Kalundborg - Diverse

KALUNDBORG 

DIVERSE                  UTM skal rettes

KALLUNDBORG TØMMERHANDEL 


UTM32: N 6172100, E 631400 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1916  S. Hagen


Formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 800 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-5-1916 - BERLINGSKE TIDENDE

4 jerntroljer (sporvidde 80 ctm.) er tilsalg. Kallundborg Tømmerhandel, S. Hagen.

KALUNDBORG  FORBRÆNDINGSANSTALT


UTM32: N 6172100, E 631400 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1969  ?


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1969, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer Hovedbog 1968-72

16-9-1969: Lev. 12 hjul 225 - 65/70 m/ råt hul. 

???


Ejer:

1945  Ukendt


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


26-9-1945 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvogne m. m. 20 stk. ¼– m³ m 600 m. spor m. tilbehør samt benzin el. oliedrevet lokomotiv ønskes till., evt. køb, omg. Henv. Kalundborg 190.

DAMPMØLLEN A/S KALUNDBORG


UTM32: N 6172400, E 632300 - Ref.nr. 111.xx.


Ejer:

1919  A/S


Tørvefabrikation ved Nøkkentved?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-2-1919, 23-2-1919 - BERLINGSKE TIDENDE

Entreprenør-materiel. Ca. 3000 m 4, 5, 6 og 7 kg spor m. sveller, laske, bolte etc., trappespor, vigespor, tipvogne, 3 tørvepressere, elektromotor samt forskelligt andet spormateriale og værktøj er tilsalg snarest ved henvendelse til Dampmøllen A/S Kalundborg eller forvalter Kristensen, Rørskov pr. Mørkøv.

A. CHR. PEDERSEN, Ubby


UTM32: N 6166000, E 639400 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1945  Snedker A. Chr. Petersen, Ubby 


Sted ukendt. Spor?


- - - -


3-4-1945 - SORØ AMTSTIDENDE

Tørveælteværk med stor dyndsilo, spil og 300 m. stålwire + 2 dyndvogne sælges. Snedker A. Chr. Petersen, Ubby pr. Jerslev. Tlf. Jerslev 118.

N. P. BOESEN, Svebøllegavn


UTM32: N 6169400, E 644600 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1941  N. P. Boesen, Svebøllegavn pr. Svebølle 


KTAS telefonbog 1941: Propr., Exam. jur.

Formål ukendt.


Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


2-4-1941 - BERLINGSKE TIDENDE

1 tipvognsunderdel fra svær mergelbane, 700 mm, sælges. Bossen, Viskinge 17.

Entr. FOLMER LARSEN, Ubby


UTM32: N 6188318, E 530131 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer:

1942-1943  Entr. Folmer Larsen, Ubby 


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


20-1-1942, 22-1-1942, 24-1-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

10 tipvogne ønskes til leje for sommeren 1942 til tørvefabrikation. Folmer Larsen, Ubby, Jerslev st.


29-3-1943, 31-3-1943 - SORØ AMTSTIDENDE

Sporvogne, brugt til kørsel af tørvedynd, ca. 700 mm, samt sporskifter er til salg. Sporlejet kan evt. overdrages. Entr. Folmer Larsen, Ubby pr. Jerslev. Tlf. 152.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1943-1948.

HAVNEMARK BRO


UTM32: N 6171200, E 623300 - Ref.nr. 111.15.


Ejer:

????-19??  Lerchenborg gods ?


Anlægsbro på nordsiden af Asnæs med tipvognsspor til udskibning af brænde.


Bane anlagt 1???, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.

ASNÆS FORSKOV BRÆNDEBRO


UTM32: N 6170750, E 626750 - Ref.nr. 111.16. 


Ejer:

18??-19??  Lerchenborg gods ?


Anlægsbro på nordsiden af Asnæs med tipvognsspor til udskibning af brænde.


Bane anlagt før 1894, nedlagt 1937.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.

SALTOFTE


UTM32: N 6167800, E 643600 - Ref.nr. 111.xx.


Ejer:

1913-1945  Proprietær Poul Boserup


Gods 2 km syd for Svebølle. Formål ukendt.


- - - -


16-8-1918 - BERLINGSKE TIDENDE

Et roespor, længde 700 m, sporvidde 75 cm, ønskes tilkøbs eller leje. Proprietær Boserup, Saltofte, Svebølle.


12-8-1919, 13-8-1919, 14-8-1919 - BERLINGSKE TIDENDE

Et roespor, (Bredde 75 mm, længde ca. 700 m), ønskes til købs. Henvendelse til propr. Boserup, Saltofte pr. Svebølle.

JERSLEV MASKINFABRIK 


UTM32: N 6165120, E 641006 - Ref.nr. 111.xx.


Ejer:


Fabrikant af tørvemateriel. Formentlig solgt med værkerne.


- - - -


8-3-1918, 9-3-1918, 10-3-1918 - BERLINGSKE TIDENDE

95 meter tipvognsspor med jernsveller og 50 meter ståltrådstrosse 9/16" sælges billigt. Nogle få tørvepressere kan endnu leveres. Tlf. 7. Jerslev Maskinfabrik, Jerslev st.

Siden er senest rettet


20-12-2014

5-10-2015