Thisted - Diverse

THISTED

DIVERSE

LANDLYST TEGLVÆRK, Thisted 


UTM32: N 6312550, E 479250 - Ref.nr. 22.02.


Ejer:

1927       Brix


Teglværk opført 1848 ved Thisted-Sjørring vejen 2 km vest for Thisted.  Kort bane i lergrav med spilbane nærmest værket. Lukket 197?.


Bane anlagt (før) 1950, nedlagt 1969.

Sporvidde 800 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  -  B bm  JWE  ?  19??  ?  ? 


(1)  Eksisterede omkring 1950. Solgt 1969.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

23-9-1952: 2 forkrybbede samleled SN 12297 A.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1958: Spordele


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959: Spordele

1960: Spordele.

9-3-1960: 20 skinner brugte 12 kg = 9 meter.

1961: Spordele.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Spordele

1964: Spordele

THISTED KOMMUNES RENOVATIONSANLÆG


UTM32: N 6313000, E 478480 - Ref.nr. 22.01.


Ejer:

1947-19??  Thisted kommune


Dano-affaldssorteringsanlæg opført 1947 ved Thisted-Struer banen (DSB) 2 km vest for Thisted. Ca. 100 m spor til udkørsel af jord.  Lukket.


Bane anlagt 1947, nedlagt 197?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorvogn.


Motorvogn

(1)  --  A1 bm  ThiK?  -  19??  ILO  ? 


(1)  Forlænget tipvogn påmonteret motor med kædetræk i den ene ende. Hjemmebygget?


- - - -


THISTED KALKVÆRK


UTM32: N 6312550, E 479800 - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1896-19??      De forenede Kalkværker


Kalkværk anlagt 1896 i Torp 2 km vest for Thisted.


Bane anlagt før 1916, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


30-6-1916, 3-7-1916, 6-7-1916 - JYLLANDSPOSTEN

En del tipvogne og 60 mm skinner er til salg. De forenede Kalkværker, Thisted.


Annonce 1906

CHR. LYNEBORG, Thisted


UTM32: N 6312000, E 4810030 - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1917-1918  Chr. Lyneborg, Thisted 


Formål og beliggenhed ukendt. Tørveproduktion ?


Bane anlagt 19??, nedlagt 1918?. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


11-7-1917, 13-7-1917, 15-7-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og tipvogne. Ca. 200 løbende meter 65 mm spor med skiftespor, spiger, lasker og sveller, 3 bremsevogne og 2 enkelte vogne, 600 mm sporvidde, er straks til salg. Chr. Lyneborg, Thisted. Tlf. 457.


14-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Mosegård., 45 tdr. land ager, 20 tdr. meget dyb tørvemose, 2 kilometer fra station, kan købes med besætning, inventarium, tørvemaskiner, lokomobil, tipvogne og spor etc. ved henvendelse til Chr. Lyneborg, Thisted. Telefon nr. 457.

THISTED SEJLKLUB


UTM32: N 631xxxx, E 480xxx - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1945


Formentlig til beddingsanlæg. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1945, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil.


- - - - 


23-11-1945

Købt 7290 kg skinner og 2 spil fra Afviklingsudvalget i Thisted.

J. SLOTH ODGAARD, Keldstrup 


UTM32: N 6316479, E 486195 - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1918  J. Sloth Odgaard, 'Ny Ullerupgaard' pr. Thisted


Gård ca. 1 km øst for Keldstrup. Formål ukendt.


Bane anlagt (før) 1918, nedlagt 1918?

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-4-1918, 20-4-1918, 21-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner til salg. 10 stkr. 5 meter lange tipvognsskinner med samlere sælges for højeste bud. J. Sloth Odgaard, 'Ny Ullerupgaard' pr. Thisted.

THISTED AMTS VEJVÆSEN


UTM32: N 631xxxx, E 480xxx - Ref.nr. 22.01.


Ejer:

19??-19??  Thisted Amt


Vejvæsenet havde grusgrave til vedligeholdelse af amtets landeveje.

I nogle af disse grusgrave anvendtes tipvogne, bl.a.: 


Sindbjerg Grusgrav, Mors:

Bane anlagt 1910, nedlagt 19??.


Bjergby Grusgrav, Mors:

Købt 1926, solgt 1936 til Solbjerg-Sundby kommune.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig håndkraft, evt. spil.


- - - -


30-8-1910 - THISTED AMTS TIDENDE

Notits: Thisted Amtsråd. Mødet den 30. august.

Vanskelige forhold. Amtsvejinspektøren anholder om tilladelse til at måtte anskaffe 220 meter spor og 2 tipvogne til gratis brug for grusharperne ved Sindbjerg grusgrav, da forholdene på grund af gravens dybde er særlige vanskelige. – Tiltrådtes.


19-1-1926 - MORSØ FOLKEBLAD

Thisted Amtsråds møde.

Amtsvejinspektørens indstilling - bl.a. anskaffelse af ekstra spormateriel til tipvogne i amtets grusgrave 1850 kr. - vedtoges.


26-8-1936 - MORSØ FOLKEBLAD

Notits: Thisted Amtsråds møde i dag.

Amtsgrusgraven i Bjergby sælges til Solbjerg-Sundby kommune.

Amtsvejinspektøren forelagde i dag i amtsrådsmødet indstilling om at sælge amtets grusgrav i Bjergby til Solbjerg-Sundby sogneråd for 800 kr. Under overdragelsen er indbefattet en tipvogn og 50 meter spor. Arealet, der andrager 4925 m², er af amtsvejvæsenet erhvervet i 1926 for 1800 kr.

Vejudvalget anbefalede, og salget vedtoges.

M. BJERREGAARD, Thisted


UTM32: N 6312007, E 480864 - Ref.nr. 22.xx. 


Ejer:

1941   M. Bjerregaard, Nørregade 25, Thisted  (Tlf. 686)


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


13-10-1941 - THISTED AMTS TIDENDE

En tipvogn med 80 alen spor, 6 stænger 2 tommers vinkeljern (9 al. lange), Fraugdeplov nr. 4, lille fladvogn, arbejdsvogn, arbejdsfjedervogn m. m. sælges billigt. M. Bjerregaard, Nørregade 25, Thisted. Tlf. 686 benyttes.

Siden er senest rettet


1-10-2014

17-2-2015

22-11-2015

6-1-2016