Tønder-Løgumkloster - Tørvemoser

TØNDER - LØGUMKLOSTER 

TØRVEMOSER

TØNDER MOSEINDUSTRI


UTM32: N 6087xxx , E 491xxx - Ref.nr. 92.01.   


Ejer:

1957-19??  Jørgen Straarup, Tønder


Mosebrug. Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1956?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B   JWE  ?  ?  ?  ?


(1)  Til salg januar 1957. 3,5 tons.


- - - -


15-6-1956, 16-6-1956 - JYLLANDSPOSTEN

Svære spor- og tipvogne og evt. motorlokomotiver ønskes til leje eller købs. Tønder Moseindustri, Ndr. Landevej 106, Tønder. Tlf. 2 15 55?.


24-1-1957 - JYLLANDSPOSTEN

Tønder Moseindustri sælger bl.a. et 3,5 tons Willemoes motorlokomotiv, 600 mm. Jørgen Straarup, Tønder.

??? TØRVEVÆRK


UTM32: N 6098xxx , E 490xxx - Ref.nr. 92.xx. 


Ejer:

1951-19??  Laurids Christensen, Daler Østerby og Andreas Klingenberg, Ahler pr. Tønder


Tørveværk. Nærmere beliggenhed ukendt, evt. Sølsted mose.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

?   


- - - -


24-5-1951, 25-5-1951, 26-5-1951 - JYLLANDSPOSTEN

2 skinnetraktorer. Undertegnede søger 2 skinnetraktorer enten til leje eller til købs til mosebrug, med 600 mm sporvidde. Tørvefabrikanterne Laurids Christensen, Daler Østerby, tlf. 16. Andreas Klingenberg, Abild pr. Tønder, tlf. Tønder 410 v.

THOMAS ANDRESEN, Havsted


UTM32: N 6095xxx , E 510xxx - Ref.nr. 92.xx. 


Ejer:

1940- 19??  Thomas Andresen, Havsted pr. Ravsted


Nærmere beliggenhed ukendt. (1940)


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-7-1940, 12-7-1940, 13-7-1940 - JYLLANDSPOSTEN

En Viborg æltemaskine med elevator samt en 6 hk International motor samt alt tilbehør, forme, trillebøre og alt flåde, straks til salg, samt en Deutz motor på original vogn, alt er køreklar og på tipvognsspor, som kan medfølge. Thomas Andresen, Havsted pr. Rabsted.

KARL JOHNSEN, Abild


UTM32: N 6092xxx, E 491xxx - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1945- 1948  Karl Johnsen, Abild Vestermark  (Bredebro?)


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

?


- - - -


23-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Ca. 700 lb. m 7 eller 10 kg.s spor ønskes til leje eller køb straks eller 1. maj. En dyndvogn ønskes samtidig. Karl Johnsen, Bredebro, tlf. 106 efter kl. 18. 


14-5-1945, 17-5-1945, 19-5-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Ca. 150 m 7 eller 10 kg spor til mosebrug ønskes til købs eller leje, mindre partier har også interesse. .... Karl Johnsen, Bredebro tlf. 106 efter 6½ aften.


24-1-1948, 25-1-1948 - JYLLANDSPOSTEN

20 stk. tipvogne ¾ m³, et motorlokomotiv, ca. 4 tons, helst 600 mm, ca. 1000 m 10 kg spor, vigespor,  ønskes til købs eller leje ca. 15 marts, helst samlet. En del presse- og æltetørv kan indgå i handelen. Karl Johnsen, Abild Vestermark, Tønder. 

CHR. PAASKE JØRGENSEN, Bredebro


UTM32: N 6101xxx, E 489xxx - Ref.nr. 92.xx. 


Ejer:

1943- 19??  Entr. Chr. Paaske Jørgensen , Bredebro


Beliggenhed ukendt. (1943)  Gejlbjerg?


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


30-1-1943, 2-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

1. kl.s tørvemose til fremstilling af skæretørv i nærheden af st., med høj læggeplads til 1500 tons. NB. 4 troljer, 600 mm sporvidde, samt 800 m 7 eller 11 kg skinner, ønskes til købs eller leje. Chr. Paaske Jørgensen, p.t. Gejlbjerg, Kibæk.


25-7-1943, 27-7-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Kulleje - Tørvemose søges .... til købs eller leje. Entr. Chr. Paaske Jørgensen, tlf. Bredebro 6.


8-9-1943, 10-9-1943, 11-9-1943, 12-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

2 km 4-9 kg skinner med lasker, bolte og sveller, 2 traktorer i god, driftssikker stand med trægas, 24 troljer, 600 mm sporvidde, ønskes til købs eller leje. Chr. Paaske Jørgensen, Bredebro, tlf. 6.

PETER SØNDERGAARD, Østerløgum


UTM32: N 6107, E 522 - Ref.nr. 92.xx.  FLYTTES TIL HOVSLUND


Ejer:

194?- 1944  Tørvefabrikant Peter Søndergaard, Østerløgum


Beliggenhed ved Østerløgum kro? (1944)


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-2-1944, 12-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion over tørvemateriale. Mandag den 14. februar kl. 9 lader tørvefabrikant Peter Søndergaard ved Østerløgum Kro afholde auktion over følgende materiale til tørvefabrikation: 3 stk. komplet transportable ælteværker m. dyndvogne. 1 stk. Vejen presser m. 4 rullevogne. 1 stk. presser m. brædder. 3 stk. gummivogne m. reol og kasser til tørvekørsel. 3 stk. skøretromler. 1200 m treleddet, elektriske kobberledninger m. pæl, isolatorer, målekasse, knivafbryder, stikkere, 35 m kabel m. tilslutning, 200 m jerntråd, opstillet, alt komplet, m. forb. af godk. 1 faststående ælteværk m. damplokomobil, 1 ophalespil, spor, vogne, dyndvogne og skæretromler, 1 lastbil til dynd og tørvekørsel kan medfølge, event. 1 personv., Ford 31, m. gen. Kontant betaling. Besigtigelse på stedet. G. Rosenstand. Landsretssagfører, auktionsleder.


KONGENS MOSE TØRVEINDUSTRI


UTM32: N 6096xxx, E 496xxx - Ref.nr. 92.xx. 


Ejer:

1940-19??  Tømmerhandler Husted Christensen, ingeniør Kn. Styrup og Jens Stürup (Ribe)

?

Nærmere beliggenhed ukendt. (1940)


Bane anlagt 1940, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


7-3-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Et konsortium, bestående af tømmerhandler Husted Christensen, ingeniør Kn. Styrup og ing. Jens Stürup har i den senere tid arbejdet på at oprette en moseindustri på Ribeegnen. Fabrikationen agtes påbegyndt på et areal i Kongens Mose, syd for Løgumkloster, og de forskellige maskiner er indkøbt ....


21-6-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Sønderjyllands største tørveproduktion finder sted i det areal, som Staten ejer mellem Tønder og Løgumkloster, kaldet Kongens Mose. Over 500 mand er her i gang med tørveproduktionen, og der laves 1 million tørv om dagen. Den største producent er 'Kongens Mose Tørveindustri', der under ledelse af ingeniør Styrup, Ribe, har en daglig produktion på ca. 200.000 tørv. Desuden har flere kommuner og mange enkeltpersoner lejet mosearealer af Staten ....

PINDSTRUP MOSEBRUG,

KONGENS MOSE AFD.


UTM32: N 6096xxx, E 496xxx - Ref.nr. 88.01. 


Ejer:

1943-1946?    Statens Jordlovsudvalg

1946?-1972?  Pindstrup Mosebrug A/S 


Mosebrug i Kongens Mose, oprindelig åbnet af Statens Jordlovsudvalg under 2. verdenskrig. Ca. 1 km bane mellem mose og fabrik.


Bane anlagt 1943?, nedlagt før 1972.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  -  B bm  PM  14485/376  1943  Ford  40  type FD 


(1)  Købt 19?? fra ?? Oprindelig leveret til entr. P. Crome, Århus, med

       600 mm sporvidde.

       Fandtes 1972 stadig i remisen.

       1976 hensat hos Pindstrup Mosebrug, Kongerslev (25.06) som

       reservedele. Ophugget 19??.


- - - -


14-4-1944 - HEIMDAL

Statens Jordlovsudvalg har tørveproduktion i Kongens Mose. 1943 fremstillet 2500 t.


6-4-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tørvefabrik.

Statens Jordlovsudvalgs tørveproduktion i Kongens Mose 5 km syd for Løgumkloster ønskes bortforpagtet enten samlet eller delt.

Driften består af: 1 ælteværk, 2 Smithske pressere med alt tilbehør, tipvogne og tipvognsspor og elektrisk motor samt tilhørende læggepladser, Eventuelt kan en del af maskinerne sælges.

Henvendelse til Statens Jordlovsudvalgs kontor i Tønder, telefon Tønder nr. 380.

LAURITS BORG, Sølsted 


UTM32: N 60966xx, E 4903xx - Ref.nr. 88.xx. 


Ejer:

1947  Gårdejer Laurids Borg, Sølsted


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


23-1-1947, 24-1-1947, 25-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Mosebrug. Mit elektrificerede mosebrug med tilhørende dynd, læggepladser og alle maskiner (deriblandt 3 stationære ælteværker), med tilhørende spor, gravvogne, dyndvogne og desl. samt 3 stk. prssere ønskes solgt eller bortforpagtet samlet eller delt. Gdr. Laurids Borg, Sølsted pr. Visby, Sønderjylland. Telf. Bredebro 71x.


19-2-1948, 20-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Stationært så godt som nyt ælteværk .... dyndvogn, 6 stk. gravvogne, .... og en del spor er til salg for kun 3000 kr. imod kontant. Laurids Borg, Sølsted. Tlf. Bredebro 71x.

JENS HOLST, Høgslund


UTM32: N 6094xxx, E 495xxx - Ref.nr. 88.xx. 


Ejer:

1942-1948  Jens Holst, Høgslund ?


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 194?, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-1-1942 - POLITIKEN

Tipvogne og spor, ca. 200 m spor og 4 tipvogne ønskes til leje til tørvefabrikation. Henvendelse Jens Holst, Høgslund, Tønder, tlf. 414 V, eller P. Rasmussen, Vig Savværk, Vig. st.


10-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN

8 t tipvognsskinner, 7 og 10 kg, m. godt sporskifte og ca. 1000 stk. træsveller til salg. Gdr. Jens Holst, Høgslund pr. Tønder, tlf. 414v.

ALBERT MADSEN, Jejsing


UTM32: N 6091347, E 497592 - Ref.nr. 88.xx. 


Ejer:

1945  Albert Madsen, Solvig pr. Jejsing


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 194?, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-6-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk. Tørvepresser med elevator, 3 vogne og 80 mtr. spor, vigespor, 2 skinnevogne, Chevrolet-motor m. f. f. generatoranlæg står til salg eller udleje. Albert Madsen, Solvig pr. Jejsing.

KARL JOHNSEN, Bredebro


UTM32: N 6101xxx, E 489xxx - Ref.nr. 88.xx. 


Ejer:

1945  Karl Johnsen, Bredebro


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 194?, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-5-1945, 17-5-1945, 19-5-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Ca. 150 m 7 eller 10 kg spor til mosebrug ønskes til købs eller leje, mindre partier har også interesse. .... Karl Johnsen, Bredebro tlf. 106 efter 6½ aften.

Siden er sidst rettet


4-11-2014

20-2-2015

8-4-2015

13-4-2015

10-10-2015