Oksbøl-Nørre Nebel - Diverse

OKSBØL - NØRRE NEBEL

DIVERSE UTM Mangler

FLÜCHTLINGSLAGER OKSBØL

FLYGTNINGELEJREN I OKSBØL

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.07.

 

Ejer:

1944-1945 Deutsche Wehrmacht

1945-1949 Staten, Boligministeriet

 

Tidligere militærlejr vest for Oksbøl, omdannet i vinteren 1944/45 til flygtningelejr. Nedlagt 1949 og nedrevet i de følgende år. Ca. 12 km spor til forsyningstransport i lejren samt til pakhuse ved Baun st. (Varde-Nørre Nebel Jernbane).

 

Bane anlagt 1944, nedlagt 1949.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver. Muligvis også damplokomotiver under krigen.

 

Motorlokomotiver

(1) ? B dm Deutz ? 1939 ? ? type OMZ117

(2) ? ? d Gm ? 1936 ? ? type 15/18

(3) ? ? d Gm 2254 1936 ? ? type 15/18

(4) ? ? d Gm ?6901 1936 ? ? type 15/18

(5) ? ? d Deutz ? 19?? ? ?

(6) ? B dm KM 95 194? Deutz ?

(7) ? B dm KM 97 194? Deutz ?

(8) ? B dm Diema ?803 193? ? ?

(9) ? B dm Gm 1054 193? ? 20 hk

 

(1) Tysk efterladenskab overtaget defekt 1946 fra Oksbøl.

(2) Tysk efterladenskab overtaget defekt 1946 fra Oksbøl.

(3) Tysk efterladenskab overtaget defekt 1946 fra Oksbøl.

(4) Tysk efterladenskab overtaget defekt 1946 fra Oksbøl.

(6) Overtaget 1946 fra entr.fa. Niemax & Cortsen (Fanø).

Motornr. 900461-462.

(7) Overtaget 1946 fra entr.fa. Niemax & Cortsen (Fanø).

Motornr. 909624-625.

(8) Overtaget 1945 fra Nr. Oksby?

Forsvundet efter vinteren 1945/46.

(9) Overtaget 1945 fra Nr. Oksby.

 

1947: 4 lokomotiver. 1-8-1948: 7 lokomotiver.

 

- - - -

 

8-10-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Fra Oksbøllejren udbydes følgende effekter til salg: ....

1 stk. tipvogne med vandbeholder, 900 liter kr. 150,-

13 stk. tipvogne med firkantet trækasselad med låg à kr. 75,-

....

Arbejds- og Boligministeriet, Ingeniørkontoret, Oksbøl. Telf. 156.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1941-47: Magasinforvalter Mogensen

3-2-1945: 35 rullelejer 40/88. 25 rullelejer 45/88.

15-3-1945: 75 rullelejer 50/110.

BAUNHØJ TEGLVÆRK, Oksbøl

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.01.

 

Ejer:

1919-c1940 A/S

1955 I/S Baunhøj Teglværk (J. C.Hansen, Østbæk og H. K. Skak, Trøstrup)

 

Teglværk opført 1919 2 km nord for Oksbøl, lukket 1957? (1949?).

Ca. 200 m bane, oprindeligt spilbane.

 

Bane anlagt 1919, nedlagt 1955?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft oprindelig spil, senere motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv

(1) ? B bm JWE ? 19?? Ford 40

 

(1) Købt ca. 1953. 3 tons. Til salg 1955.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Lev. vogndele, spordele

 

- - - -

 

Litteratur:

Henrik P. Nielsen: Baunhøj Teglværk. Artikel i 'Vestjyder fortæller,

19. udgave. Udgivet 1983 af Lions Forlag, Varde.

BØRSMOSE-VEJRS MERGELSELSKAB

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.20.

 

Ejer:

1915-1917 Børsmose-Vejrs Mergelselskab

 

Mergelbane med flytbare spor i årene 1915-1917? fra læssespor mellem Oksbøl og Vrøgum stationer på Varde-Nørre Nebel Jernbane.

 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft damplokomotiv.

 

Damplokomotiv

(1) ? B t Jung 2030 1913 10 hk

 

(1) Købt 1915 fra Julianehede-Guldforhoved Mergelselskab,

Engesvang mergelleje (51.24), hvortil det leveredes nyt.

Solgt 1918 til Stenkær Teglværk (?), Nr. Snede (xx.xx).

 

- - - -

 

1-12-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Dagens ulykker. RB. Varde, 30. november. Lokomotivfyrbøder Henrik Nielsen ved Ål Mergelleje kom i følge ‘Ribe Amtst.’ i tirsdags aftes i klemme mellem lokomotivet og vognremisen. Han blev om natten i meget lidende tilstand ført til Varde Sygehus, hvor han i morges er afgået ved døden.

 

21-2-1917, 22-2-1917, 23-2-1917, 24-2-1917, 25-2-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Et tipvogns-lokomotiv (Arn. Jung), kobber-fyrsted, i god, brugbar stand, er til salg straks ved henvendelse til gårdejer Jens Karl Pedersen, kasserer for Børsmose-Vejrs Mergelselskab pr. Oxbøl st.

NIELS JENSEN, Vejrs

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1945 Niels Jensen, Vejrs pr. Oksbøl

 

Formål og beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

4-5-1945 - JYLLANDSPOSTEN

3 tipvogne og et parti spor er billigt til salg omgående. Niels Jensen, Vejrs pr. Oksbøl. Vejrs Central kan benyttes.

JENS P. KRISTENSEN, Henne

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1949 Banearbejder Jens P. Kristensen, Henne

 

Formål ukendt.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1941-47:

24-5-1943: 4 alm rullelejer.

ANDREAS NIELSEN, Outrup

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1947 Andreas Nielsen, Outrup

 

Formål ukendt. Tørvegravning?

 

- - - -

 

24-5-1947, 27-5-1947, 39-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN

200 lbm 7–9 kg spor, 5 stk. ¾ tipvogne, evt. 1 let skinnetraktor, købes. Andr. Nielsen, Outrup, telf. 32.

Andelsforeningen 'NYMINDEGAB', Nr. Nebel

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1919 Andelsforeningen 'Nymindegab', Nr. Nebel

 

Formentlig fiskesalgsforening. Spor?

 

- - - -

 

11-9-1919, 12-9-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Trolje med spor. 2 troljer med ca. 100 alen spor ønskes. Andelsforeningen ‘Nymindegab’, Nr.-Nebel.

RUDOLF RASMUSSEN, Henne

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1944-1947 Rudolf Rasmussen, Henne

 

Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

21-1-1944, 22-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Motor. ‘Kalundborg Bukh’, 8 HK, med påmonteret gasanlæg, kun brugt i 3 måneder, samt et ælteværk, en tipvogn og en skæretromle er til salg. Rudolf Rasmussen, Henne Strand, Henne st.

 

2-2-1944, 5-2-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg. En motor, Kalundborg Buch 8 HK., med påmonteret gasanlæg, kun brugt i tre måneder, samt et ælteværk, en tipvogn, et spil med stålwire. Motoren kan eventuelt byttes med en hest. Rudolf Rasmussen, Henne Strand, Henne st.

 

15-5-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til mosen. Et skiftespor er til salg. Tlf. Henne 25b, Rudolf Rasmussen, Henne st.

 

2-5-1947, 3-5-1947, 5-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. 1 stk. Vejen presse, 1stk. vandsnegl, længde 5 m, 1 stk. spil med stålwire, 1 stk. tipvognstrolje, 3 stk. knivafbrydere, målerskab, master med nedføring, isolatorer m.v. til salg. Rudolf Rasmussen, Henne, tlf. Henne 14 kan ben. NB. Endvidere kan der fås 100 m spor samt en elektromotor til leje.

 

1-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

En Vejen presser, 5 rullevogne, et spil med wire samt 2 stk. skiftespor er til salg. Henvendelse til Henne Central mel. 19-20. Herr Rasmussen.

(samme person?)

 

TH. KILLEMOSE, Dyreby

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 109.xx.

 

Ejer:

1942-1943 Thorvald Killemose, Dyreby pr. Henne

Tørveproduktion.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil?

 

- - - -

 

16-9-1942, 18-9-1942, 20-9-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvejord til næste års produktion til salg. Tørvejord til ca. 2000 tons tørv, beliggende ved fast vej og jernbane. Fin analyse. Komplet ælteværk med tipvogn, spor og dyndvogne kan medgå i handelen. Thorvald Kr. Killemose, Dyreby pr. Henne.

 

21-2-1943, 24-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Et ælteværk med alt tilbehør og dyndvogne, tipvogne, spiltræk osv. .... meget billigt til salg. .... Th. Killemose, Dyreby pr. Henne.

 

PEDER STAGE, Nr. Nebel

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1941-1943 Vognmand Peder Stage, Nr. Nebel

 

Grusgrav.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

G II 11-46 Nymindegab

 

25-10-1949 VBV 6 Distr.: Til Min.f.Off.Arb.:

Vedr. forslag om at der gives vognmand P. Stage, Nr. Nebel tilladelse til at lægge en sporbane gennem havklitten til en grussilo, som han agter at opføre på en større kanonstilling. Den omhandlede sporbane med grussilo agtes placeret nordligere og inden det Krigsministeriet tilhørende areal. (matr. 156ao, mellem vejen og militærsporet nord for strømmen.)

 

30-5-1950 Landbr.min.: Til VBDir.:

Dir. bemyndiges til at afslutte kontrakter med vognmand P. Stage, Nr.Nebel og landmand Søren Pedersen, Lønne, om borttagelse af strandmaterialer på klitvæsenets arealer ved Nymindegab.

 

Det fremgår ikke om sporet blev anlagt.

(SA edb-nr. 8004601221)

 

- - - -

 

10-6-1941, 11-6-1941 - JYLLANDSPOSTEN

14 kg skinner med lasker og bolte, ca. 800 m, og 6 ¾ m³ tipvogne ønskes til købs omg. Kontant afregning. Vognmand P. Stage, Nr. Nebel, tlf. 25.

 

9-11-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og tipvogne. 1000 l.m. 5 kg spor med lasker og spiger, 6 stk. ¾ m³, 4 stk. ½ m³ tipvogne sælges. P. Stage, Nørre Nebel, tlf. 25.

 

1-12-1943 - JYLLANDSPOSTEN

5 generatorlastbiler kan få stadig gruskørsel. 4 km, cementvej. Peder Stage, tlf. 25 Nr. Nebel.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1937-41:

1941 lev. spordele

NR. NEBEL TEGLVÆRK

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 65.01.

 

Ejer:

1898-1946 Nørre Nebel Maskin-Teglværk A/S

1946-1969 Nørre Nebel Maskin-Teglværk A/S (Palsgårds Savværk)

 

Teglværk ved Nørre Nebel-Tarm Jernbane 2 km nord for Nr. Nebel. Værk oprettet 1898 ved sammenlægning af to ældre værker, lukket 1969 og senere foderstofhandel. Ca. 200 m spor.

 

Bane anlagt (før) 1912, nedlagt ca. 1967.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft hest, senere motorlokomotiv?

 

- - - -

 

17-2-1912, 19-2-1912, 21-2-1912, 23-2-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. 300 løb. meter 65 mm brugte skinner ønskes til købs straks. Nr. Nebel Teglværk, den 16. februar. J. Leding.

 

28-12-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine med spændekæde fra 7-9 m udhænger ønskes til købs. A/S Nr. Nebel Teglværk, Nr. Nebel, tlf. 30.

 

3-6-1947, 5-6-1947, 7-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 3 a 3½ tons diesel- eller benzinlokomotiv, 600 mm sporvidde, købes. A/S Nr. Nebel Teglværk.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1929-32:

1931: Spordele, div.

 

Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Spordele, vogndele, div. (600 mm)

2-6-1934: 50 m 7 kg skinner.

1935: Spordele, vogndele (600 mm).

1937: Vogndele

 

Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Vogndele, div.

1953: Vogndele, spordele, div. (600 mm)

 

Spøer - Hovedbog 1953-58:

1957: Vogndele, div. (600 mm)

 

Spøer - Hovedbog 1959-61:

1960: Spordele, div.

 

Spøer - Hovedbog 1961-64:

1961: Spordele, div.

1962: Vogndele (600 mm)

1963: Spordele, vogndele (600 mm)

FRANDS PEDERSEN, Kvong

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1948-1950 Frands Pedersen, Kvong pr. Tistrup

 

Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

30-10-1948, 31-10-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriale til salg eller bytte. 1 Esbjerg presser, 200 m, 10 kg spor med jernsveller, 2 elektromotorer, vekselstrøm, 10 HK, 3 dyndvogne, 10 og 16 kv. luftledning med master til salg el. bytte med 10 HK dieselmotor, grussorterer el. lille gravemaskine. Frands Pedersen, Tlf. Kvong 32 pr. Tistrup.

 

8-2-1950, 9-2-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Sælges (bl.a.) 10 kg tipvognsspor, 5 dyndvogne. Frands Pedersen. Tlf. Kvong 32 pr. Tistrup.

HOLGER NIELSEN, Lydum

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1946 Holger Nielsen, Lydum

 

Formål og beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

26-1-1946, 28-1-1946, 29-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN

120 m 15 kg spor samt 3 tipvogne sælges. Holger Nielsen, Lydum pr. Tistrup. Tlf. Lydum central kan ben.

BARING & OLSEN, Lydum

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1946 E. Baring & J. Olsen, Lydum pr. Nr. Nebel (Ejnar Berring?)

 

Tørveproduktion ved Filskov.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

23-11-1919, 25-11-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemose til salg eller bytte med en ny eller god, brugt Fordson-traktor med plov. Til mosen, ca. 3 tdr. land, hører spor, troljer, håndværkstøj til 8 mand, samt en mindre barak. 1. klasses tørv og kun 1000 al. fra Filskov st. Nærmere ved E. Baring & J. Olsen, Tlf. 18. Lydum pr. Nr.-Nebel. Tlf. 18.

HANS KJÆR, Vrøgum

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

19??-1953 Hans Kjær, Vrøgum

 

Tørveværk? Beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

6-6-1953, 7-6-1953, 9-6-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Ælteværk, en slæbeskovl, 10 tipvogne og transportør, sælges samlet eller delt til spotpris. Hans Kjær, Vrøgum, tlf. 52.

J. C. LAUSEN, Vrøgum

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1942 J. C. Lausen, Vrøgum

 

Børstefabrik/Tørveværk? Beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

6-4-1942, 8-4-1942, 9-4-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Ca. 50 alen jernspor samt en stor trolje til mosebrug til salg. J. C. Lausen, Vrøgum. Telefon 21.

 

6-4-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

10 mand kan straks få arbejde ved kostebinding. J. C. Lausen, børstefabrik, Vrøgum, telf. 21.

NIELS NIELSEN, Hemmet

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

19??-1940 Niels Nielsen, Houmgaard, Hemmet

 

Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

25-4-1940 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg er 50 meter tipvognsspor med trolje, en 5/4" centrifugalpumpe med rør og bundventil samt en 4-5000 liters tæt vandbeholder af træ (Pitch-Pine). Niels Nielsen, Houmgaard, Hemmet. Telefon 3.

CHR. PEDERSEN, Borre

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

19??-1946 Chr. Pedeesen, Borre pr. Oksbøl (tlf. 117)

 

Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

1-4-1946, 3-4-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tørvemateriel til salg. En Vejen-presser, 150 mm, 7 km spor med sveller, 4 rullevogne, 2 troljer samt en 7½ HK. elektromotor med kabel. Chr. Pedersen, Borre pr. Oksbøl, tlf. 117.

Siden er senest rettet

 

17-11-2014

3-2-2015

13-2-2015

6-3-2015