Vejle - Entreprenører

VEJLE 

ENTREPRENØRFIRMAER 

Entreprenørfirmaet BREUM & LEHRMANN, Hellerup


Indehaver: 

1942-1950  Niels Mogens Breum og Volmer Lehrmann


Filialer i Vejle og Svendborg.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 

(2)  ?  B bmg  KM  ?  194?  Ford  40 hk

(3)  ?  B bmg  KM  ?  194?  Ford  40 hk

(4)  ?  B dm   Deutz  ?  19??  MWM  ??  type OMZ(117F)

(5)  ?  ? d  Deutz  ?  ?  ?  ?  ?

(6)  ?  ? d  Deutz  ?  ?  ?  ?  ?

(7)  ?  ? d   Deutz ?  ?  ?  ?  ? 

(8)  ?  ? d   Gmeinder  ?  ?  ?  MWM  ?  ? 


(1)   Til salg/udleje juni 1942, 2,5 tons.

(2)  Formentlig leveret ny. 4 tons. Ford A benzinmotor.

        Til salg juli 1949.

(3)  Formentlig leveret ny. 4 tons. Ford A benzinmotor.

        Til salg juli 1949.

(4)   Til salg juli 1949. Havde da 3-cyl. MWM-motor og var på 4 tons.

(4-8)  Købt brugt fra Øster Sundby efter krigen, hvor de var blevet

         saboteret. Sammenbygget til 3 brugelige lokomotiver.

(*)   April 1945 udlejes 1 stk. 3,5 tons motorlokomotiv med Fiona

        gasgenerator.

(*)   Juni 1947 udlejes 3,5-4 tons motorlokomotiver.

(*)   Oktober 1947 udlejes 2 stk. 4 tons motorlokomotiver.


Anvendelse


1942       ?

1943       Vejanlæg, Åbenrå Amt, Løjt Kirkeby-Skærrev

194?       Vejanlæg, Fyn

1945       Færdselsdæmning over Nakskov fjord

1948       ?

Firmaet havde desuden cementstøberi med grusgrav 10 km fra Vejle.


- - - -

 

18-6-1942, 21-6-1942, 26-6-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 2½ t, nylig hovedrepareret, i fin stand, er til salg eller leje ved henvendelse til Entreprenørfirmaet Breum & Lehrmann, Bengtsvej 7, Hellerup, tlf. 6769, eller efter kl. 18 på Vejle 2566.


7-7-1943, 9-7-1943, 11-7-1943 - JYLLANDS-POSTEN

(sælges) 2 stk. brugte 1 m³ tipvogne, 600 mm sporvidde .... . Breum & Lehrmann, Sønderskovvej 13. Tlf. 2566, Vejle.


5-4-1945, 6-4-1945, 7-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Til leje. 1 stk. 3½ tons motorlokomotiv med Fionia gasgenerator og 600 mm sporvidde. 1 stk. 5 HK, 380 volt vekselstrømsgenerator. 1 stk. 5 HK, 220 volt jævnstrømsgenerator. Henvendelse: Breum & Lehrmann, Sdr. Skovvej, telefon 2566, Vejle.


29-9-1945, 30-9-1945, 1-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

10 stk. ¾ m³ tipvogne med 600 mm sporvidde, 250 m kg's spor (500 m skinner) med lasker, bolte og sveller til salg. Henv.: Civilingeniør N. M. Breum, Sdr. Skovvej 13, tlf. 2566, Vejle.


5-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Grussorterer. En mekanisk grussorterer ønskes til leje for et tidsrum af ca. 2 mdr., evt. til købs. Henvendelse med oplysninger om kapacitet, fabrikat og pris til civilingeniør N. M. Breum , Sdr. Skovvej 13, Vejle.


8-3-1946, 9-3-1946, 10-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

1 stk. 40 hk dieselmotor, fabrikat 'Buckau Wolf, Magdeburg', type 2 DG 218, 2 cylindre, 2 takts med roterende skylleluftpumper, 750 omdrejninger pr. minut, luftstart, meget fin motor, velegnet til indbygning i gravemaskine ell. lign., eller eventuelt byttet med dieselmotor 25-30 hk ved 800-1000 omdrejninger pr. minut, egnet til indbygning i motorlokomotiv f.eks. Deutz type OMZ/117, A2M/317, F2M/317 ell. lign. Henv. Breum & Lehrmann, Dæmningen 35, tlf. 2566, Vejle.


22-4-1947, 23-4-1947, 24-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Cementstøberi med grusgrav, beliggende ca. 10 km fra Vejle, 1 km fra hovedvej med stor trafik af brunkulsbiler og direkte ved jernbanestation, er til salg .... . Henvendelse Breum & Lehrmann, civilingeniører, Sønderbrogade 38, Vejle, tlf. 2566.


18-6-1947, 19-6-1947, 20-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 3,5--4 tons, 600 mm sporvidde, udlejes. Breum & Lehrmann, Sønderbrogade 38, telefon 2566, Vejle.


6-8-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, spor, motorlokomotiver samt dieselmotor udlejes. Henvendelse Breum & Lehrmann, Sønderbrogade 38, tlf. 2566 Vejle.


1-7-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Til omg. salg: ..... , 2 stk. Kastrup motorlokomotiver, 4 tons, Ford A-benzinmotor, 600 mm sporvidde. 1 stk. OMZ diesellokomotiv, 4 tons m. 3-cyl. MWM-dieselmotor, 600 mm sporvidde, ..... Fa. Breum & Lehrmann, Vejle.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47: Strandvejen 9, Svendborg

1943: Vogndele, spordele (600 mm)

1-4-1943: 1 stk. 10 kg hjertestykke på plade ca. 1,5 m.


Spøer - Hovedbog 1947-53: Tuborgvej 14, Hellerup - tlf. Hellerup 1767

1948: Vogndele

7-5-1948: 4 - 200 mm hjul lavet til dobbelt flancede.

16-12-1948: 4 - 200 mm hjul lavet til dobbeltflancede.

1949: Vogndele, spordele (600 mm)

Entr.fa. LIND & JØRGENSEN, Vejle 


Indehaver: 

194?-195?  Knud Peter Lind, Tyge Lind, Elisabeth Junior og

                     K. A. Jørgensen


Tidligere firmanavne

Knud Lind, Horsens, Varde

hhv. Knud og Tyge Lind, Lyngby


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B bm   AD  ?  >1924  AD  ? 

(2)  ?  B bm  Som  ?  1926  Ford  40 hk

(3)  ?  B bm  PM  9290/130  1934  Ford 55 hk  type PCM

(4)  ?  B ?      O&K  1297  1904  ?  ? 

(5)  ?  B ? g   CJ  ?  194?   ?  ?  +


(1)   Ny. Lejet 1931?

(2)  Ny. Leveret med Ford A benzinmotor.

(3)  Ny. 2,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Leveret på

        Ribe st.

(4)  Ombygget 193. fra damplokomotiv. Oprindelig leveret til Phillip

        Balke, Metz, Tyskland; fra 1915 tilhørende entr. Dierking &

        Eggers, Hannover, Tyskland, 1916 til entr. Henriksen & Kähler,

        Korsør, 1917 til Østbæk Teglværk, Ølgod (61.01), 1918 til Urup

        Tørvefabrik, Eg (66.19), før 1925 til entr. Lind.

(5)   Ny.

(*)   Oktober 1940 søges til købs eller leje brugt 15-30 hk lokomotiv,

        600 mm, til Gejlbjerg.


Anvendelse


1940-1948?  Brunkulsgravning, Gejlbjerg Brunkulsleje,

                        leje 21 + 30, Kibæk (57.29)

194?-194?     Brunkulsgravning, leje 197 og 425, Ronum 

1942               Linds Kalkværk, Ellidshøj (29.01)


- - - -


31-10-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Et stk. brugt 15-30 hk lokomotiv, 600 mm's sporvidde, søges til købs eller leje. Knud og Tyge Lind, Gejlbjerg pr. Kibæk.


8-1-1941, 11-1-1941, 14-1-1941 - JYLLANDSPOSTEN

1 stk. damplokomotiv, 25-40 hk, 785 mm, ønskes til købs eller leje fra 1. april d.a. Knud og Tyge Lind, Gejlbjerg pr. Kibæk.


28-6-1953 - JYLLANDSPOSTEN

5/4 m³ jerntipvogne, 600 mm sporvidde, ønskes byttet med 1 m³ jerntipvogne, 600 mm sporvidde. Lind & Jørgensen, entreprenører & ingeniører, Møller Jensensvej 2 A, Vejle. Tlf. 2470.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

29-6-1940: afs. til Gejlbjerg Brunkulsleje, Kibæk, Brande st.: 14 stk. rullelejer.

20-4.1941: Ændring af 43 sæt hjul. 1 sæt ny hjul.

15-5-1941 : Rep. af 2 lejer. 6 ny lejer til ændrede hjulsæt (gaffellejer). Model i gibs i Fåborg kaldet Lind lejer.


Spøer - Hovedbog 1941-47: Gejlbjerg pr. Kibæk

15-12-1943: 3 alm. drejeskiver 600 x 10 kg hjørner.

Entr. BERTEL NIELSEN, Vejle


Indehaver: 

19??-19??  Bertel Nielsen, Vejle


Medindehaver af Bertel Nielsen & Haahr, Vejle (Brændselsfirma)

 

Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B bmg  PM  15145/416  1945  Ford  40  type FD


(1)  Ny. 3,5 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor samt med

       Bur-Wain generator nr. L-4303.

(*)  Marts 1942 søges til købs/leje 2-3 tons motorlokomotiv med

       gengas.

(*)  Mindst 5 lok?.


Anvendelse


1940-1966  Brunkulsgravning, leje 114 + 437, Søby (A/S Nørre

                      Søbygaard) (57.09) 

1941             Tørvegravning, Stakroge og Fovslet (Svanemosen) 

1942-1951   Tørvegravning, Kliplev mose

1946             Anlæg af skydebaner?, Mølholmlejren ved Vejle 


- - - -


Marts 1947:

Købt 12 stk. defekte tipvogne fra Afviklingsudvalget i Vejle

(fra A/S Johannes Andersens tørvemose ved Give)

Entr. K. N. ØSTERGAARD, Vejle

Entr.fa. K. N. & A. ØSTERGAARD, Vejle


Indehaver: 

192?-1937  Kristen Nielsen Østergaard

1938-1974  Kristen Nielsen Østergaard og Anders Østergaard

1974-19??  Anders Østergaard


Tidligere medindehaver af Fa. Bodilsen & Østergaard, Brande (?)


Sporvidde 785 og 600 mm.


Damplokomotiv 785 mm

(11) ?  B t  O&K  9479  1922  70 hk


(11)  Leveret nyt. Udlejes/sælges 1943-1944. Ophugget 195?


Motorlokomotiver 785 mm

(1)  ?  ?  ?  ?  192?  ?  ? 

(2)  ?  ?  Mont ?  ?  ?  ? 

(3)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 

(4)  ?  ?  Mont  ?  ?  ?  ?


(1)  9 tons. Til salg august 1922.

(2)  9 tons. ønskes maj 1940 byttet med 4 tons lokomotiv.

       Sporvidde ukendt.

(3)  8 tons benzollokomotiv. Til salg marts 1941.

(4)  Ca. 9 tons benzollokomotiv.

       Til salg oktober 1942 eller evt. bytte med tipvogne.

(*)  44 hk motorlokomotiv ønskes byttet 1926.


Motorlokomotiv 600 mm

(11)  ?  B dm  Jung ?  ?  ?  ? 


(11)  Ophugget 196? hos Petersen & Albeck, Vejle.

(*)    December 1945 købtes muligvis et motorlokomotiv fra Oddesund

          Nord, hvor det havde været anvendt af C. Carlsen - Gebr. van der

          Wettern.

(*)     December 1945 købtes muligvis et motorlokomotiv fra

          Afviklingsudvalget i Thisted.


Anvendelse


1921-1922  Mergelgravning, Arnborg Mergelleje (57.38)

1925-192?  Underbygning, Tørring-Thyregod (HV)

1930-193?  Vejanlæg, Havnegade-tunnel, Vejle

1935-1937  Havnearbejde, Klaksvig

1940-1941  Vejanlæg, Fredericia-Gauerslund (Ryttergrøftvejen) 

1942-1943  Vejanlæg, Nordre Strandvej, Vejle

1943-1945  Afvanding, Nørkær enge, Aggersund


- - - -


31-8-1921, 1-9-1921 - JYLLANDSPOSTEN

12 stk. m³ tipvogne, 785 mm spor, ønskes til købs. K. N. Østergaard, Mølholm, Vejle.


7-9-1921, 8-9-1921, 9-9-1921 - JYLLANDSPOSTEN 

12 stk. 1,5 m³ tipvogne, 785 mm spor, ønskes til købs. K. N. Østergaard, Mølholm, Vejle.


22-3-1922, 23-3-1922, 24-3-1922 - JYLLANDSPOSTEN

10 à 15 stkr. 1½ kbm. tipvogne, 785 mm sporvidde, ønskes til leje. Østergaard, Mølholm, Vejle.


4-8-1922, 5-8-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Et omtrent nyt 9 tons motorlokomotiv, 785 mm sporv., samt en god mindre gravemaskine, mrkt. Taatz, Halle, 1915, er til salg. Begge kan ses i virksomhed i Arnborg mergelleje pr. Herning. K.N. Østergaard.


10-7-1923, 11-7-1923 - JYLLANDSPOSTEN

12 stk. 2 m³ træ-tipvogne, 785 mm sporv., ønskes byttet med et lign. antal 1½ m³ do. med jernkasser af samme sporv. entreprenører Østergaard, Vejle.


3-7-1924, 4-7-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 6 à 10 stk., ¾ m³, 600 mm sporvidde, købes. Østergaard, Mølholm, Vejle.


10-3-1926, 11-3-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Et 44 hk motorlokomotiv, 785 mm sporv., ønskes byttet med et 6 à 9 hk do. Entreprenør Østergaard, Vejle.


11-5-1940, 14-5-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv ‘Montania’, 9 t.s samt 28 stk. 1½ m³ tipvogne ønskes byttet med et ca. 4 t.s. lokomotiv og 30 à 40 ¾ m³ tipvogne. Østergaard, Vejle.


7-3-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 400 m 13,5 kg skinner ønskes byttet med en ca. 300 l blandemaskine .... Entreprenør Østergaard, Vejle.


26-3-1941, 27-3-1941 - JYLLANDSPOSTEN

8 tons benzollokomotiv, 785 mm sporvidde, så godt som nyt. .... Entreprenør Østergaard, Mølholm.


30-10-1942, 31-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Et ca. 9 tons motorlokomotiv ‘Montania’, 785 mm sporvidde, til salg, evt. bytte med små tipvogne.  Entreprenør Østergaard, Vejle.


2-10-1943, 3-10-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Damplokomotiv og 32 stk. 1½ m³ tipvogne, 785 mm sporvidde, til udleje evt. leje/bytte med Pedershaab gravemaskine. Entreprenørfirmaet K.N. & A. Østergaard, Vejle.


26-10-1944

Damplokomotiv, 70 hk, 785 mm til salg. K.N. & A. Østergaard, Vejle.


13-4-1953 - JYLLANDSPOSTEN

50 stk. 1,5 m³ tipvogne, 785 mm sporv. og ca. 1000 m 22 kg skinner, til salg. K. N. og A. Østergaard, Vejle.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

30-7-1930: Bremsetøj til 4 2¼ m³ vogne.

1931: Vogndele, div. (785 mm)


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1943: Vogndele, div.

Entr. H. R. AAGAARD, Vejle


Indehaver:

19??-19?? H. R. Aagaard


Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B d  Junker?  ?  ?  MAN  60  type JL


(1)  Lejet fra Ing.fa. Trigon, Frederikshavn, i 1950'erne iflg. oplysning

       fra dette firma.

       H. R. Aagaard benægter selv, at man har anvendt lokomotiv!?


Anvendelse


?

Entr. H. PETERSEN, Vejle


Indehaver:

1919  H. Petersen, Vissingsgade 11, Vejle


Folketælling 1921 på adressen siger Entr. Hans Petersen, født 2-3-1883 i Vollerup?, tilflyttet Vejle 1916 fra Fåborg? 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


31-10-1919 - BERLINGSKE TIDENDE

Der søges straks 400 lbd. 4, 5 eller 6 kg tipvognsspor med 8 tipvogne tilleje i ca. 3 måneder. Tilbud bedes snarest indsendt til H. Petersen, Vejle, Vissingsgade 11.

Entr. NIELS PETERSEN, Vejle


Indehaver:

1944  Entr.  Niels Petersen, Grand Hotel, Vejle 


Formål ukendt. Muligvis hjemmehørende i Randers.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


18-1-1944, 19-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

En gravemaskine med ½-¾ m³ skovl og 1 stk. vejtromle, 10-15 tons, 600 mm 4 tons diesellokomotiv, alle maskiner skal drives ved dieselmotorer, ønskes til købs eller leje. Entreprenør Niels Petersen, Grand Hotel, Vejle.

Entr. ANDERSEN & BECHGAARD, Vejle


Indehaver: 

1946  ? Andersen og ? Bechgaard, Vejle


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


1946:

Købt 1 stk. lokomotiv og 1000 m spor m.m. af Afviklingsudvalget i Vejle fra Vandel Flyveplads. 

Entr. ANDERSEN, Vejle


Indehaver: 

1946  ? Andersen, Vejle


Sporvidde ukendt.


- - - -


Oktober 1946:

Købt 1 stk. defekt tipvogn af Afviklingsudvalget i Vejle fra Vandel Flyveplads. 

Entr. BERNHARDT LARSEN, Jerlev


Indehaver: 

1948  Benhardt Larsen, Jerlev


Muligvis grusgrav.


Sporvidde ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Vogndele

Siden er sidst rettet


1-9-2014

24-11-2014

26-11-2014

3-2-2015