Ærø - Entrepenører

SYDFYNSKE ØHAV

ÆRØ - Entreprenørarbejder 

ÆRØSKØBING HAVN


UTM32: N 6083544, E 590565 -   


Ved anlæg af færgelejet i Ærøskøbing 1931 anvendte entr.fa. Bodilsen & Sandager tipvogne til at flytte sten fra en del af en eksisterende mole til afgrænsning af den nye plads ved lejet.

Ingen angivelser af trækkraft er fundet.

Ærø Avis oplyser fejlagtig, at entreprenørens navn var Bendixen & Sandager!


Entr. Carl Nielsen, Fruens Bøge, har i sin entrepriseliste angivet en post:

Bolværk, Ærøskøbing 1935-36. Dette arbejde behøver dog ikke  nødvendigvis at have medført brug af tipvognsspor.
MARSTAL DREJ KYSTSIKRING


UTM32: N 6078000, E 593900 -  


Ved en voldgiftssag nævnes, at Bodilsen & Sandager 1931 har udført kystsikringsarbejde ved Marstel Drej på sydkysten samt anlagt færgeleje i Ærøskøbing.

En notits i Ærø Avis omtaler førstnævnte arbejde, hvor der kørtes sten med lastbil til høfderne, hvor de til forlængelse af disse trilledes ud med tipvogne, formentlig ved håndkraft. I øvrigt foregik arbejdet med stenfiskerfartøjer, som lagde stenene ud direkte på stedet.


Ved reparation af høfderne langs Drejet i 1942 anvendtes også tipvognsspor. Et par billeder fra arbejdet kan findes på Marstal Søfartsmuseum eller på https://www.kulturarv.dk/mussam/  under "Drejet". 
LOKALE ENTREPRENØRER


Der foreligger intet om, at der på Ærø har været lokale entreprenører, som har anvendt tipvognsmateriel, bortset fra de, som brugte det ved grusgravning ved Næbbet.Siden er sidst rettet

20-12-2013