Odsherred - Diverse

ODSHERRED

DIVERSE

Tørvefabrikant CHR. PEDERSEN, Svinninge


UTM32: N 6084859, E 557096 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer: 

19??-1918?  Chr. Pedersen


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-12-1917 - POLITIKEN 

Et tørvepresseværk med elevator, ca. 400 alen skinner med vogne og alt tilbehør, er til salg for 4000 kr. kontant. Der kan med dette værk let laves 50,000 pressetørv daglig. Tørvefabr. Chr. Pedersen, Svinninge st.


26-1-1918 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørvepresseværk, bestående af 1 lokomobil (8 HK. Fbk. 1905), 1 tørvepressemaskine (største nr.), 1 elevator, 11 alen lang, ca. 450 alen spor, 2 tipvogne og iøvrigt alt tilbehør tilsalg for 12,000 kr. Med dette værk kan der let laves 60,000 tørv daglig med 9 mand og 1 hest. Maskinsnedker Chr. Pedersen, Svinninge st.


29-1-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresseværk, bestående af et 8 H. K. lokomobil, 1 pressemaskine, 1 elevator, 450' spor, 2 tipvogne samt iøvrigt alt tilbehør, er til salg for 12.000 kr. Dette værk er i alle måder så godt som nyt, men grunden til salg er overtagelse af større foretagende. Tørvefabrikant Chr. Pedersen, Svinninge st., Sjæll.


5-2-1918 - POLITIKEN

Tørvepresseværk, bestående af en 8 H.K. lokomobil, en tørvepressemaskine (største nr.), en elevator, 11 al. lang, 450 al. skinner, 2 vogne til sporet samt ca. 35 tons pressetørv med skur er til salg samlet eller delt. Tørvefbk. Chr. Pedersen, Svinninge st., tlf. 105.


FAUERBO PRESSETØRVSFABRIK 


UTM32: N 6085648, E 549272 - Ref.nr. 109.xx.


Ejer:

1920  Niels Frederiksen


Nærmere beliggenhed ukendt.


- - - -


20-3-1920 - POLITIKEN 

En brugt tipvogn med 10 alen spor ønskes til købs. Niels Frederiksen, Fauerbo Pressetørvsfabrik pr. Snertinge.

NÆSHOLMS TØRVEFABRIK


UTM32: N 6188318, E 530131 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1919  Gårdejer Viggo V. Jensen, Nygaard


Spor ??


- - - -


14-1-1919 - POLITIKEN 

Ca. 500 tons æltetørv sælges straks for højeste bud. Næsholms Tørvefabrik, Viggo V. Jensen, Nykøbing Sjælland.

P. RASMUSSEN, Vig Savværk


UTM32: N 6188318, E 530131 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1942  Fhv. bankbestyrer ? P. Rasmussen


Beliggenhed ukendt, men formentlig i Jylland.


- - - -


11-1-1942 - POLITIKEN

Tipvogne og spor, ca. 200 m spor og 4 tipvogne ønskes til leje til tørvefabrikation. Henvendelse Jens Holst, Høgslund, Tønder, tlf. 414 V, eller P. Rasmussen, Vig Savværk, Vig. st.

RØRSKOV TØRVEFABRIK


UTM32: N 6173275, E 659000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1942  Proprietær Alfred Jensen, Christianshøj, Føllenslev


Spor ??


- - - -


1-12-1942, 2-12-1942, 3-12-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Rørskov Tørvefabrik ved Knabstrup tilsalg. Areal ca. 23 tønder land af Sjællands bedste tørvemose. Eventuelt kan tørv følge med. Alfred Jensen, Christianshøj pr. Føllenslev. Telf. Eskebjerg 10.

GISLINGEGAARD


UTM32: N 6177700, E 659770 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1918-1929 Heinrich Hansen


Formål ukendt.


- - - -


4-9-1919, 7-9-1919, 10-9-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. 300 favne til roer eller teglværk samt 6 nye tipvogne er straks til salg på Gislingegaard pr. Gislinge st. N. Skølvad, inspektør.

WILH. WINGE, Højby


UTM32: N 6199325, E 662795 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1920  Wilh. Winge


Formål ukendt.

Iflg. folketælling 1921 er han handelsrejsende og bor på kroen. 


- - - -


8-8-1920, 10-8-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. 700 meter udmærket gode, 9 kg skinner, med forbindelsesdele, samt 5 gode hjertestykker er til salg for 45 øre pr. stk. 10 vogne med 69 cm sporevidde, egnet for tørve- eller teglværksindustri, sælges for 120 kr. pr. stk. Alt frit om bord i Nykøbing (Sj.) havn. Henvendelse må ske snarest til Wilh. Winge, Højby, Sjælland.

Entr. KRISTIAN HANSEN,

Sjællands Odde 


UTM32: N 6205000, E 547000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1940  Kristian Hansen (Fiskeeksportør?)


Formål ukendt, men formentlig tørv.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

16-5-1940: afs. til Knardrupgaard pr. Måløv: 8 br. vogne 0,75 m³, 600 mm

AUDEBO PUMPESTATION


UTM32: N 6183954, E 664824 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

18??-19??  ?Selskabet til Lammefjordens Tørlægning


Kort bane til kultransport fra anløbsbro i Lammefjorden til pumpestationen.


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig heste.


- - - - 


24-7-1895 - INGENIØREN

Kul-leverance.

Lammefjordens lodsejerlag har brug for ca. 300 tons (ca. 2000 tønder) Kiveton Park (South Yorkshire) dampkul eller samme kvantum Wales-kul efter bestyrelsens valg, alt af bedste kvalitet, at levere frit i enhver henseende på vogn ved Audebo dæmning (Isefjord) inden medio november d. a. efter den på minens certifikat anførte vægt mod kontant betaling. Vandstanden ved broen er ca. 10 fod ved daglig vande. Losningen kan foregå i lodsejerlagets sporvogne med 3 til 400 tdr. pr. dag. Tilbud indgives inden medio august d. a. til overretssagfører Wegener, Kompagnistræde 22, hvor nærmere oplysninger erholdes.

Kjøbenhavn, den 18. juli 1895. Bestyrelsen.


20-5-1896 - INGENIØREN

Lammefjordens lodsejerlag har brug for ca. 450 tons (ca. 3000 tønder) Kiveton Park (South Yorkshire) dampkul eller samme kvantum Wales-kul efter bestyrelsens valg, alt af bedste kvalitet at levere frit i enhver henseende på vogn ved Audebo dæmning (Isefjord) medio oktober d. a. efter den på minens certifikat anførte vægt mod kontant betaling. Vandstanden ved broen er ca. 10 fod ved daglig vande. Losningen kan foregå i lodsejerlagets sporvogne med 3 til 400 tdr. pr. dag. Tilbud indgives inden medio juni d. a. til overretssagfører Wegener, Kompagnistræde 22, hvor nærmere oplysninger erholdes.

Kjøbenhavn, den 16de maj 1895. Bestyrelsen.

SKALLEFABRIK ?


UTM32: N 6186000, E 655000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

ca. 1948-19??  Fyns Skallefabrik ?


Bane ved skallegravning ved Næsdal i Lammefjorden.

Flere andre firmaer gravede andre steder i Lammefjorden uden bane.


Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv (her?).

K. W. NIELSEN, Jyderup


UTM32: N XXX77600, E 675370 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

191?-1918  Ingeniør K. W. Nielsen 


Tørveproduktion i Faurbo. Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1918.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste. 


- - - -


5-5-1916, 7-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

En tørveæltemaskine, eventuelt maskine til fremstilling af pressetørv, og øvrigt materiel til tørveskæring ønskes. K.W. Nielsen, ‘Det hvide hus’, Jyderup st.


20-2-1918, 21-2-1918, 24-2-1918, 26-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Stor auktion over tørvemaskiner, tilbehør m. m. ved Jyderup station. Torsdag d. 28 ds., eftm. kl. 1. lader ingeniør K. W. Nielsen, Jyderup, bortsælge alle til hans tørvefabrik i Faurbo hørende maskiner og materialer, hvoraf fremhæves: 1 stk. svensk tørvebriketpresser m. elevator og rullebord m. brædder, 1 dansk pressemaskine m. rullebord og brædder, 1 ælteværk, 29 tørverammer, 1 8 H.K. lokomobil, 6 tipvogne, 1 stort parti tipvognsskinner, størstedelen på jernsveller, 1 2" centrifugalpumpe m. tilkoblet 1 H.K. motor, 1 1¼” stempelpumpe, 12 trillebøre, 4 skuffer på ruller, 1 ladvogn, kabler og tråd til elektrisk ledning, 1 dunkraft, 1 drejeskive, skifte- og vigespor, 2 spiralslanger, rør, skovle m. m. og 3 heste. Maskiner m. v. er til eftersyn på auktionspladsen i 8 dage før auktionen. Bekendte, vederhæftige købere kan få kredit i 3 måneder. Udenjurisdiktionsboende må godtgøre vederhæftighed 3 dage før auktionen for undertegnede inkassator.

Holbæk, d. 17. februar 1918. H. Thrane, cand. jur., herredsfuldmægtig.


POUL PEDERSEN, Faurbo


UTM32: N 6186000, E 655000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1945-1946  Gårdejer Poul Pedersen, Faurbo pr. Snertinge


Nærmere beliggenhed ukendt.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1945-1946.

GREVINGEGAARD


UTM32: N 6188005, E 660625 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1908  ?


Gård ca. 1 km nord for Grevinge by. Formål ukendt.

Sporvidde ca. 700 mm.


- - - -


24-1-1908, 31-1-1908 - BERLINGSKE TIDENDE

1 a 200 alen tipspor samt 3 tipvogne, den ene helst med bremse, til spor 27 tom. brede, ønskes. Grevingegaard, Grevinge st.

Siden er senest rettet


31-1-2015

5-10-2015

10-1-2016