Korsør - Entreprenørfirmaer

KORSØR

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr. H. ANDERSEN, Korsør


Indehaver:

191?-193?  Entr. Hans? Andersen, Korsør


Sporvidde 600 mm. Trækkraft damp- og motorlokomotiver.


Damplokomotiver 600 mm

(1)   ?   B t      Borsig    ?  1909


(1)   Kedelnr. 01678. 


Motorlokomotiver 600 mm

(2)  ?   B bm  PM    ?  1926  Fds  ?20 hk   type HSL


(2)  Nyt.


Anvendelse

1911-1912  Havneudvidelse, Korsør: 

1923           Vejarbejde, Spong-Mommark:

1926           Ukendt: (2)

1934           Ukendt, Pederstrup:

1935           Ukendt, Ringe:


- - - -


18-3-1911 - LICITATIONEN

500 lb. fod bolværk med opfyldning og uddybning i Korsør. Antaget tilbud fra H. Andersen, Korsør.


13-8-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Et så godt som nyt lokomotiv, 15 H. K., 60 ctm. sporvidde, mrk. A. Bossig, Berlin, er billigt til salg. Entreprenør H. Andersen, Korsør.


1-1-1923 - ENTREPRENØREN

Jordarbejde ved vejarbejde Spong-Mommark overdraget H. Andersen, Korsør.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

6-12-1934: afs, til Pederstrup (regning til Ringe): Vogndele.

8-6-1934: 2 skifter af brugte 12 kg skinner på brugte brigadesveller 600 mm.

6-2-1935: afs. til Ringe: Spordele.

Entr.fa. ANDERSEN & SVARE, Korsør


Indehaver:

1920-1946   A. Andersen & C.C.O. Svare  (tlf. 204 - 245)


Sporvidde ukendt. Trækkraft Heste?


Anvendelse

1920-1922  Broarbejde, Sjælland, DSB? 

1924             Vejarbejde, Feldsted


- - - -


13-3-1920, 14-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Formand. En dygtig formand til jernbeton (helst tømrer) kan straks få ansættelse ved bygning af broer på Sjælland. Referencer fra tidligere stillinger udbedes. Entreprenører Andersen & Svare, Korsør.


18-1-1922 - LICITATIONEN

Paksten. Tilbud ønskes på paksten, leveret henholdsvis ved baneoverføringerne 74-75, Hyllested by og ved overkørsel nr. 6 Valbygård-Slagelse. Tilbud inden den 20. ds.til entreprenørerne Andersen & Svare, Korsør.


8-4-1924, 10-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Energisk, yngre formand, der kan lede et større jord- og vejarbejde, kan antages straks. Entreprenørerne Andersen & Svare, Feldsted st.

Entr. H. J. HENRIKSEN, Korsør


Indehaver:

19??-19??  Entreprenør Henrik Johan Henriksen, Korsør


Medejer af Korsør Stenforretning /Henriksen & Kähler


Sporvidde 600 mm.  Trækkraft heste?


Anvendelse

1909           Ukendt

1911-1913  Sluseanlæg ved Vesterhavsdiget

                    (V. Vedsted bæk, Darum å og Kongeåen)

1914            Bolværksarbejde, Korsør


- - - -


17-2-1909 - BERLINGSKE TIDENDE

10 á 20 stkr. brugte tipvogne. ¾ eller 2 meters indhold, med sporvidde 600 m/m ønskes tilkøbs af entreprenør H. J. Henriksen, Korsør. 


5-1909 - LICITATIONEN

Tilbud afgivet af H. J. Henriksen & C. P. Clausen, Korsør.


11-4-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Det nye vesterhavsdige. Ribe, 10. april. Ministeriet for offentlige arbejder har i følge ‘Ribe Stiftst.’ efter indstilling fra digebestyrelsen approberet det af entreprenør H. J. Henriksen i Korsør gjorte tilbud om opførelse af sluserne for V. Vedsted bæk, Darum bæk og Kongeåen for i alt 267,000 kr.


29-1-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vesterhavsdiget ved Ribe.

Kongeå-slusen ved Ribe blev i sidste uge afleveret i overværelse af statens tilsynsførende, ingeniør ved Vandbygningsvæsnet H. Buhl, digebestyrelsen og den ledende ingeniør Kr. Thomsen. Slusen står dog i følge 'Ribe Stiftst.' endnu en måned på entreprenørfirmaet H. J. Henriksen & Magnus Petersens garanti, i løbet af hvilken garantiperiode forskellige småting, der var bemærket ved afleveringen, skal bringes i orden.

Slusen skulle først have været færdig til aflevering den 1. maj d. a.


4-3-1914 - LICITATIONEN

Bolværksarbejde i Korsør. Indstillet tilbud fra H. J. Henriksen, Korsør.

KORSØR STENFORRETNING /

HENRIKSEN & KÄHLER, Korsør


Indehavere:

1909-1914  Stenforretningen Omø (Henrik Johan Henriksen og

                     Waldemar Kähler)

1914-1918   Korsør Stenforretning, Henriksen & Kähler (Henrik Johan

                     Henriksen og Waldemar Kähler (†1918))

1918-1933   Korsør Stenforretning, Henriksen & Kähler

                     (Henrik Johan Henriksen og Gustav Kähler)

1933-1934  I/S Henriksen & Kähler

1934-1962  A/S Henriksen & Kähler

1962-1966  Henriksen & Henriksen Industri I/S

1966-           Henriksen & Henriksen Industri A/S


Firmaet ejede eller drev (bl.a. for DSB) følgende sten- og grusgrave:


HASSKOV STENGRAV  (117.09)  1910-19??

LØSNING STENGRAV  (62.03)  1914-19??

ENGESVANG STENGRAV  (??.??)  1915-1925?)

ALSLEV GRUSGRAV  (??.??)  19??-19??

TRIGE STENGRAV (47.04)  1919-19??

MUNKEBJERGBY GRUSGRAV (114.10)  1919-19??

MOGENSTRUP STENINDUSTRI  (121.03)  1915-

NYMØLLE STENINDUSTRI  (113.01)  1924-


Desuden drev man :

ØLSTED KALKSANDSTENSFABRIK  (106.05)  1919-

HADSUND GØDNINGSKALKFABRIK (33.04)  19??-19??

foruden at man deltog i mergelgravning og -udkørsel samt desuden under begge verdenskrige i brunkuls- og tørveproduktion, samt kulbrydning på Bornholm. Man var også ejer af Hasle Klinker i en årrække. 

Endvidere handlede man med tørvefabrikations- og tipvognsmateriel.

Entr. H. C. OLSEN, Forlev


Indehaver:

1934-1944  Vognmand, entr. H. C. Olsen, Forlev  (tlf. Vemmelev 39)


Formentlig til grusgrav.


Sporvidde 600 mm.  Trækkraft ukendt. 


- - - -


7-4-1934, 8-4-1934 - BERLINGSKE TIDENDE

5 à 6 brugte tipvogne, i god stand, en del spor og sporskifter samt ca. 100 m 2½" jernrør købes. Vognmand H. C. Olsen, Forlev. Tlf. Vemmelev 39.


7-4-1934, 8-4-1934 - POLITIKEN

5 à 6 brugte tipvogne i god stand, en del spor og sporskifter samt ca. 100 m 2½" jernrør, købes. Vognmand H. C. Olsen, Forlev. Telf. Vemmelev 39.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1936: Spordele, vogndele, div. 600 mm

28-3-1936: 1 stk. sporskifte 7 kg af brugte skinner, venstre 600 mm, 1 stk. alm. drejeskive 600 mm.

1-4-1936: 1 stk. klatreskive 600 mm.

14-5-1936: 100 m brugt spor 7 kg 600 mm.

16-5-1936: 1 stk. sporskifte 7 kg højre 600 mm.

23-6-1936:retur 1 stk. klatreskive 600 mm.

25-6-1936: 1 stk. alm. drejeskive 600 mm.

3-7-1936: 1 stk. højre sporskifte 7 kg 600 mm.

19-8-1936: 1 stk. skifte 600 mm 7 kg højre.

21-12-1936: 4 stk. hjul model 4.


Spøer - Hovedbog 1937-1941:

1938: Div.

31-3-1939: 1 stk. alm. drejeskive 600 mm 7 kg hjørner.


Spøer - Hovedbog 1941-47:

7-3-1944: 2 koben for Spiger.

Siden er senest rettet


16-5-2016