Varde - nordlige opland - Diverse

VARDE - nordlige opland

DIVERSE UTM skal rettes

FRISVAD TEGLVÆRK

 

UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 69.03.

 

Ejer:

19??-19?? Ukendt

 

Teglværk umiddelbart syd for Frisvad. Lukket 19?? .

 

Bane anlagt ????, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

ORTEN TEGLVÆRK

 

UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 65.04.

 

Ejer:

1946 Haltrup & Hesselho Teglværker, Akts., Nordenskov.

19?? Varde Teglværker A/S

 

Teglværk opført 1946 i vestlige del af Orten med maskiner mm. fra Haltrup Teglværk (66.06). Oprindeligt spilbane.

 

Bane anlagt 1946, nedlagt 196?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft oprindeligt spil, senere motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv

(1) - B bm PM 11219/184 1937 Ford 55 type PM-F

 

(1) Købt 1950. Oprindeligt leveret til Graasten Teglværk (93.02).

19?? solgt til Egebjerg Teglværk (110.02), senere på Orebo

Teglværk (111.04) med samme ejer, Ruds Vedby Teglværk

(114.03), før 197? solgt til privatperson ved Hedehusene.

 

- - - -

 

XXX

BLAKSMARK MERGELLEJE

 

UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 65.02.

 

Ejer:

1907-1912 Blaksmark Mergelbane I/S

Entreprenør:

1909-1912 H. Hoffmann & Sønner, Brabrand

 

Mergelbane med flytbare spor i årene 1907-1912 fra mergelleje ved hovedvej A 11, oprindeligt med spor og vogne lånt fra Hedeselskabet.

Mergelselskabet startede selv kørslen i 1907 med motorlokomotiv, men overdrog 1909 arbejdet til entr. H. Hoffmann & Sønner, som anvendte damplokomotiver og havde kraftigere materiel (785 mm). Kørslen afsluttedes 1912.

 

Motorlokomotiver 700 mm (Mergelselskabet)

(1) ? ? pm CBH ? 1907 CBH? 10 hk

(2) ? ? pm FJM ? 1909 Atlas 8 hk

 

(1) Ny. 1909? solgt til Rindum Mergelleje (49.03).

(2) Ny. Motor type 6E nr. 1536. Ikke leveret?

Senere Hvelplund Mergelleje (61.04).

 

Damplokomotiver 785 mm (Hoffmann & Sønner)

(11) ? B t Hanomag 4573 1906

+

+

+

 

(11) 1912 til Strelluf mergelleje (65.10).

 

- - - -

 

11-7-1911, 13-7-1911, 15-7-1911, 17-7-1911, 19-7-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører. En lokomotivfører med certifikat antages ved Blaksmark mergelbane pr. Varde. Helst ugift. Nærmere ved henvendelse til entreprenør Hoffmann, Varde.

 

20-4-1912, 21-4-1912, 23-4-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejdere. Otte à ti dygtige arbejdere antages ved Blaksmarks Mergelbane pr. Varde.

 

22-6-1912, 23-6-1912, 25-6-1912 - JYLLANDSPOSTEN

6 à 8 dygtige jordarbejdere antages ved Blaksmark Mergelbane pr. Varde. H. Hoffmann & Sønner.

 

BLAKSMARK MERGELLEJE

 

UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 65.03.

 

Ejer:

1923-1925 Blaksmark Mergelselskab

Entreprenør:

1923-1925 Knud & Tyge Lind, Lyngby

 

Mergelbane med flytbare spor fra samme mergelleje som 65.02.

Kørslen startede 1923, men 1925 flyttedes gravningen til Mejls mergelleje (65.09), hvor kørslen afsluttedes i 1928.

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft damplokomotiver.

 

Motorlokomotiv

(1) ? B bm AD ? ? AD ?

 

(1) Muligvis tilhørende underentreprenør. Overjordstransport.

 

Damplokomotiver

(11) ? B t OK 1297 1904 40 hk

(12) ? B t OK 5625 1912 50 hk ?

(13) ? B t OK 6331 1913 50 hk

(14) ? B t OK 6811 1914 50 hk

(15) ? B t OK 11215 1927 40 hk

(16) ? B t OK 11526 1927 30 hk

(17) ? B t OK 11214? 1926 40 hk

(18) ? B t Hens 11684 1913

(19) ? B t Jung 2031 1913 ( 700 mm? 1934? )

(11), (13), (14), (18) kendes herfra.

 

- - - -

 

11-4-1924, 12-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Til Blaksmark Mergelleje søges straks en dygtig lokomotivfører med faglig uddannelse, så han kan udføre forefaldende reparationer. Skriftlig henvendelse til ingeniør Lind, Lindevej, Silkeborg.

 

9-9-1924, 10-9-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejde. Til en underentreprenør ønskes straks bortakkorderet afrømning af ca. 3000 kubikmeter overjord ved Blaksmark Mergelleje pr. Varde.

 

22-7-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion over barakker. Torsdag 26. juli afholdes auktion efter begæring af ing. K. Lind, Varde over 3 barakker i Blaksmark Mergelleje. ....

 

MEJLS MERGELLEJE

 

UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 65.09.

 

Ejer:

1925-1928 Blaksmark Mergelselskab

Entreprenør:

1925-1928 Knud & Tyge Lind, Lyngby

 

Mergelbane med flytbare spor fra mergelleje øst for hovedvej A 11.

Kørslen startede 1923 fra Blaksmark mergelleje (65.03), men 1925 flyttedes gravningen til Mejls, hvorfra kørslen afsluttedes i 1928.

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft damplokomotiver.

 

Motorlokomotiv

(1) ? B bm Som ? 1926 Ford 40 hk

 

(1) Eventuelt AD-lokomotiv. Overjordstransport.

 

Damplokomotiver

Se Blaksmark Mergelleje 65.03.

 

KARLSGÅRDE DAMBRUG

 

UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1948 ?

 

Dambrug ved Karlsgårdeværket.

 

Bane anlagt 19??. nedlagt 19??

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motortrolje.

HANS JEPSEN, Skonager

 

UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1945 Hans Jepsen, Skonager

 

Beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

2-10-1945, 5-10-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tipvognsspor. Ca. 80 løbende meter og en trolje egnet til transport af mejerispande ønskes til købs. Hans Jepsen, Skonager, Telefon 28 Næsbjerg.

HOLGER PEDERSEN, Janderup

 

UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1947 Holger Pedersen, Janderup

 

Nærmere beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

1-4-1947, 2-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriale til salg. En Esbjerg presser, et spil, dyndvogn og rullevogne samt 100 m spor. Holger Pedersen, Janderup st., Vestj.

RICHARD PEDERSEN, Næsbjerg

 

UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1943-1945 Richard Pedersen, Næsbjerg

 

Tørveproduktion. Nærmere beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

22-1-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG

100 m jernspor og en trolje ønskes til leje for indeværende tørvesæson. Richard Pedersen, Næsbjerg.

 

1-2-1944, 4-2-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

50 meter spor med eller uden spil, ønskes til leje. Richard Pedersen, Næsbjerg, tlf. 12 kan benyttes.

 

24-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Vejen-presser med eller uden elevator, samt 3 rullevogne ønskes til købs. Rikard Pedersen, Næsbjerg, telf. 12 kan benyttes.

 

HOLGER JESSEN, Tinghøj

 

UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1945 Vognmand Holger Jessen, Tinghøj, Varde (tlf. Orten 20)

 

Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

23-3-1945, 24-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Ca. 200 m tipvognsspor ønskes til leje for sommeren. Vognmand Holger Jessen, Tinghøj, Varde, tlf. Orten 20.

Siden er senest rettet

 

29-8-2014

18-11-2014

8-4-2015