Korsør - Entreprenørfirmaer

KORSØR

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr. H. ANDERSEN, Korsør

 

Indehaver:

191?-193? Entr. Hans? Andersen, Korsør

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft damp- og motorlokomotiver.

 

Damplokomotiver 600 mm

(1) ? B t Borsig ? 1909

 

(1) Kedelnr. 01678.

 

Motorlokomotiver 600 mm

(2) ? B bm PM ? 1926 Fds ?20 hk type HSL

 

(2) Nyt.

 

Anvendelse

1911-1912 Havneudvidelse, Korsør:

1923 Vejarbejde, Spong-Mommark:

1926 Ukendt: (2)

1934 Ukendt, Pederstrup:

1935 Ukendt, Ringe:

 

- - - -

 

18-3-1911 - LICITATIONEN

500 lb. fod bolværk med opfyldning og uddybning i Korsør. Antaget tilbud fra H. Andersen, Korsør.

 

13-8-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Et så godt som nyt lokomotiv, 15 H. K., 60 ctm. sporvidde, mrk. A. Bossig, Berlin, er billigt til salg. Entreprenør H. Andersen, Korsør.

 

1-1-1923 - ENTREPRENØREN

Jordarbejde ved vejarbejde Spong-Mommark overdraget H. Andersen, Korsør.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1932-37:

6-12-1934: afs, til Pederstrup (regning til Ringe): Vogndele.

8-6-1934: 2 skifter af brugte 12 kg skinner på brugte brigadesveller 600 mm.

6-2-1935: afs. til Ringe: Spordele.

Entr.fa. ANDERSEN & SVARE, Korsør

 

Indehaver:

1920-1946 A. Andersen & C.C.O. Svare (tlf. 204 - 245)

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft Heste?

 

Anvendelse

1920-1922 Broarbejde, Sjælland, DSB?

1924 Vejarbejde, Feldsted

 

- - - -

 

13-3-1920, 14-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Formand. En dygtig formand til jernbeton (helst tømrer) kan straks få ansættelse ved bygning af broer på Sjælland. Referencer fra tidligere stillinger udbedes. Entreprenører Andersen & Svare, Korsør.

 

18-1-1922 - LICITATIONEN

Paksten. Tilbud ønskes på paksten, leveret henholdsvis ved baneoverføringerne 74-75, Hyllested by og ved overkørsel nr. 6 Valbygård-Slagelse. Tilbud inden den 20. ds.til entreprenørerne Andersen & Svare, Korsør.

 

8-4-1924, 10-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Energisk, yngre formand, der kan lede et større jord- og vejarbejde, kan antages straks. Entreprenørerne Andersen & Svare, Feldsted st.

Entr. H. J. HENRIKSEN, Korsør

 

Indehaver:

19??-19?? Entreprenør Henrik Johan Henriksen, Korsør

 

Medejer af Korsør Stenforretning /Henriksen & Kähler

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste?

 

Anvendelse

1909 Ukendt

1911-1913 Sluseanlæg ved Vesterhavsdiget

(V. Vedsted bæk, Darum å og Kongeåen)

1914 Bolværksarbejde, Korsør

 

- - - -

 

17-2-1909 - BERLINGSKE TIDENDE

10 á 20 stkr. brugte tipvogne. ¾ eller 2 meters indhold, med sporvidde 600 m/m ønskes tilkøbs af entreprenør H. J. Henriksen, Korsør.

 

5-1909 - LICITATIONEN

Tilbud afgivet af H. J. Henriksen & C. P. Clausen, Korsør.

 

11-4-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Det nye vesterhavsdige. Ribe, 10. april. Ministeriet for offentlige arbejder har i følge ‘Ribe Stiftst.’ efter indstilling fra digebestyrelsen approberet det af entreprenør H. J. Henriksen i Korsør gjorte tilbud om opførelse af sluserne for V. Vedsted bæk, Darum bæk og Kongeåen for i alt 267,000 kr.

 

29-1-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vesterhavsdiget ved Ribe.

Kongeå-slusen ved Ribe blev i sidste uge afleveret i overværelse af statens tilsynsførende, ingeniør ved Vandbygningsvæsnet H. Buhl, digebestyrelsen og den ledende ingeniør Kr. Thomsen. Slusen står dog i følge 'Ribe Stiftst.' endnu en måned på entreprenørfirmaet H. J. Henriksen & Magnus Petersens garanti, i løbet af hvilken garantiperiode forskellige småting, der var bemærket ved afleveringen, skal bringes i orden.

Slusen skulle først have været færdig til aflevering den 1. maj d. a.

 

4-3-1914 - LICITATIONEN

Bolværksarbejde i Korsør. Indstillet tilbud fra H. J. Henriksen, Korsør.

KORSØR STENFORRETNING /

HENRIKSEN & KÄHLER, Korsør

 

Indehavere:

1909-1914 Stenforretningen Omø (Henrik Johan Henriksen og

Waldemar Kähler)

1914-1918 Korsør Stenforretning, Henriksen & Kähler (Henrik Johan

Henriksen og Waldemar Kähler (†1918))

1918-1933 Korsør Stenforretning, Henriksen & Kähler

(Henrik Johan Henriksen og Gustav Kähler)

1933-1934 I/S Henriksen & Kähler

1934-1962 A/S Henriksen & Kähler

1962-1966 Henriksen & Henriksen Industri I/S

1966- Henriksen & Henriksen Industri A/S

 

Firmaet ejede eller drev (bl.a. for DSB) følgende sten- og grusgrave:

 

HASSKOV STENGRAV (117.09) 1910-19??

LØSNING STENGRAV (62.03) 1914-19??

ENGESVANG STENGRAV (??.??) 1915-1925?)

ALSLEV GRUSGRAV (??.??) 19??-19??

TRIGE STENGRAV (47.04) 1919-19??

MUNKEBJERGBY GRUSGRAV (114.10) 1919-19??

MOGENSTRUP STENINDUSTRI (121.03) 1915-

NYMØLLE STENINDUSTRI (113.01) 1924-

 

Desuden drev man :

ØLSTED KALKSANDSTENSFABRIK (106.05) 1919-

HADSUND GØDNINGSKALKFABRIK (33.04) 19??-19??

foruden at man deltog i mergelgravning og -udkørsel samt desuden under begge verdenskrige i brunkuls- og tørveproduktion, samt kulbrydning på Bornholm. Man var også ejer af Hasle Klinker i en årrække.

Endvidere handlede man med tørvefabrikations- og tipvognsmateriel.

Entr. H. C. OLSEN, Forlev

 

Indehaver:

1934-1944 Vognmand, entr. H. C. Olsen, Forlev (tlf. Vemmelev 39)

 

Formentlig til grusgrav.

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

7-4-1934, 8-4-1934 - BERLINGSKE TIDENDE

5 à 6 brugte tipvogne, i god stand, en del spor og sporskifter samt ca. 100 m 2½" jernrør købes. Vognmand H. C. Olsen, Forlev. Tlf. Vemmelev 39.

 

7-4-1934, 8-4-1934 - POLITIKEN

5 à 6 brugte tipvogne i god stand, en del spor og sporskifter samt ca. 100 m 2½" jernrør, købes. Vognmand H. C. Olsen, Forlev. Telf. Vemmelev 39.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1932-37:

1936: Spordele, vogndele, div. 600 mm

28-3-1936: 1 stk. sporskifte 7 kg af brugte skinner, venstre 600 mm, 1 stk. alm. drejeskive 600 mm.

1-4-1936: 1 stk. klatreskive 600 mm.

14-5-1936: 100 m brugt spor 7 kg 600 mm.

16-5-1936: 1 stk. sporskifte 7 kg højre 600 mm.

23-6-1936:retur 1 stk. klatreskive 600 mm.

25-6-1936: 1 stk. alm. drejeskive 600 mm.

3-7-1936: 1 stk. højre sporskifte 7 kg 600 mm.

19-8-1936: 1 stk. skifte 600 mm 7 kg højre.

21-12-1936: 4 stk. hjul model 4.

 

Spøer - Hovedbog 1937-1941:

1938: Div.

31-3-1939: 1 stk. alm. drejeskive 600 mm 7 kg hjørner.

 

Spøer - Hovedbog 1941-47:

7-3-1944: 2 koben for Spiger.

Siden er senest rettet

 

16-5-2016