Frederikshavn - Entreprenørfirmaer

FREDERIKSHAVN

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr.fa. B. HALD & TH. MUNCK / BERTEL HALD, Frederikshavn

 

Indehaver:

194?-1946? Tømrermester Bertel Andersen Hald og Th. Munck,

Frederikshavn

 

Sporvidde 600 mm.

Trækkraft motorlokomotiver.

 

Motorlokomotiver

(1) ? ? ? ? 19?? ? ?

 

(1) Købt 24-6-1944 fra Dansk Entreprenørmateriel, København.

 

Anvendelse

1941-194? Motorvejsbyggeri, Fehmarn

194?-194? Værnemagtsarbejder, ?

 

- - - -

 

5-6-1941, 6-6-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskiner/tipvognsmateriel, 60 cm skinnebredde, evt. m. lokomotiver, i fineste stand, samt alt andet for jordarbejde anvendeligt materiel, søges til købs. - Tilbud med prisopgave og udførlig beskrivelse af alder og kvalitet samt nærmeste afsendelsesstation bedes tilstillet Entreprenørfirmaet B. Hald & Th. Munch, Frederikshavn, tlf. 837 & 1062, 8-12 eller 16.

 

8-6-1941 - BERLINGSKE TIDENDE

Gravemaskiner/Tipvognsmateriel, 60 cm skinnebredde, evt. med lokomotiver, i fineste stand, samt alt andet for jordarbejde anvendeligt materiel, søges til købs. – Tilbud med prisopgave og udførlig beskrivelse af alder og kvalitet samt nærmeste afsendelsesstation bedes omgående tilstillet entreprenørfirmaet B. Hald & Th. Munch, Frederikshavn, telefon 837 & 10 62. 8–12 eller 2--6.

 

12-7-1941 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Rødby-Fehmærn Autostrada. Håndværkere og arbejdere søges! Den af Rigsdagen bevilgede strækning på dansk grund agtes fra tysk side videreført over Fehmærn med tilslutning til det bestående landevejsnet. Dette arbejde overdrages danske firmaer på her i landet gældende vilkår, således, at entreprenørerne ser sig i stand til at aflønne deres folk efter danske tariffer med tillæg for udenlandsarbejde og akkord. Da mit firma skal tiltræde arbejdet på selve øen Fehmærn i løbet af 10-14 dage, søger jeg til omgående tiltrædelse: .... Omgående tilbud til Bertel Hald, Frederikshavn, telf. 837 & 1062.

 

30-4-1944, 2-5-1944, 3-5-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. 500 m spor, 600 mm, samt 12 tipvogne, ¾ m³ sporvidde, 600 mm, ønskes til leje eller købs omg. Bertel Hald, Frederikshavn. Telf. 1602.

 

7-11-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Dom i værnemagersag mod tømrermester Bertel Hald, Frederikshavn, der har udført entreprenørarbejder her og i Tyskland.

Entr. AXEL ARVIDSEN, Frederikshavn

 

Indehaver:

193.-1940 Entr. Axel Arvidsen, Grønholt, Frederikshavn

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

Anvendelse

1930-1931 Ukendt arbejde

 

- - - -

 

13-6-1930, 14-6-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner, 7 eller 9 kg.s, ca. 400 m, ønskes til købs. Tilbud med billigste pris udb. Axel Arvidsen, Grønholt pr. Frederikshavn. Tlf. Vangens Mølle nr. 8.

 

21-6-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. Ca. 200 meter tipvognsskinner ønskes til købs. Tilbud med billigste pris udb. Axel Arvidsen, entreprenør, Grønholt pr. Frederikshavn. Telefon Vangen Mølle nr. 8.

Entr.fa. N. ØSTERGAARD & SØN, Frederikshavn

 

Indehaver:

19??-1941 N. Østergaard? og Georg Østergaard

1941-19?? A/S

 

Firmaet bestyrede omkring 1940 Ravnshøj Teglværk (15.05), samt ejede Frederikshavn Cementstøberi.

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.

 

Motorlokomotiver

(1) ? B dm PM 13082/266 1940 BW ? hk type BWD

 

(1) Ny. 3,5 tons. Leveret med Bur-Wain dieselmotor type 6A6.

 

(1) Formentlig samme lokomotiv, som sælges af entr. Georg

Østergaard i 1948.

Solgt 1949? til Petersminde Teglværk, Stenstrup (91.03).

 

Anvendelse

1940-194? Ukendt arbejde

 

- - - -

 

26-3-1955, 27-3-1955 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. 7–800 lb. m rette, brugte skinner, højde 65 mm (6,75 kg) købes. Henv. N. Østergaard & Søn, Danmarksgade 34, Frederikshavn.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1937-41:

3-6-1940: 1 stk. br. 600 mm alm. drejeskive.

Entr. G. ØSTERGAARD, Ålbæk

 

Indehaver:

1941-19?? Arkitekt Georg Østergaard

 

Tidligere medindehaver af Fa. N. Østergaard & Søn, Frederikshavn.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv

(1) ? B dm PM ? 1940 BW ? hk type BWD

 

(1) Til salg juni-juli 1948. 3,5-5 tons.

Formentlig identisk med PM 13082/266, som 1940 blev leveret

til entr. N. Østergaard & Søn, Frederikshavn, og ca. 1949 solgtes

til Petersminde Teglværk, Stenstrup (91.03).

(*) Et motorlokomotiv var udlejet 1944 til Bodilsen & Søn.

 

Anvendelse

1940-194? Ukendt arbejde

 

- - - -

 

31-8-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Arkitekt Georg Østergaard, Frederikshavn har i dag (30-8) købt hovedgården Gaardbogaard og gården Kjærsholt .... efter enken efter etatsråd Jørgen Larsen, Gaardbogaard .... . Den nye ejer har gennem et af sommerens entreprenørarbejder skabt sig den formue, der nu har gjort ham til herremand.

 

11-6-1948, 13-6-1948 - JYLLANDSPOSTEN

3,5-5 tons diesellokomotiv; P.M. med Bur-Wain motor, som nyt, sælges kontant, kan evt. leveres med fabriksgaranti. Entreprenør G. Østergaard, Gaardbogaard, Ålbæk.

 

9-7-1948, 12-7-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Diesel motor lokomotiv, 3,5-65 tons diesellokomotiv; P.M. med Bur-Wain motor, som nyt, sælges kontant, kan evt. leveres med fabriksgaranti. Entreprenør G. Østergaard, Gaardbogaard, Ålbæk.

Ing.fa. TRIGON, Frederikshavn

 

Indehaver:

19??-1949 A/S (Bent Bøgh)

1949-19?? Civ.ing. Bent Bøgh

19??- A/S

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.

 

Motorlokomotiver

(1) ? B d Junkers ? ? ? MAN 60 hk type JL

(2) ? B d Junkers ? ? ? MAN 45 hk type JL

 

(1) Købt ca. 1946 på Læsø. Tysk efterladenskab.

Solgt 1956/57 til H. Hoffmann & Sønner.

(2) Købt ca. 1947 i Frederikshavn (Læsø?). Tysk efterladenskab.

Solgt 1958 via maskinhandler til Legoland. Ophugget c19?? .

(*) August 1946 købtes underdelen til Pedershaab-lokomotiv på

Flyveplads vest, Nørresundby.

 

Anvendelse

1945-1946 Oprydning af materiel fra tyske anlægsarbejder på Læsø

1947-1956 Vejanlæg, Bredmosevejen, Lendum-Tårs : (2)

1947-1956 Udlejet til Straffelejren på Kragskovhede (12.02) : (1)

19?? Udlejet til entr. P. Aarsleff, Århus : (1)

19?? Udlejet til entr. Aagaard, Vejle ? : (1)

19?? Udlejet til entr. Wright, Thomsen & Kier, Århus : (1)

19?? Udlejet til entr. H. Hoffmann & Sønner, Århus : (1)

 

- - - -

 

August 1946 købes fra Afviklingsudvalget i Frederikshavn:

Ca. 91 tons skinner, 4 sporskifter, 21 tipvogne og 2 motorlokomotiver, som alt kom fra tyske anlægsarbejder på Læsø.

Fa. N. O. PEDERSEN, Frederikshavn

 

Indehaver:

1940-19?? Entr.? N. O. Pedersen

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv

(1) ? B dm PM 13045/264 1940 BW 55 hk type BWD

 

(1) Ny. 5,0 tons. Leveret med Bur-Wain dieselmotor type 6A6.

Senere tilhørende Cementfabrikken "Dania", Assens (33.05).

 

Anvendelse

1940-194? Ukendt arbejde

 

- - - -

Siden er senest rettet

 

20-11-2015

8-2-2016