Bornholm - Diverse

BORNHOLM

DIVERSE         

ARNAGER FOSFORITBRUD


UTM32: N 6116300, E 869700 - Ref.nr. 134.10.


1918-1920  Det Tekniske Landbrugsudvalg (Staten)


Fosforitfabrik opført 1918  ved kysten 650 m øst for Arnager havn. Bane fra minegang til 120 m lang skibsbro ved Østersøkysten. Brohovedet ødelagt af storm 1918? og ombygget.


Bane anlagt 1918, nedlagt 1920.

Sporvidde ?600 mm.


- - - -


Brev 6-7-1918:

Tegning af bro - 2 spor med vendekurve for enden. Smal pælebro med fast brohoved.


Brev 4-2-1919:

Broen ligger ca. 650 m øst for Arnager havn. 120 m lamg, 2 3/4 m bred pælebro med et på 4 m vanddybde anbragt 19 m langt, 4½ m bredt, foran tilspidset hoved, oprindelig udført som stenfyldt tømmerkiste, men efter at en SV-storm havde kastet den ind på land, blev den ændret til indfatning af nedrammede pæle.


Brev 13-2-1919:

Landbrugsministeriet har anlagt en bro af ca. 125 m længde øst for Arnager, til brug for Det tekniske Landbrugsudvalg på Statens vegne ved brydning af fosforit.


Brev 10-6-1921:

Grosserer H. Tholstrup har søgt om at genopbygge den halvt nedrevne anlægsbro for at benytte den til udskibning af smør. 


Kilde: Vandbygningsdirektoratets arkiv - edb-nr. 8004617591 


- - - -


8-1-1921 - BORNHOLMS AVIS

Materiel sælges billigt. Fra Statens Fosforitfabrik ved Arnager ved Rønne realiseres alt materiellet i denne tid til særdeles billige priser: Dampmaskiner og kedler, elektrisk materiel, tipvogne, skinner, hejsespil, værktøjsmaskiner, værktøjer, pumper, remme, remskiver, snorskiver, træ, tømmer, rør, ventiler, træskure, bygninger, møbler, inventar, en udskibningsbro og meget andet. Alt skal sælges snarest. Henvendelse til ingeniør Ammundsen, Maglekildevej 8, København V, eller maskinmester Stibolt, Fosforitværket ved Arnager, der foreviser.

FROSTEGAARD SKÆRERI


UTM32: N 6120500, E 876950 - Ref.nr. 134.15.


Ejer: ??


Savværk 1,5 km nordvest for Åkirkeby ved vejen til Almindingen. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ?500 mm. Håndkraft.

AUTOMOBILFORRETNINGEN, RØNNE


UTM32: N 6118xxx, E 8651xxx - Ref.nr. 134.xx.


Forhandler for Fordson. Køber Rahbekkeværket.


Lokomotiver

(1)  B  bm   PM    ? / 1928?  Ford  ?  type HSL       


(1)  Leveret 8-3-1928.


Kilde: Pedershaab Maskinfabrik - Leveringsliste 


3-2-1928 - BORNHOLMS TIDENDE

Notits: Rønne. Et 'benzinlokomotiv'.

Rahbekkeværket har gennem Automobilforretningen 'Bornholm' bestilt et Ford-lokomotiv til at trække værkets tipvogne. Lokomotivet er dansk arbejde, idet det er fremstillet på 'Pedershaabs Cementindustri' i Brønderslev. Det ligner et lille damplokomotiv, men er i virkeligheden en slags Fordson på hjul. I Sverige og Norge benyttes den slags lokomotiver meget i minerne.

STATENS KULBRUD


UTM32: N 6128700, E 863600 - Ref.nr. 133.05.


Ejer: 

194?-194?  Staten

Entreprenør:

194?-194?  Alex. J. Hansen, Hørsholm


Kulbrydning i Hasle Lystskov ved Muleby under 2. verdenskrig.

Bane til transport af jord til Østersøkysten.

Motorlokomotiver på 600 mm og damplokomotiver på 900 mm sporvidde.

Bane anlagt 1940, nedlagt ca. 1945.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B ?g  KM  ?  ?  ?  ?  +

(2)  ?  ?   ?   ?  ?  ?  ?  +


(1)  Forsynet med Fiona gasgenerator.

(*)  Maj 1947 udlejes to stk. motorlok, diesel og benzin.


Damplokomotiver 900 mm

(11)  ?  B t  Jung  1419 / 1911  ? 

(12)  ?  B t  Jung  3082 / 1920  ?   


(11)  Købt 1940 fra entr. Petri & Haugsted, København.

         Leveret nyt til R. Dolberg, Düsseldorf, Tyskland (agent).

         1917 hos entr. Petri & Haugsted.

         Ophugget 194? .

(12)  Købt 1940 fra entr. Petri & Haugsted, København 'DOLFUS',

          hvortil det formentlig leveredes nyt.

          Ophugget 194? .

NEXØ GASVÆRK


UTM32: N 6118339, E 891166 - Ref.nr. 134.16.


Ejer: 

1906-1968?   Nexø kommune 


Gasværk anlagt 1906 syd for Nexø. Sidespor fra Rønne-Nexø Jernbane/De bornholmske Jernbaner 1910-1968?


Sporvidde 1000 mm. 


Motorlokomotiv 1000 mm

(1)  u.nr.  B bm Deutz 2959 / 1917 Deutz 30    Kaldet "Græshoppen" .


(1)  Bygget til Deutsche Feldbahn som 3-akslet lokomotiv med 600 mm sporvidde. Efter 1918 ombygget til 2-akslet med sporvidde 1000 mm og via Heinrich Elias, Berlin-Rudow, solgt 1926? til A/S Mommark Færge til rangering i Mommark. Efter at banen dertil i 1933 blev ombygget til normalspor, solgt 1934 til Nexø Gasværk / DBJ til kørsel mellem Nexø havn og gasværket.

(Ejerforhold på lokomotivet er usikkert.)


Kilde: DBJ - Historien om jernbanerne på Bornholm   

Ukendt lokomotiv i Robbedale


UTM32: N 6118900, E 867200 - Ref.nr. 134.xx. 


Nogle annoncer er fundet omhandlende et lokomotiv, hvor vi står på bar bund:


19-4-1915 - BORNHOLMS TIDENDE

Notits: 'den lille dreng'.

For nogen tid siden indfandt en 41-årig mand, der går under det betegnende navn 'den lille dreng', sig hos en herværende jernhandler for at sælge nogle metaldele: en ventil og nogle messinglejer, der vurderedes til 5 kr.

Da den sølle fyr, der væsentligst opholder livet ved at samle gammelt jern og skrammel, ikke kunne antages at være i lovlig besiddelse af dette metal, blev han meldt til politiet og anholdt.

Under politiforhørene er det oplyst, at han har stjålet sagerne fra et lokomotiv ved Robbedale, og nu er han for dette tyveri bleven dømt til fængsel på vand og brød i 5 gange 5 dage.

Manden, der bærer sit kønne tilnavn, fordi han er så ganske umanérlig ugidelig og doven, har tidligere været straffet tre gange. Med dommen har han erklæret sig tilfreds og er allerede gået i lag med brødspisningen. Han får to pund daglig, dertil salt og vand så meget, han kan drikke.

4-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiv med kobberfyrbox ønskes solgt til ophugning. Tilbud med pris sendes til Ingemann Hoffmann, Varde.


6-9-1918, 9-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Et i Robbedale på Bornholm henstående lokomotiv med kobberfyrbox ønskes solgt til ophugning. Tilbud med pris sendes til Ingemann Hoffmann, Varde.


23-9-1918, 24-9-1918, 25-9-1918 - BERLINGSKE TIDENDE

Lokomotiv med sprængt kobberfyrbox, henstående i Robbedale på Bornholm, vægt ca. 8 tons, 70 HK, sælges til ophugning, som det står inden 25. ds. for højeste bud. Viggo Andersen, Skolegade 24, Esbjerg.


Ingemann Hoffmann kan være en forvanskning af ingeniør Hoffmann, som på det tidspunkt stod for anlæget af Varde-Grindsted-banen og underskrev sig sådan i annoncer.

I Robbedale lå bl. a. DBJ's grusgrav. Spørgsmålet er så, hvilken sporvidde lokomotivet havde. Der foreligger ingen oplysninger om andre spor i grusgraven end DBJ's meterspor. Men der kan dog være tale om en anden grusgrav i området.

Det ser heller ikke ud til, at Hoffmann & Sønner har haft nogle arbejder i gang på Bornholm i tiden omkring 1918.

Alminding-Gudhjem-banen stod selv for anlæget, medens havne-arbejderne ved Rønne varetoges af andre firmaer. Dog kan der være tale om et udlejet lokomotiv.

Tidspunktet er også underligt, da der stadig var krig, og man absolut ikke havde overskud af lokomotiver eller af lokomobiler, hvis der skulle være tale om et sådant.

Formand JENSEN, Almindingen


Formål og køber mm. er ukendt.


9-10-1919, 12-10-1919 - JYLLANDSPOSTEN

10 stkr. tipvogne, 600 mm sporvidde, samt 2000 m ca. 7 kg tipvognskinner med lasker, bolte og spiger, i god og brugbar stand, ønskes til købs, samlet eller i mindre partier pr. kontant.Tilbud med pris og øvrige oplysninger udbedes snarest til formand Jensen, Almindingen st.


14-6-1922, 15-6-1922 - BORNHOLMS TIDENDE

En ældre mand eller konfirmeret dreng til at køre tipvogne kan få plads straks hos formand Jensen, Almindingen.

ALLINGE HAVN


UTM32: N 6141100, E 868350 - Ref.nr. 133.06.


Ejer: 

19??-19??   Ukendt. 


Kort spor ved stenkran på Allinge havns sydmole ca. 1920.

BORNHOLMS CEMENTFABRIK 


UTM32: N 614xxxx, E 868xxx - Ref.nr. 133.xx.


Ejer: 

19??-19??   Ukendt. 


Beliggenhed ukendt. Uvist om sporet blev anlagt.


- - - -


13-3-1920 - BORNHOLMS TIDENDE

Notits: Amtsrådet.

Andragende fra Bornholms Cementfabrik om tilladelse til at anlægge og benytte et tipsvognsspor skrås over Søndre Landevej fra stenbrudene til selskabets fabrik i Åker.

NIELSEN, Grønvang, Rønne


UTM32: N 6121723, E 867798 - Ref.nr. 134.xx.


Formål mm. ukendt.

Grønvang er en gård ca. 1 km øst for Knuds kirke.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


26-8-1918, 27-8-1918 - BERLINGSKE TIDENDE

4 tipvogne (½ m³, 600 mm) kun brugt 3-4 mdr., 2 drejeskiver, ca, 4 tons skinner (6½ kg pr. m), er til salg. Pristilbud modtages af Nielsen, Grønvang, Rønne.

Siden er sidst rettet


12-8-2014

23-2-2015

30-9-2015