Salling - Diverse

SALLING   

DIVERSE                  UTM mm. skal rettes

NIELS L. GJEDDE, Durup


UTM32: N 6293xxx, E 473xxx - Ref.nr. 31.xx. 


Ejer:

1906-1916  Købmand Niels L. Gjedde

 

Formål ukendt.


Sporvidde 500 mm.


- - - -

 

7-12-1906, 10-12-1906, 14-12-1906 - JYLLANDSPOSTEN

4 tipvogne og 1000 alen spor ønskes til købs. Niels I. Gjedde, Durup.


19-4-1916, 22-4-1916, 26-4-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn til salg hos Niels L. Gjedde, Durup.


26-5-1918, 29-5-1918, 1-6-1918 - JYLLANDSPOSTEN

En tipvogn, så god som ny, 500 mm sporvidde, er til salg. Niels L. Gjedde, Durup.

AAGE KALLESØE, Durup


UTM32: N 6293xxx, E 473xxx - Ref.nr. 31.xx. 


Ejer:

1929  Købmand Aage Kallesøe


Formål ukendt.


Sporvidde 500 mm.


- - - -


30-11-1929 - JYLLANDSPOSTEN

.... , 1 tipvogn (sporvidde: ½ m) ....  sælges billigt. Aage Kallesøe, kolonial- og isenkramforretning, Durup, tlf. 27.

???, Rødding


UTM32: N 6294500, E 491500 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer: ?   (tlf. Rødding 16)

1928  ?

 

Formål ukendt.


- - - -


27-6-1928, 28-6-1928, 29-6-1928 - JYLLANDSPOSTEN

150 meter 7 kg spor, 2 sporskifter og 1 drejeskive samt tipvogne købes. Telf. 16, Rødding (Skive).

CHR. DUEHOLM, Lime


UTM32: N 6294500, E 491500 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1946  Chr. Dueholm 


Kås Ralleje?


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??

Sporvidde ukendt. Håndkraft ? 


- - - -


13-9-1946, 14-9-1946, 15-9-1946 - JYLLANDSPOSTEN 

Spor. 300 m 10 kg spor, 1 sporskifte, 3 trolleyer sælges samlet eller delt. Chr. Dueholm, tlf. Spøttrup 3.


7-12-1949, 11-12-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Ralleje ønskes til købs eller leje .... . Kristian Dueholm, Kaas Ralleje, Lime.

O. FALK, Lime


UTM32: N 6293xxx, E 473xxx - Ref.nr. 31.xx. 


Ejer:

1936-1946  O. Falk, Lime

 

Kås Ralleje? 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


22-1-1936, 25-1-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 600 meter 10 à 12 kg's brugt spor ønskes til købs samt 2 stkr. ¾ m³ tipvogne, sporvidde 600 mm. A/S Kaas Ralleje, O. Falk, Lime.


15-3-1940, 18-3-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. .... 3 tipvogne, 600 mm sporvidde, 3 drejeskiver, 600 m spor, 5 og 9 kg m. O. Falk, Lime pr. Lime, tlf. 25.


30-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Stenknuser. En 'Samsom' stenknuser i meget fin stand sælges. O. Falck, Lime pr. Lime. Tlf. 25.

GUDIK GUDIKSEN,

Hesthave pr.  Spøttrup


UTM32: N 6293xxx, E 473xxx - Ref.nr. 31.xx. 


Ejer:

1928  Gudik Gudiksen

 

Tørvegravning ved Hesthave?

Grusleje ved Kås hoved.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


28-8-1917, 29-8-1917, 30-8-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Til tørveværk søges snarest 170 stkr. plankesveller med lasker og bolte, 1 ny dyndvogn til skinner, 50 dobbeltmeter skinner, 1 svingskive i fuldstændig orden, og en ny graveelevator. Alt af bedste kvalitet. G. Gudiksen, Hestehave pr. Skive.


6-3-1918, 7-3-1918, 8-3-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Formand søges for sommeren til at lede ca. 10 mand ved tørveproduktion. Han må kunne passe dampmaskinen, holde orden på produktionen og føre lidt regnskab. Fuldstændig ædruelighed forlanges. God løn. Helst personlig henvendelse. Hesthave pr. Skive, den 3. marts 1918. Gudik Gudiksen,


23-10-1928, 24-10-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Akkord. Tilbud på sortering af ca. 1000 kb.-favne grus på Kaas' Grusleje for året 15./11. 1928 til 15./11. 1929 og tilbud på udskibning af grus i samme tid ønskes. Tilbudene bedes indsendt skriftligt til undertegnede senest den 5. november. Konditioner ligger til eftersyn hos undertegnede, som anviser gruslejerne og giver nærmere oplysninger. Hestehave, d. 22. oktober 1928. Gudik Gudiksen, Tlf. 14, Krejbjerg.


6-11-1928, 7-11-1928, 8-11-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og tipvogne. Ca. 200 meter 7 kg.s brugt spor samt 2 tipvogne, 60 cm sporvidde, købes. Gudik Gudiksen, Hesthave pr. Spøttrup. Telf. 14, Krejbjerg.


21-11-1928, 22-11-1928, 23-11-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Skærveknuser med sorterer købes eller lejes. Gudik Gudiksen, Hesthave pr. Spøttrup. Telf. 14, Krejbjerg.

KAAS RALLEJE A/S, Lem


UTM32: N 6293xxx, E 473xxx - Ref.nr. 31.xx. 


Ejer:

193?-19??  Kaas Ralleje A/S

 

Ralleje ved Kås hoved med udskibningsbro i Oddesund/Venø bugt.


Sporvidde ?600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Vandbygningsdirektoratet - G IX13 - 40 Kaas Raludskibningsbro


VBV, ing. Dyhr, Lemvig 2-11-1928 til VBDir.:

Vedr. ansøgning fra I/S til udnyttelse af nogle rallejer på Kås hoved om tilladelse til bro i Limfjorden:

Ved brugskontrakt af 26-2-1914 overdrog daværende ejer af Kås Hovedgård i Lime sogn arkivar H.E.B. Kaas til et interessentskab bestående af ham selv, den tidligere ejer Chr. Andersen og godsejer H. Løvenskjold, Lerbæk Skov, brugsretten til den del af Kås hoved, hvor rallejerne findes, med ret til anlæg af anløbsbroer. Ved godsejer Løvenskjolds konkurs og arkivar Kaas' død blev Chr. Andersen eneindehaver af brugsretten, og den 14-8-1928 dannede han sammen med amtsrådsmedlem Gudik Gudiksen og overretssagfører, sparekassedirektør H. Siboni, Skive, et nyt I/S til dens udnyttelse. Den bro, som dette sidstnævnte I/S søger om tilladelse til at have, og som udelukkende skal bruges til udskibning af ral, er at regne for interimistisk, og vil ikke genere sejladsen.


Skitse over broens udførelse.


M.f.O.A. 11-1-1929 til VBDir.:

D.d. er tilskrevet ors., sparekassedirektør Siboni, Skive: For et interessentskab til udnyttelse af nogle rallejer på Kås hoved har De søgt om tilladelse til at anlægge en bro til udskibning af ral ca. 400 m nord for det nordligste fredningsmærke ved Kås hoved.

Tilladelsen gives hermed på betingelse af ..... .


Vandbygningsdirektoratets arkiv  (SA edb-nr. 8004617891)

- - - -


3-3-1935 - JYLLANDSPOSTEN

RAL. Vi har overtaget Kås Ralleje (Vestsalling) og er efter sket modernisering leveringsdygtige i prima, renvasket perlegrus og ral i 5 andre sorteringer. A/S Kaas Ralleje, Kontoret: Skive, tlf. 667. Lejet: Lem, tlf. 69 (6-8 a). 


22-1-1936, 25-1-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 600 meter 10 à 12 kg's brugt spor ønskes til købs samt 2 stkr. ¾ m³ tipvogne, sporvidde 600 mm. A/S Kaas Ralleje, O. Falk, Lime.


17-9-1937, 20-9-1937 - JYLLANDSPOSTEN

Grussorterer. En kun lidt brugt grussorterer med elevator og motor ønskes solgt. A/S Kaas Ralleje, Lime pr. Lime. Telf. 25.


18-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Notits om retssag om udnyttelsen af rallejerne ved hovedgården Kaas.


7-12-1949, 11-12-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Ralleje ønskes til købs eller leje .... . Kristian Dueholm, Kaas Ralleje, Lime.


- - - - 


Se også


Chr. Dueholm, Lime

O. Falk, Lime

Gudik Gudiksen, Hesthave

NIELS DAHL, Aagaardsholm 

pr. Roslev


UTM32: N 6294500, E 491500 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1918  Niels Dahl 


Formål ukendt. Tørv?   

Sporvidde 500 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-1-1917, 21-1-1917, 23-1-1917 - JYLLANDSPOSTEN

54 stk. tørveforme, 55 tørv, så gode som nye, samt 3 stkr. tipvogne, ¾ m³, sporvidde 500 mm, er billig til salg, samlet eller delt, på Aagaardsholms Tørveværk, Roslev st.


19-5-1918, 22-5-1918, 23-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 600 meter 50 mm spor, et klatrespor, et kurvestykke samt 3½ kbm. vogne, sporvidde 500 mm, er til salg på Aagaardsholm pr. Roslev st. Niels Dahl.

JENS M. SKOV, Jebjerg


UTM32: N 6293xxx, E 473xxx - Ref.nr. 31.xx. 


Ejer:

1940  Gårdejer Jens M. Skov, Jebjerg

 

Formål ukendt (tørv?).


Sporvidde ukendt.


- - - -


12-3-1940, 13-3-1940, 14-3-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor, 150 meter, 7-9 kgs., ønskes til købs eller leje. Gårdejer Jens M. Skov, Jebjerg.

FRYSERIET "LIMFJORDEN, Glyngøre 


UTM32: N 6293xxx, E 473xxx - Ref.nr. 27.xx. 


Ejer:

1917  ?

 

Fryseri ved Glyngøre havn.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft spil/håndkraft?


- - - -


24-4-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 35 met. tipvognsspor, samlet med jernsveller, 60 cm sporvidde. 2 stk. støbte remskiver, 122 cm i diameter, 15 cm bred, og 5 syreflasker med kurv. Fryseriet ‘Limfjorden’, Glyngøre.

PRIESS & CO., Glyngøre 


UTM32: N 6293xxx, E 473xxx - Ref.nr. 27.xx. 


Ejer:

1956-1957  ?


Fiskeeksportfirma på Glyngøre havn.


Bane anlagt (før) 1956.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


15-9-1956, 16-9-1956 - JYLLANDSPOSTEN

650 m spor, helst 9 kg's skinner, og eventuelt også sveller, købes. Gerne brugt. Skriftligt tilbud bedes sendt til Priess & Co. Glyngøre. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

22-9-1956: 152 stk. 5 meters brugte 10 kg skinner m/lasker.

22-10-1956: Vogndele - 600 mm.

7-1-1957: 1 brugt drejeskive 600 mm  5 arme og 10 kg skinnehjørner.

21-1-1957: Retur ovennævnte skinner (fra 22-9-1956).

23-5-1957: Vogndele.

ØTA CO., Glyngøre 


UTM32: N 6293xxx, E 473xxx - Ref.nr. 27.xx. 


Ejer:

1947  ?


Skallefabrik. Tilhørte Hotaco?


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-1-1947, 22-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 2 tipvogne ønskes til leje eller købs. Sigurd Larsen, Øta Co., Glyngøre. Tlf. 56.

C. M. ANDERSEN, Lem


UTM32: N 6293xxx, E 473xxx - Ref.nr. 31.xx. 


Ejer:

1945  C. M. Andersen, Lem

 

Maskinhandel. Til eget brug?


Sporvidde ukendt.


- - - -


10-6-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Nogle tipvogne og 50 meter spor sælges. C. M. Andersen, Telf. Lem 40 pr. Brodal.


22-3-1945, 23-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tre stk. tørvepresser med eller uden dyndelevator, ca. 10 stk. troljevogne, brugte eller nye, købes kontant. C. M. Andersen, maskinhandel, tlf. Lem 40 pr. Brodal.

JENS FR. BERTELSEN, Hem


UTM32: N 629xxxx, E 473xxx - Ref.nr. 31.xx. 


Ejer:

1954  Jens Fr. Bertelsen, Hem st.

 

Formål ukendt. 


Sporvidde ukendt.


- - - -


27-2-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Vinkeljern, aksler og jernbjælker. Nr. 30 jernbjælker og aksler i forsk. dimensioner, 4 meter 75 mm aksel med kobling og kuglelejer, 90 mm vinkeljern, 7 kg spor m. m. sælges. Jens Fr. Bertelsen, Hem, tlf. 82.


12-9-1954, 15-9-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Spor, aksler og plader. Ca. 5 tons plader, 5 tons aksler, og 4 tons 7 kg spor, 1 stk. kobling, 1 stk. jernbjælke nr. 32, 8,5 m lang, 2 startbeholdere, til salg. Jens Fr. Bertelsen, Tlf. Hem 82, Hem st.

GRØNNING CEMENTSTØBERI 


UTM32: N 6277490, E 502710 - Ref.nr. 31.xx. 


Ejer:

1947  Se arkiv.dk

 

Cementstøberi og mørtelfabrik ved Hulebro. 


Sporvidde ukendt.


- - - -


1-5-1947, 3-5-1947 - SKIVE FOLKEBLAD
Tipvognsspor. Nogle længder tipvognsspor, helst brugte, ønskes til købs. Grønning Cementstøberi. Telf. 40.

Siden er sidst rettet


29-8-2015 

7-8-2019 

30-11-2019