Ebeltoft - Diverse

EBELTOFT

DIVERSE              ALT skal rettes

ØERHAGE STENLEJE


UTM32: N 6223900, E 605269 - Ref.nr. 53.01.


Ejer:

Ejer:  1934-19??  Aarhus Sten- og Gruskompagni A/S


Ca. 1,5 km spor mellem grave langs stranden og stenværket. 700 m lang udskibningsbro, som blev erstatte af  600 m lang tovbane til udskibningssilo på brohoved. Værk lukket 197?.


Bane anlagt 1933?, nedlagt 197?.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)    ?  ? d    ?     ?   ?  ?  ?

(2)    ?  ? b   ?      ?   ?  ?  ?

(3)    ?  B     PM  ?   ?  ?  ?

(4)    ?  B     PM  ?   ?  ?  ?


(1)  Til salg september 1945. 4 tons.

(2)  Til salg september 1945. Ca. 3 tons.

(*)  April 1951 sælges et brugt diesellokomotiv.


Aarhus Sten- og Gruskompagni A/S, som så vidt vides kun har haft denne ene bane med 700 mm sporvidde (men andre med 600 mm sporvidde), vides at have haft følgende 700 mm lokomotiver:


(11)   ?   B dm   Deutz        7282  1927  Deutz  10

(12)   ?   B dm   Deutz        7709  1927  Deutz  10

(13)   ?   B bm   PM     9715/146  1935  Ford  55   3 tons, opr. 600 mm

(14)   ?   B bm   PM  13850/335  1941  Ford  40   5 tons, opr. 600 mm

(15)   ?   B bm   PM  14067/350  1942  Ford  40   5 tons, opr. 600 mm

(16)   ?   B bm   PM  14536/378  1943  Ford  40   5 tons


- - - -


28-6-1913, 2-7-1913, 12-7-1913, 23-7-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Ral. Den A/S Norsminde Skærvefabrik i følge lejekontrakt tilkommende ret til at udnytte arealer på ralstensøerne ved Ebeltoft udbydes herved til salg. Oplysninger fåes ved henvendelse til bogholder Bøtcher, Lille Torv 6 A, Århus, samt til overretssagfører Sally, Pilestræde 36, København, med hvem kontrakt afsluttes.


3-8-1945, 4-8-1945 - JYLLANDSPOSTEN

50 br. tipvogne, ¾ m³. 700 mm sporvidde, alle defekte, sælges. Øerhage Stenleje, tlf. Ebeltoft 27. 


30-9-1945 - JYLLANDSPOSTEN

50 stk. brugte ¾ kubikmeter tipvogne, alle defekte, samt et stk. brugt diesellokomotiv, 4 tons og 1 stk. benzinlokomotiv, ca. 3 tons, alt for 700 mm sporvidde, sælges. Ørhage Stenleje pr. Ebeltoft. Telf. 27.


15-4-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Diesellokomotiv. Et brugt diesellokomotiv i køreklar stand, 700 mm sporvidde, billigt til salg. Øerhage Stenleje pr. Ebeltoft.

SKÆRSØ SKOV- OG MOSEBRUG


UTM32: N 6233908, E 606159 - Ref.nr. 53.xx.


Ejer:

1903  J. la Cour, Skjærsø pr. Ebeltoft


Samme værk?

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


27-2-1903, 28-2-1903, 1-3-1903, 3-3-1903 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvearbejdere. Nogle, yngre, gifte, dygtige og ædruelige arbejdere kunne til foråret få plads med hus og jord ved henvendelse til J. la Cour, Skjærsø pr. Ebeltoft.


3-6-1911 - AARHUS STIFTSTIDENDE

Notits: Lemlæstet under en tipvogn.

En 12-årig søn af Peter Hansen, Brunmose ved Skærsø, ville ifl. 'Gr. Folkebl.' onsdag eftermiddag ved 5–6 tiden springe op på en af tørvefabrikens tipvogne, mens den var i fart. Han forfejlede imidlertid springet og faldt ind under vognen, der gik over ham. Hans ene arm blev afrevet og det ene ben knust. I lidende tilstand blev drengen ført til Ebeltoft sygehus. Hans tilstand er betænkelig.


14-9-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Nogle vognladninger gode tørv haves til salg. Skærsø Skov- og Mosebrug, Ebeltoft st.

EBELTOFT TEGLVÆRK


UTM32: N 6228713, E 603790 - Ref.nr. 53.xx.


Ejer:

1900  M. P. Jensen, Ebeltoft


Ved kysten syd for Ebeltoft. Spor?


- - - -


5-1-1898, 7-1-1898 - JYLLANDSPOSTEN

Et brugt lokomobil (4-6 hestes kraft) i god, brugbar stand, ønskes enten til leje eller til købs. Billigste pris bedes opgivet. Ebeltoft Teglværk.


25-1-1900, 29-1-1900 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk. Det mig tilhørende, i god drift værende tegl og kalkværk i Ebeltoft, nær havn og bane, kan erholdes til købs. I mangel af salg overgå til et aktieselskab. M. P. Jensen.

J. CHRISTENSEN, Ebeltoft


UTM32: N 6234648, E 610408 - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

18??-1892  Kalkværksforpagter J. Christensen, Æbeltoft


Kalkværk ved Havmøllegård ved Kattegatkysten øst for Holme?


- - - -


4-10-1892, 5-10-1892, 6-10-1892 - JYLLANDSPOSTEN

Tirsdag den 11. oktober 1892, eftermiddag kl. 2, bortsælges ved offentlig auktion ved Havmøllen pr. Æbeltoft en del kalkværksforpagter J. Christensens konkursbo tilhørende løsøreeffekter, hvoraf fremhæves:

84 par stålskinner, dels med, dels uden fastgjorte sveller, og en del samlingsled med bolte, 1 drejeskive og 4 tipvogne samt 1 udskibningsbro, 2 pramme, ca. 2 favne kalksten, ca. 80,000 stk. vindtørrede mursten, 1 pumpe med et stk. kobberrør, 1 jernkjætting, 36 stk. forskallingsbrædder, 1384 alen lægter, 1 parti tagpap m. m.

Af inkassator kendte, vederhæftige købere gives 6 ugers kredit.

Herredskontoret i Æbeltoft, den 30. september 1892.

Lange.

GODTHAAB, Ebeltoft


UTM32: N 6234330, E 603850 - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

1944  Entr. S. A. Pedersen, Lem st. ?


Tørveproduktion på 'Godthaab' syd for Stubbe sø.

Producent usikker.


- - - -


3-8-1944, 4-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværker til salg. 3 stk. presseværker med tilh. materiel, best. af 15 stk. dyndvogne m. rullelejer, 1 stk. 4 H. P. motor m. pumpe (de 2 værker er sammenbygget med lokomobiler og transporteres på spor), i alt 3 stk. lokomobiler, de 2 trykprøvet i år. 1 stk. ophalespil. Værkerne kan ses i brug på gården 'Godthåb' pr. Ebeltoft. S. A. Pedersen, entreprenør, Lem st.

Sagfører NIELSEN, Ebeltoft


UTM32: N 6229000, E 603950 - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

1905  ? Sagfører Nielsen, Ebeltoft


Formål ukendt.


- - - -


15-9-1905, 16-9-1905 - JYLLANDSPOSTEN

2 à 3 tipvogne samt ca. 400 al. spor, alt i brugbar stand, ønskes til købs eller leje snarest. Sagfører Nielsen, Ebeltoft.

Siden er senest rettet


18-1-2016