Odder-Gylling - Diverse

ODDER - GYLLING

DIVERSE UTM skal rettes

ODDER KOMMUNE

UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1934-1946 Odder Sogneråd, Stadsingeniøren

 

Formentlig vejanlæg.

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv

(1) - B dm Windhoff 693 1940 ? ? hk type Ls18sIII

 

(1) Lejet/købt 1946 fra Afviklingsudvalget i Århus Politikreds.

Oprindelig leveret til Transbau AG, Berlin for Festungs-

Pionierstab II/29, Rudnik am Sam. Befandt sig ved befrielsen

maj 1945 i et tog på Århus Gb.

 

Anvendelse

1934 Ukendt

1946-19?? Vejanlæg, Parkvej i Odder.

 

- - - -

 

Brev 29-10-1945 til Dir. for Vareforsyning:

Odder Sogneråd søger om materiel til bevilget beredskabsarbejde 'Anlæg af Parkvej'.

Man har tilbud på skinner, men disse ligger i England. Man søger om frigivelse af ca. 1200 m spor, 22 stk. tipvogne, 1 stk. troljevogn og evt. 1 stk. lokomotiv (motor), som findes på Frichsvej i Århus.

 

Fra Afvikingsselskabet i Århus Politikreds lejes/købes maj 1946:

22 stk. tipvogne ¾ m³, 1 stk. troljevogn, 1 stk. motorlokomotiv,

190 stk. lasker, 600 stk. sveller, 1 stk. drejeskive, 2 stk. skiftespor,

894 m skinner 10 kg, 585 m skinner 14 kg , 200 m skinner 10 kg.

19-6-1946 købes yderligere 4329 kg skinner + 1 sporskifte 930 kg.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1932-37: Kommuneingeniøren i Odder

1934: Vogndele.

CHRISTIANSLUND TEGL- og KALKVÆRK, Odder

 

UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 59.03.

 

Ejer:

1890-1896 I/S (Gårdejer N.P.J. Munk, arrestforvarer Blom,

herredsfuldmægtig Hans Sommer)

1896-1897 I/S (N.P.J. Munk og Hans Sommer)

1897-1932 Hans Sommer

1932-19?? Bent E. H. Sommer

1950 K. Sommer

 

Teglværk opført 18.. , lukket 19.. . Ca. 300 m bane.

Bane anlagt 189. , nedlagt 1973?.

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv

(1) -- B bm CJ ? 194? Ford? ? hk

 

(1) Hensat 1972, senere ophugget.

 

- - - -

 

3-11-1905, 5-11-1905, 7-11-1905 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 1600 løb. al. brugt markspor og eventuelt nogle tipvogne ønskes til købs. Pris pr. pund og pr. løb. al. samt profil af skinnen bedes tilsendt Christianslund Teglværk i Odder.

 

6-11-1905, 8-11-1905 - JYLLANDSPOSTEN

Christianslunds Teglværk i Odder ønsker tilbud på ca. 800 stk. sveller, anvendelige til markspor.

 

13-11-1919 - JYLLANDSPOSTEN

6 stk. 5/4 kubikm. tipvogne ønskes til købs, eventuelt til bytte med 6 stkr. 3/4 kubikmeter tipvogne i god stand. Christianlunds Tegl- & Kalkværk, Odder.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1947-53:

1949: Vogndele

1961: Div.

 

Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Spordele

28-3-1962: 150 meter br. 12 kg skinner.

30-3-1962: 1 brugt vogn ¾ L og E afstivet. Hjulsæt 350x600x70.

1963: Spordele, div.

26-11-1963: 2 – hele kædehjul 12 Tds. for nedennævnte kæde KM. 2 stk. kæde

a 2,3 meter – SogN 12297 – 1½" – Dimension indv. 25,4 mm – Deling 38 mm –

Rullediameter 25,4 mm. 2 lige samleled, 2 forkryppede.

1964: Spordele, div.

 

CARL JENSEN, Odder

 

UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1944 Carl Jensen, Odder

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

- - - -

 

5-1-1944, 6-1-1944, 16-1-1944, 17-1-1944, 18-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognssveller sælges. Carl Jensen, Odder. Tlf. 404.

MARTIN E. TOFT, Odder

 

UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1940 Martin E. Toft, Odder

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

- - - -

 

30-4-1940, 1-5-1940, 2-5-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 50 m spor med fastskruede jernsveller, 10 kg skinner samt 2 tipvogne uden kasse ønskes solgt. Martin E. Toft, Odder. Telf. 92.

N. P. PEDERSEN, Odder

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1928 N. P. Pedersen, Mejerivej 15, Odder

 

Formål ukendt.

 

Sporvidde 700 mm.

 

- - - -

 

24-11-1928, 27-11-1928, 29-11-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 10 stkr. stærkt byggede tipvogne à 1 m³, 700 mm sporvidde, er billigt til salg. N. P. Pedersen, Mejerivej 15, Odder. Telefon nr. 293.

JOHAN SONNE, Odder

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1928 Johan Sonne, Odder

 

Formål ukendt.

 

Sporvidde ukendt.

 

- - - -

 

8-3-1928, 9-3-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på ca. 7000 løb. meter tipvognsspor med eller uden sveller, lasker, spiger og bolte. Vægt pr. løb. m. spor ca. 20 kg. Johan Sonne, Odder.

 

10-3-1928, 11-3-1928, 13-3-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på ca. 700 løb. meter tipvognsspor med eller uden sveller, lasker, spiger og bolte. Vægt pr. løb. m. spor ca. 20 kg. Johan Sonne, Odder.

P. FREDERIKSEN, Fensten

 

UTM32: N 614, E 526 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1948 Tørvefabrikant P. Frederiksen, Fensten pr. Ørting

 

Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

8-2-1948, 9-2-1948, 10-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 240 m tipvognsspor ønskes til leje fra 1. april, 10 eller 12 kg, helst 12 og helst med alt tilbehør. Skriftlig henvendelse til tørvefabrikant P. Frederiksen, Fensten pr. Ørting.

P. A. KNUDSEN, Ørting

 

UTM32: N 615, E 530 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1916 P. A. Knudsen, Ørting

 

Beliggenhed ukendt. Spor?

 

- - - -

 

11-5-1916 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Jeg er sælger af tørv. P. A. Knudsen, tlf. 10, Ørting st.

ØRTING-FALLING KOMMUNE

 

UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1946 Ørting-Falling kommune

 

Formentlig tørveproduktion.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

27-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor, ca. 250 m 10 kg, helst med jernsveller, købes. Tilbud bedes sendt til Kommuneingeniørens kontor, Falling st.

RASMUS FREDERIKSEN, Gylling

 

UTM32: N 614, E 529 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1944-1948 Rasmus Frederiksen, Gylling

 

Tørvefabrikation. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

26-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvefabrikant. Et 800 kg slæbeskovlsanlæg med spil, stålwire, ælteværk, dyndbeholder (24 m³), 2 dyndvogne, 1 skæretromle er billigt til salg. Fremstiller 60-70,000 tørv pr. dag med 1 mands betjening. Rs. Frederiksen, Gylling, telefon 48.

 

18-1-1948, 20-1-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. 2 stk. skiftespor (12 kg) 600 mm sporvidde, købes omg. Rasmus Frederiksen, Gylling, tlf. 48.

HOU SAVVÆRK

 

UTM32: N 614, E 528 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

192?-1972 ?

1972-19?? Gern Møbelfabrik (som lager)

 

Savværk med spor til intern transport af trævarer.

Spor anlagt 1948?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft.

 

- - - -

 

11-10-1948, 12-10-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor købes. 200 m 7 kg tipvognsspor, 2 drejeskiver, 2 skiftespor og samt 5 fladvogne ønskes til købs. Tilbud udbedes skriftl. til Hou Savværk, Hou st.

 

- - - -

 

Litteratur:

En egn - et spor gennem tiden (Odder LHA 2009)

HOU STATION

 

UTM32: N 614, E 528 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1965 Ukendt (HHJ?)

 

Kort spor til fisk ved pakhus på perronen. ?

Sporvidde ?600 mm. Trækkraft håndkraft.

RODSTENSEJE MERGELLEJE /

ODDEREGNENS MERGELSELSKAB

 

UTM32: N 614, E 528 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1926-1931 Odderegnens Mergelselskab

(Østhadsherreds Mergelselskab)

 

Mergelbane med flytbare spor i årene 1926-1931 fra mergelleje ved Rodstenseje herregård.

Spor, vogne og damplokomotiver lejet fra Hedeselskabet.

Sporvidde 700 mm.

 

Damplokomotiver

(1) ? B t Jung 1595 1910

(2) ? C t O&K 7457 1921 40 hk

(3) ? C t O&K 7458 1921 40 hk

(4) ? B t Jung 2270 1914

(5) ? C t O&K 9319 1921 ?

(6) ? C t O&K 12087 1930 ?

 

(1) 1927-1931. Tilhørende Hedeselskabet. 1927 fra Lundtoft Herreds

Mergelselskab. Tidligere tilhørende Brædstrup og Omegns

Mergelselskab. 1928-1929 udlånt til Hovergårde Mergelselskab.

(2) Tilhørende Hedeselskabet. 1927 fra Lundtoft Herreds

Mergelselskab.

(3) Tilhørende Hedeselskabet. 1927 fra Lundtoft Herreds

Mergelselskab.

(4) 1928-1929?. Tilhørende Hedeselskabet. Tidligere Lundtoft

Herreds Mergelselskab. 1929? til Nimdrup Mergelleje ? .

(5) Tilhørende Hedeselskabet. 1927 fra Bur Mergelleje.

(6) Anvendelse her usikker.

 

- - - -

 

ALRØ BRO

 

UTM32: N 614, E 528 - Ref.nr. 59.xx.

 

Ejer:

1898-19?? Alrø Sogneråd

19??- 1955 Alrø? Kommune

 

- - - -

 

G IX 12 - 42 (G IX A3 1) Alrø bro

 

1898: Ansøgning fra Alrø Sogneråd om tilladelse til at opføre en anlægsbro.

 

Udklip fra Horsens Folkeblad 27-3-1940: Alrø dampskibsbro ødelagt af isen. Billeder viser spor.

 

Broen beskadiget af stormfloden 9-11-1945. Det fremgår her, at broen er ca. 190 m lang, hvoraf ca. 20 m er brohoved af træ, mens resten er stenmole. Broen istandsat.

 

I vinteren 1954/55 forsvandt broen ved isgangen, og kommunen ønskede ikke at reparere den, da Alrø var blevet forbundet med fastlandet ved en vejdæmning, og man fjernede derefter pælerester mm.

Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617851)

Siden er senest rettet

 

25-1-2015

25-3-2015