Skarø

SYDFYNSKE ØHAV

SKARØ

SKARØ ANLÆGSBRO


UTM32: N 6097114, E 593843 - Ref.nr. 91.09  


Indtil 1908 var Skarø uden anlægsplads. I nævnte år opførtes på nordsiden en 175 m lang træbro med et stenfyldt hoved, men i 1917 blev næsten hele træbroen ødelagt af is.

1918-20 udførtes en ny anlægsbro, bestående af en kort land-dæmning, en 20 m træbro til en 148 m lang jordfyldt dæmning ud til et 20x5,5 m stenfyldt brohoved. Broen anlagdes af entr. Chr. Olsen, København.

Broens anliggender blev fra 1920/21 varetaget af et mellem øens ejendomsbesiddere dannet I/S. Da broforholdene ikke var ideelle ved skiftende vindforhold, ønskede man 1940 anlæg af en havn. Troljesporet ønskedes fjernet og vejbredden udvidet.


Juni 1918: Uddrag af licitationsbetingelser:

'Troljespor: På dæmningen, broen og brohovedet anbringes i hele længden et troljespor, der på broen fæstes til broplankerne ved skinneskruer, mens det iøvrigt ved skinnespiger fæstes til 1 m lange 10/20 cm tværsveller i 1 m indbyrdes afstand. Sporvidden er 0,75 m. Skinner og forbindelsesdele samt skinnespiger leveres af brobestyrelsen, medens sveller og skinneskruerne leveres af entreprenøren'.


Et kort over broanlæget 1918 viser et ret spor ca. 200 m i vestsiden af broen/molen fra skur til brohoved.


Vandbygningsdirektoratets arkiv  (SA edb-nr. 8004617671)


Siden er sidst rettet

27-12-2013