Odder-Gylling - Diverse

ODDER - GYLLING   

DIVERSE                     UTM skal rettes

ODDER KOMMUNE

 

UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1934-1946  Odder Sogneråd, Stadsingeniøren


Formentlig vejanlæg.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv 

(1)   -  B dm Windhoff  693  1940  ?   ? hk  type  Ls18sIII


(1)   Lejet/købt 1946 fra Afviklingsudvalget i Århus Politikreds.

        Oprindelig leveret til Transbau AG, Berlin for Festungs-

        Pionierstab II/29, Rudnik am Sam. Befandt sig ved befrielsen

        maj 1945 i et tog på Århus Gb.


Anvendelse

1934            Ukendt

1946-19??  Vejanlæg, Parkvej i Odder.


- - - -


Brev 29-10-1945 til Dir. for Vareforsyning:

Odder Sogneråd søger om materiel til bevilget beredskabsarbejde 'Anlæg af Parkvej'.

Man har tilbud på skinner, men disse ligger i England. Man søger om frigivelse af ca. 1200 m spor, 22 stk. tipvogne, 1 stk. troljevogn og evt. 1 stk. lokomotiv (motor), som findes på Frichsvej i Århus.


Fra Afvikingsselskabet i Århus Politikreds lejes/købes maj 1946:

22 stk. tipvogne ¾ m³, 1 stk. troljevogn, 1 stk. motorlokomotiv,

190 stk. lasker, 600 stk. sveller, 1 stk. drejeskive, 2 stk. skiftespor,

894 m skinner 10 kg, 585 m skinner 14 kg , 200 m skinner 10 kg.

19-6-1946 købes yderligere 4329 kg skinner + 1 sporskifte 930 kg. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37: Kommuneingeniøren i Odder

1934: Vogndele. 

CHRISTIANSLUND TEGL- og KALKVÆRK, Odder


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 59.03.


Ejer:

1890-1896   I/S (Gårdejer N.P.J. Munk, arrestforvarer Blom,

                       herredsfuldmægtig Hans Sommer)

1896-1897    I/S (N.P.J. Munk og Hans Sommer)

1897-1932    Hans Sommer

1932-19??     Bent E. H. Sommer

1950               K. Sommer


Teglværk opført 18.. , lukket 19.. . Ca. 300 m bane.

Bane anlagt 189. , nedlagt 1973?.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   --  B bm   CJ  ?  194?   Ford?  ? hk


(1)  Hensat 1972, senere ophugget.


- - - -


3-11-1905, 5-11-1905, 7-11-1905 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 1600 løb. al. brugt markspor og eventuelt nogle tipvogne ønskes til købs. Pris pr. pund og pr. løb. al. samt profil af skinnen bedes tilsendt Christianslund Teglværk i Odder.


6-11-1905, 8-11-1905 - JYLLANDSPOSTEN 

Christianslunds Teglværk i Odder ønsker tilbud på ca. 800 stk. sveller, anvendelige til markspor.


13-11-1919 - JYLLANDSPOSTEN

6 stk. 5/4 kubikm. tipvogne ønskes til købs, eventuelt til bytte med 6 stkr. 3/4 kubikmeter tipvogne i god stand. Christianlunds Tegl- & Kalkværk, Odder.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1949: Vogndele

1961: Div.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Spordele

28-3-1962: 150 meter br. 12 kg skinner.

30-3-1962: 1 brugt vogn ¾ L og E afstivet. Hjulsæt 350x600x70.

1963: Spordele, div.

26-11-1963: 2  – hele kædehjul 12 Tds. for nedennævnte kæde KM. 2 stk. kæde

a 2,3 meter – SogN 12297 – 1½" – Dimension indv. 25,4 mm – Deling 38 mm –

Rullediameter 25,4 mm. 2 lige samleled, 2 forkryppede.

1964: Spordele, div. 


CARL JENSEN, Odder


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1944  Carl Jensen, Odder


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - -


5-1-1944, 6-1-1944, 16-1-1944, 17-1-1944, 18-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognssveller sælges. Carl Jensen, Odder. Tlf. 404.

MARTIN E. TOFT, Odder


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1940  Martin E. Toft, Odder


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - -


30-4-1940, 1-5-1940, 2-5-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 50 m spor med fastskruede jernsveller, 10 kg skinner samt 2 tipvogne uden kasse ønskes solgt. Martin E. Toft, Odder. Telf. 92.

N. P. PEDERSEN, Odder


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1928  N. P. Pedersen, Mejerivej 15, Odder


Formål ukendt.


Sporvidde 700 mm.


- - - -


24-11-1928, 27-11-1928, 29-11-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 10 stkr. stærkt byggede tipvogne à 1 m³, 700 mm sporvidde, er billigt til salg. N. P. Pedersen, Mejerivej 15, Odder. Telefon nr. 293.

JOHAN SONNE, Odder


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1928  Johan Sonne, Odder


Formål ukendt.


Sporvidde ukendt.


- - - -


8-3-1928, 9-3-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på ca. 7000 løb. meter tipvognsspor med eller uden sveller, lasker, spiger og bolte. Vægt pr. løb. m. spor ca. 20 kg. Johan Sonne, Odder.


10-3-1928, 11-3-1928, 13-3-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på ca. 700 løb. meter tipvognsspor med eller uden sveller, lasker, spiger og bolte. Vægt pr. løb. m. spor ca. 20 kg. Johan Sonne, Odder.

P. FREDERIKSEN, Fensten


UTM32: N 614, E 526 - Ref.nr. 59.xx.


Ejer:

1948  Tørvefabrikant P. Frederiksen, Fensten pr. Ørting


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

 

Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt. 


- - - -


8-2-1948, 9-2-1948, 10-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 240 m tipvognsspor ønskes til leje fra 1. april, 10 eller 12 kg, helst 12 og helst med alt tilbehør. Skriftlig henvendelse til tørvefabrikant P. Frederiksen, Fensten pr. Ørting.

P. A. KNUDSEN, Ørting


UTM32: N 615, E 530 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1916  P. A. Knudsen, Ørting


Beliggenhed ukendt. Spor? 


- - - - 


11-5-1916 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Jeg er sælger af tørv. P. A. Knudsen, tlf. 10, Ørting st.

ØRTING-FALLING KOMMUNE


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 59.xx.


Ejer:

1946  Ørting-Falling kommune


Formentlig tørveproduktion.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


27-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor, ca. 250 m 10 kg, helst med jernsveller, købes. Tilbud bedes sendt til Kommuneingeniørens kontor, Falling st.

RASMUS FREDERIKSEN, Gylling


UTM32: N 614, E 529 - Ref.nr. 59.xx.


Ejer:

1944-1948  Rasmus Frederiksen, Gylling


Tørvefabrikation. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


26-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvefabrikant. Et 800 kg slæbeskovlsanlæg med spil, stålwire, ælteværk, dyndbeholder (24 m³), 2 dyndvogne, 1 skæretromle er billigt til salg. Fremstiller 60-70,000 tørv pr. dag med 1 mands betjening. Rs. Frederiksen, Gylling, telefon 48.


18-1-1948, 20-1-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. 2 stk. skiftespor (12 kg) 600 mm sporvidde, købes omg. Rasmus Frederiksen, Gylling, tlf. 48.

HOU SAVVÆRK


UTM32: N 614, E 528 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

192?-1972  ?

1972-19??   Gern Møbelfabrik (som lager) 


Savværk med spor til intern transport af trævarer.

Spor anlagt 1948?, nedlagt 19??. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft.


- - - -


11-10-1948, 12-10-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor købes. 200 m 7 kg tipvognsspor, 2 drejeskiver, 2 skiftespor og samt 5 fladvogne ønskes til købs. Tilbud udbedes skriftl. til Hou Savværk, Hou st.


- - - - 


Litteratur: 

En egn - et spor gennem tiden (Odder LHA 2009)

HOU STATION


UTM32: N 614, E 528 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1965  Ukendt (HHJ?)


Kort spor til fisk ved pakhus på perronen. ?

Sporvidde ?600 mm. Trækkraft håndkraft. 

RODSTENSEJE MERGELLEJE /

ODDEREGNENS MERGELSELSKAB 


UTM32: N 614, E 528 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1926-1931  Odderegnens Mergelselskab

                     (Østhadsherreds Mergelselskab)


Mergelbane med flytbare spor i årene 1926-1931 fra mergelleje ved Rodstenseje herregård.

Spor, vogne og damplokomotiver lejet fra Hedeselskabet.

Sporvidde 700 mm.


Damplokomotiver

(1)  ?  B t   Jung    1595  1910

(2)  ?  C t   O&K   7457  1921  40 hk

(3)  ?  C t   O&K   7458  1921  40 hk

(4)  ?  B t   Jung   2270  1914   

(5)  ?  C t   O&K    9319  1921  ? 

(6)  ?  C t   O&K 12087  1930  ?


(1)   1927-1931. Tilhørende Hedeselskabet. 1927 fra Lundtoft Herreds

        Mergelselskab. Tidligere tilhørende Brædstrup og Omegns

        Mergelselskab. 1928-1929 udlånt til Hovergårde Mergelselskab.

(2)  Tilhørende Hedeselskabet. 1927 fra Lundtoft Herreds

        Mergelselskab.

(3)   Tilhørende Hedeselskabet. 1927 fra Lundtoft Herreds

        Mergelselskab.

(4)  1928-1929?. Tilhørende Hedeselskabet. Tidligere Lundtoft

        Herreds Mergelselskab. 1929? til Nimdrup Mergelleje ? .

(5)   Tilhørende Hedeselskabet. 1927 fra Bur Mergelleje.

(6)   Anvendelse her usikker.


- - - - 


ALRØ BRO


UTM32: N 614, E 528 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1898-19??  Alrø Sogneråd

19??- 1955  Alrø? Kommune


- - - -


G IX 12 - 42 (G IX A3 1) Alrø bro


1898: Ansøgning fra Alrø Sogneråd om tilladelse til at opføre en anlægsbro.


Udklip fra Horsens Folkeblad 27-3-1940: Alrø dampskibsbro ødelagt af isen. Billeder viser spor.


Broen beskadiget af stormfloden 9-11-1945. Det fremgår her, at broen er ca. 190 m lang, hvoraf ca. 20 m er brohoved af træ, mens resten er stenmole. Broen istandsat.


I vinteren 1954/55 forsvandt broen ved isgangen, og kommunen ønskede ikke at reparere den, da Alrø var blevet forbundet med fastlandet ved en vejdæmning, og man fjernede derefter pælerester mm.

Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617851) 

Siden er senest rettet


25-1-2015

25-3-2015