussen, Henne st.


2-5-1947, 3-5-1947, 5-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. 1 stk. Vejen presse, 1stk. vandsnegl, længde 5 m, 1 stk. spil med stålwire, 1 stk. tipvognstrolje, 3 stk. knivafbrydere, målerskab, master med nedføring, isolatorer m.v. til salg. Rudolf Rasmussen, Henne, tlf. Henne 14 kan ben. NB. Endvidere kan der fås 100 m spor samt en elektromotor til leje.


1-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

En Vejen presser, 5 rullevogne, et spil med wire samt 2 stk. skiftespor er til salg. Henvendelse til Henne Central mel. 19-20. Herr Rasmussen.

(samme person?)


TH. KILLEMOSE, Dyreby


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1942-1943  Thorvald Killemose, Dyreby pr. Henne

 

Tørveproduktion. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft spil?


- - - -


16-9-1942, 18-9-1942, 20-9-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvejord til næste års produktion til salg. Tørvejord til ca. 2000 tons tørv, beliggende ved fast vej og jernbane. Fin analyse. Komplet ælteværk med tipvogn, spor og dyndvogne kan medgå i handelen. Thorvald Kr. Killemose, Dyreby pr. Henne.


21-2-1943, 24-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Et ælteværk med alt tilbehør og dyndvogne, tipvogne, spiltræk osv. .... meget billigt til salg. .... Th. Killemose, Dyreby pr. Henne.


PEDER STAGE, Nr. Nebel


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1941-1943  Vognmand Peder Stage, Nr. Nebel


Grusgrav.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


G II 11-46 Nymindegab


25-10-1949 VBV 6 Distr.: Til Min.f.Off.Arb.:

Vedr. forslag om at der gives vognmand P. Stage, Nr. Nebel tilladelse til at lægge en sporbane gennem havklitten til en grussilo, som han agter at opføre på en større kanonstilling. Den omhandlede sporbane med grussilo agtes placeret nordligere og inden det Krigsministeriet tilhørende areal. (matr. 156ao, mellem vejen og militærsporet nord for strømmen.)


30-5-1950 Landbr.min.: Til VBDir.:

Dir. bemyndiges til at afslutte kontrakter med vognmand P. Stage, Nr.Nebel og landmand Søren Pedersen, Lønne, om borttagelse af strandmaterialer på klitvæsenets arealer ved Nymindegab.


Det fremgår ikke om sporet blev anlagt.

(SA edb-nr. 8004601221)


- - - -


10-6-1941, 11-6-1941 - JYLLANDSPOSTEN

14 kg skinner med lasker og bolte, ca. 800 m, og 6 ¾ m³ tipvogne ønskes til købs omg. Kontant afregning. Vognmand P. Stage, Nr. Nebel, tlf. 25.


9-11-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og tipvogne. 1000 l.m. 5 kg spor med lasker og spiger, 6 stk. ¾ m³, 4 stk. ½ m³ tipvogne sælges. P. Stage, Nørre Nebel, tlf. 25.


1-12-1943 - JYLLANDSPOSTEN

5 generatorlastbiler kan få stadig gruskørsel. 4 km, cementvej. Peder Stage, tlf. 25 Nr. Nebel.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1941 lev. spordele

NR. NEBEL TEGLVÆRK


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 65.01. 


Ejer:

1898-1946  Nørre Nebel Maskin-Teglværk A/S

1946-1969  Nørre Nebel Maskin-Teglværk A/S (Palsgårds Savværk)


Teglværk ved Nørre Nebel-Tarm Jernbane 2 km nord for Nr. Nebel.  Værk oprettet 1898 ved sammenlægning af to ældre værker, lukket 1969 og senere foderstofhandel. Ca. 200 m spor.


Bane anlagt (før) 1912, nedlagt ca. 1967.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft hest, senere motorlokomotiv?


- - - -


17-2-1912, 19-2-1912, 21-2-1912, 23-2-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. 300 løb. meter 65 mm brugte skinner ønskes til købs straks. Nr. Nebel Teglværk, den 16. februar. J. Leding.


28-12-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine med spændekæde fra 7-9 m udhænger ønskes til købs. A/S Nr. Nebel Teglværk, Nr. Nebel, tlf. 30.


3-6-1947, 5-6-1947, 7-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 3 a 3½ tons diesel- eller benzinlokomotiv, 600 mm sporvidde, købes. A/S Nr. Nebel Teglværk.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

1931: Spordele, div. 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Spordele, vogndele, div. (600 mm)

2-6-1934: 50 m 7 kg skinner.

1935: Spordele, vogndele (600 mm).

1937: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Vogndele, div.

1953: Vogndele, spordele, div. (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1957: Vogndele, div. (600 mm) 


Spøer - Hovedbog 1959-61:

1960: Spordele, div.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1961: Spordele, div.

1962: Vogndele (600 mm)

1963: Spordele, vogndele (600 mm)

FRANDS PEDERSEN, Kvong


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1948-1950  Frands Pedersen, Kvong pr. Tistrup


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


30-10-1948, 31-10-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriale til salg eller bytte. 1 Esbjerg presser, 200 m, 10 kg spor med jernsveller, 2 elektromotorer, vekselstrøm, 10 HK, 3 dyndvogne, 10 og 16 kv. luftledning med master til salg el. bytte med 10 HK dieselmotor, grussorterer el. lille gravemaskine. Frands Pedersen, Tlf. Kvong 32 pr. Tistrup.


8-2-1950, 9-2-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Sælges (bl.a.) 10 kg tipvognsspor, 5 dyndvogne. Frands Pedersen. Tlf. Kvong 32 pr. Tistrup.

HOLGER NIELSEN, Lydum


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1946  Holger Nielsen, Lydum


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


26-1-1946, 28-1-1946, 29-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN

120 m 15 kg spor samt 3 tipvogne sælges. Holger Nielsen, Lydum pr. Tistrup. Tlf. Lydum central kan ben.

BARING & OLSEN, Lydum


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1946  E. Baring & J. Olsen, Lydum pr. Nr. Nebel (Ejnar Berring?)


Tørveproduktion ved Filskov.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


23-11-1919, 25-11-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemose til salg eller bytte med en ny eller god, brugt Fordson-traktor med plov. Til mosen, ca. 3 tdr. land, hører spor, troljer, håndværkstøj til 8 mand, samt en mindre barak. 1. klasses tørv og kun 1000 al. fra Filskov st. Nærmere ved E. Baring & J. Olsen, Tlf. 18. Lydum pr. Nr.-Nebel. Tlf. 18.

HANS KJÆR, Vrøgum


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

19??-1953  Hans Kjær, Vrøgum


Tørveværk? Beliggenhed ukendt.


- - - -


6-6-1953, 7-6-1953, 9-6-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Ælteværk, en slæbeskovl, 10 tipvogne og transportør, sælges samlet eller delt til spotpris. Hans Kjær, Vrøgum, tlf. 52.

J. C. LAUSEN, Vrøgum


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1942  J. C. Lausen, Vrøgum


Børstefabrik/Tørveværk? Beliggenhed ukendt.


- - - -


6-4-1942, 8-4-1942, 9-4-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Ca. 50 alen jernspor samt en stor trolje til mosebrug til salg. J. C. Lausen, Vrøgum. Telefon 21.


6-4-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

10 mand kan straks få arbejde ved kostebinding. J. C. Lausen, børstefabrik, Vrøgum, telf. 21.

NIELS NIELSEN, Hemmet


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

19??-1940  Niels Nielsen, Houmgaard, Hemmet


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


25-4-1940 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg er 50 meter tipvognsspor med trolje, en 5/4" centrifugalpumpe med rør og bundventil samt en 4-5000 liters tæt vandbeholder af træ (Pitch-Pine). Niels Nielsen, Houmgaard, Hemmet. Telefon 3.

CHR. PEDERSEN, Borre


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

19??-1946  Chr. Pedeesen, Borre pr. Oksbøl  (tlf. 117) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


1-4-1946, 3-4-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tørvemateriel til salg. En Vejen-presser, 150 mm, 7 km spor med sveller, 4 rullevogne, 2 troljer samt en 7½ HK. elektromotor med kabel. Chr. Pedersen, Borre pr. Oksbøl, tlf. 117.

Siden er senest rettet


17-11-2014

3-2-2015

13-2-2015

6-3-2015