Langeland - Tørvemoser

SYDFYNSKE ØHAV

LANGELAND - Tørvemoser

STENGADE MOSE 


UTM32: N 6092000, E 617800 - Ref.nr.


I bogen 'Skove og skovbrug på Langeland' ses et billede, som angives som tørvegravning i Stengade Skov 1920, og billedet er identisk med et billede i bogen 'Skovsgård - en herregård og tre museer', hvor det dateres 1925, og hvor det angives at være skovarbejdere fra grevskabet Langeland, som graver tørv. Damplokomobil og spor ses på billedet.


Nærmere oplysninger modtages gerne.
VIGGO FRYDENBORG, Kædeby 


UTM32: N 6078375, E 609430 - Ref.nr. 


Dette firma havde smedie, maskin- og karetmagerværksted samt handlede med landbrugsmaskiner. Desuden havde man tørve-produktion indtil mindst 1923. Formentlig brugtes materiellet ved sidstnævnte.


Jyllandsposten 12-1, 16-1, 21-1 og 24-1-1918 :

Spor og tipvogne købes. Viggo Frydenborg, Kjædeby st.


Jyllandsposten 12-1, 16-1, 20-1 og 24-1-1918 :

Tørveentreprenør søges. En mand, som virkelig har kendskab til tørve-produktion og vil påtage sig arbejdet ved 3-4 værker til en daglig produktion af 40-50.000 stk. tørv pr. værk, søges. Værkerne er endnu ikke købt, men en del spormateriale og vogne forefindes. Ligeledes forventes spor lagt fra mosen og til havnen, og må vedkommende også påtage sig transporten af tørvene til havnen. Nærmere ved Viggo Frydenborg, Kjædeby st.


Jyllandsposten  28-3 og 31-3-1918 :

Tipvogne. 20 stkr. ¾ m³ eller mulig 1 m³ gode tipvogne ønskes til købs. Viggo Frydenborg, Kjædeby st.


Jyllandsposten  13-11, 16-11 og 19-11-1918 :

Tipvogne og tørveværk. 13 stk. ¾ kbm. tipvogne og et 1 år gl. tørveværk med grav- og dyndelevator og dyndbeholder, daglig produktion 50–60,000 stk. tørv, sælges billig. Viggo Frydenborg, Kjædeby st.


Jyllandsposten  12-1, 15-1 og 18-1-1919

Tipvogne. 10 stkr. ¾ kbm tipvogne, sporvidde 700 mm, sælges straks. 7 kg spor ønskes til købs. Viggo Frydenborg, Kædeby st.


Jyllandsposten  26-2-1921

Spormateriale. Ca. 700 meter 7 kg spor, 700 mm sporvidde og med sveller, 3 skiftespor og en del tipvogne, alt i komplet stand, sælges billigt. Sporet for 48 øre pr. kg. Viggo Frydenborg, Hjørnegaarden, Rudkøbing. 

S. CEDERSKJOLD, Humble


UTM32: N 6077000, E 609000 - Ref.nr.


S. Cederskjold var skolelærer, og kort inden første verdenskrig overtog han (forpagtningen af?) det inddæmmede Ristinge nor. Her blev der under første verdenskrig gravet tørv. Om dette var formålet med materiellet vides ikke.


Entreprenøren 29-5-1922:

Ca. 900 dobbeltm. spor med jernsvelle, 6 tipvogne og 2 trp. 7½ hk motorer til salg. S. Cederskjold, Humble.


Jyllandsposten 19-11 og 23-11-1924:

Spor, tipvogne og vindmotor. Ca. 900 m spor à 2 kr. pr. m, 6 tipvogne à 50 kr. pr. stk. og en vindmotor til 800 kr., alt frit leveret ved havn, er til salg. S. Cederskjold, ‘Søvang’ pr. Humble (Langeland).

P. LARSEN, Humble


UTM32: N 6076800, E 609015 - Ref.nr.


Folketællingen 1921 nævner af navnet kun maskinfabrikant Hans Peter Larsen.

Af skriverier i Langelands Social-Demokrat fremgår, at P. Larsen konkurrerede med Frydenborg om tørveproduktion, så han har sikkert selv anvendt materiellet.


Berlingske Tidende  8-2, 9-2 og 10-2-1918

Tipvogne. 7 stkr. ¾ kv.-meter, 1 sæt vigespor, monteret på jern, 2 sæt krumspor tilsalg for 2500 kr. P. Larsen, Humble.


Jyllandsposten 7-2, 8-2 og 9-2-1918: 

Tipvogne. 7 stkr. ¾ □-m³, 1 sæt vigespor, monteret på jern, 2 sæt krumspor til salg for 2500 kr. P. Larsen, Humble. 
C. H. JENSEN, Ristinge


UTM32: N 6076000, E 605000 - Ref.nr.


Formålet er ukendt, men formentlig er der tale om tørveproduktion. 


Jyllandsposten 12-10-1941:

8 tipvogne og ca. 1200 meter spor henligger til salg omgående ved henvendelse til C. H. Jensen, Ristinge pr. Humble, Langeland. Tlf. Humble 99.
H. J. SØRENSEN,

Jesbjerggaard, Tranekær


UTM32: N 6094440, E 618934 - Ref.nr.


Jesbjerggaard ligger på østsiden af Langeland nær bl.a. Tranekær mose. En fortæller på  www.historiefyn.dk nævner, at han har gravet tørv under krigen på Jesbjerggaard, men intet om sporbrug og hvilken mose, der var tale om. De nævnte 118 hjulsæt skal formentlig kun være 18 stk., med mindre man da har købt helt vildt ind?


Jyllandsposten 10-4, 11-4 og 12-4-1946:

Spor 500 mm, 7-10 kg, ønskes til leje eller købs. H.J. Sørensen, Jesbjerggaard, Tranekær. Tlf. Tranekær 24.


Jyllandsposten 22-5 og 23-5-1946: 

Tipvognsspor. 800 m 5-7 og 10 kg tipvognsspor med lasker og bolte, 4 skiftespor samt 118 tipvognshjulsæt med leje og 300 jernsveller og 200 træsveller med tilhørende styger ønskes solgt. H.J. Sørensen, Jesbjerggård pr. Tranekær. Tlf. 24.
LANGELANDS KORN-, FODERSTOF- OG GØDNINGSFORRETNING


Firmaet sælger 1918 materiel. Desuden sælger det tørvestrøelse, så materiellet kan stamme fra produktion af denne.


Berlingske Tidende  19-2-1918 m.fl. :

Tørvestrøelse tilbydes billigt fra lager. Langelands Korn-, Foderstof- og Gødningsforretning, København filialen. Tlf. Central 13595.


Jyllandsposten  10-9 og 13-9-1918 :

Inventar til tørvegravning, vandmølle, ælteværk, dyndvogne, forme, skinner, tipvogne etc. etc. er på grund af driftens ophør billigt til salg ved henvendelse til Langelands Korn-, Foderstof- & Gødningsforretning, Rudkjøbing.


Berlingske Tidende  13-9-1918 :

Inventar til tørvegravn. Vandmølle, ælteværk, dyndvogne, forme, skinner, tipvogne etc. etc. er på grund af driftens ophør billigt tilsalg ved henvendelse til Langelands Korn-, Foderstof & Gødningsforretning, Rudkjøbing. 


Nærmere oplysninger modtages gerne.
Siden er sidst rettet

23-2-2014