Funder - Diverse

FUNDER    

DIVERSE 

M. AMBROSIUS, Funder 


UTM 32N: N 6223xxx, E 529xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer:

1920    M. Ambrosius, Funder  (tlf. 7?)  


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   (Samme person?)


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - -


16-11-1920, 19-11-1920, 23-11-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk. Komplet tørveværk med pumpe og ophalespil, ydeevne 30 à 40,000 med 7 à hestes motor, ønskes til købs. NB. Ønsker også tilbud på 300 meter spor, 4½ à 5 kg.s skinner. M. Ambrosius, Funder pr. Funder.


2-4-1950, 5-4-1950, 8-4-1950 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk med alt tilbehør og 400 m tipvognsspor til en daglig produktion af 60 a 70.000, er til salg. M. Ambrosiussen, Funder st., tlf. 38.

PINDERUP KRISTENSEN, Funderholm 

 

UTM 32N: N 6222xxx, E 531xxx - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1948   Pinderup Kristensen, Funderholm


Tørveproduktion ukendt sted. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft spil.


- - - -


26-6-1948, 29-6-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Ca. 75 m 9 og 12 kg spor med lasker og sveller .... stålwire .... to gravvogne m. rullelejer til salg. Pinderup Kristensen, Funderholm, Silkeborg, tlf. 1862 (mellem 12 og 1).

ANTON MØLLER, Funderholm 


UTM 32N: N 6222xxx, E 531xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer:

1942   Anton Møller, Funderholm 


Tørveproduktion ukendt sted. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


18-4-1942, 19-4-1942, 21-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveælteværk til salg. Består af ælter med elevator, pumpe og 50 m vandrør, skæremaskine samt 75 m spor og 2 tipvogne. Anton Møller, Funderholme, Silkeborg.

LAURITS NIELSEN, Funder 


UTM 32N: N 6223xxx, E 529xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1950   Laurits Nielsen, Funder 


Tørveproduktion ukendt sted. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv?


- - - - 


24-4-1950, 26-4-1950, 28-4-1950 - JYLLANDSPOSTEN
Skinnetraktor søges tilleje i tørvesæsonen, 600 mm sporvidde og i god orden. Vægt ca. 2 tons. Laurits Nielsen, Funder. Telefon 74.

GRAUNBJERG DAMBRUG, Funder 


UTM 32N: N 6220800, E 527050 - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

2001  Kurt Jespersen,  


Dambrug ved Funder å ved Brandebanen. Kort bane. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 196?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft. 


- - - - 


HESSELHUS MOSE, Funder 


UTM 32N: N 6222200, E 525080 - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1944   Brinkmann-Hansen, Ravnsborggade 2, Herning  


Tørveproduktion. Beliggenhed usikker. 


Bane anlagt 1944?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft hest. 


- - - - 


27-3-1944 - SILKEBORG AVIS
Tørvearbejde. En mand med et spand heste til kørsel med dyndvogn og en mand eller dreng med en hest til kørsel med tipvogn samt 2 arbejdere kan få arbejde i Hesselhus mose pr. Funder. Henvendelse til Brinkmann-Hansen, Ravnsborggade 2, Herning. Telf. 1338.

HESSELHUS STENLEJE, Funder


UTM 32N: N 6222xxx, E 525xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1947  G. Jensen, Hesselhus, Funder 


Stenleje. Nærmere beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - - 


14-9-1947 - JYLLANDSPOSTEN
Grussorteringsanlæg bestående af en så god som ny 'Vibra' St. 3 B sorterer, 1 stk. 8 HK og 1 stk. 10 HK elektromotor, ca. 300 m luftledning med master, målerskab og kabler, ophalerspil, ca. 100 m spor, tipvogne, trillebøre, planker, 2 arbejdsskure m.m. ønskes solgt. G. Jensen, Hesselhus Stenleje, Funder.

SEJLGAARDS MERGELLEJE, Funder 


UTM 32N: N 6220900, E 527850 - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

189?-19??  ?


Mergelleje ca. 1 km SV for gården Sejlgaard ved Silkeborg-Herning-banen med sidespor fra denne. 


Bane anlagt 189?, nedlagt 1944?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?. 


- - - - 


12-2-1897 - SILKEBORG AVIS
Notits: Et ulykkestilfælde indtraf i onsdags ved Sejlgård, idet en mand under en mergeltransport fik sin ene hånd i klemme mellem to af de tipvogne, hvorpå mergel føres til oplagspladsen ved banen. hånden blev så slemt medtaget, at den tilskadekomne strax måtte søge lægehjælp i Silkeborg.


11-2-1901 - HERNING FOLKEBLAD
Notits: Ulykkestilfælde. Fra Silkeborg telegraferes til os:
Da arbejdsmand M. P. Abildskov af Funder Nørhede i fredags stod i Sejlgaards mergelgrav og lettede en tipvogn, rullede pludselig en stor, frossen jordklump ned af skråningen og ramte ham på brystet. Slaget var så voldsomt, at han styrtede med hovedet om mod tipvognen. Han blev bragt til et nærliggende hus, hvor det viste sig, at hovedhuden var flænget, højre ben brækket på flere steder, kjævebenet brækket samt brystet voldsomt forslået. Den tilskadekomne henligger på Silkeborg Sygehus. Der er fare for hans liv. Han har hustru og 5 børn og er ulykkesforsikret.

SEJLGAARDS TEGLVÆRK, Funder 


UTM 32N: N 6220xx, E 527xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1901  ?


Teglværk ved Sejlgaard. Nærmere beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 18??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


2-8-1901 - SILKEBORG AVIS
Notits: Skedevand i øjet.
Da bestyreren af Sejlgaards Teglværk, Niebuhr, i går ville undersøge noget ler med skedevand, skete et uheld, der måske vil have til følge, at Niebuhr mister synet på sit venstre øje.
Med en flaske skedevand i hånden trådte Niebuhr op i en tipvogn; da han havde bøjet sig efter en klump ler og ville stå ud af vognen, gled hans ene fod i leret, så han mistede balancen og faldt bag over i vognen. Desværre var der ingen prop i syreflasken, hvorfor skedevandet ved faldet sprøjtede ind i Niebuhrs øje og over klæder og hænder. Smerten i øjet var så pludselig og stærk, at han besvimede, og han henlå således i mindst et kvartérstid ubemærket af nogen. Heldigvis kom han da til sig selv og fik øjet badet samt søgte strax lægehjælp her i byen. Lægen tør endnu intet udtale om, hvorvidt øjet kan reddes, da syren fuldstændig har ætset hele hornhinden.

RASMUS PEDERSEN, Funder 


UTM 32N: N 6223xxx, E 529xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1939   Rasmus Pedersen, Funder  


Formål ukendt. Beliggenhed usikker. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 1939.

Sporvidde ukendt. Trækkraft hest. 


- - - - 


13-2-1939, 15-2-1939 - SILKEBORG AVIS
Til salg. En god, brugt arbejdsvogn samt ca. 125 m tipspor og 2 tipvogne er til salg eller bytte med kreaturer eller andet. Rasmus Pedersen, Funder.

Siden er senest

rettet


24-10-2019 

2-11-2019