Thurø

SYDFYNSKE ØHAV

THURØ

THURØ-DÆMNINGEN


UTM32: N 6102013, E 605536 - Ref.nr.


Thurø-dæmningen forbinder Thurø med Fyn øst for Svendborg og anlagdes 1933-34 som erstatning for en elektrisk dreven færge. Entreprenør var H. Hoffmann & Sønner, som brugte tipvogne samt et damplokomotiv ved anlægget. Lokomotivet blev fragtet til Thurø, hvorfra man startede opfyldningen til dæmningen.


Ved en voldgiftssag i 1933 gives en del oplysninger om anlæget: På Thurø flyttes 15.500 m3 jord med damplokomotiv og tipvogne til ca. 500 m vej og 500 m dæmning, mens man på Fyn kun brugte trillebør. Damplokotivet brugtes kun på grund af bremseevnen. Togene var på 4-10 tipvogne, der brugtes 9-18 mand.


Kilder:  Entreprenøren m. fl
GAMBØT GRUSGRAV


UTM32: N 6100797, E 606755 - Ref.nr. 91.14


Uddrag af Lokalplan nr. 151.294:

... Ved Gambøt lå L. Kaas Hansens værft. Fra 1862-79 blev der her bygget 17 skonnerter. 1881 overtoges pladsen af N.P. Petersen, der indtil 1913 fik bygget 31 skibe. Sønnerne A. G. og R. P. Petersen fortsatte værftet til 1919. ... 

Stedet har været god for placering af et værft, da der var mulighed for at forsyne skibene med sand til ballast fra skrænterne ved Gambøt, ligesom man kunne forsyne skibene med drikkevand fra kilden, der lå mellem værftet og Gambøtbroen. Sandet til ballast blev gravet ud i ballasthulen, et tipvognsspor førte fra hulen ud på en bro. Herude åbnede man bunden af tipvognene og sandet styrtede ned i pramme, som blev trukket ud til skibene. Sandet blev skovlet ombord med håndkraft, og skibets besætning befordrede det videre ned i lasten. Det kostede 1 kr. pr. ton, og for en tre-mastet skonnert drejede det sig om ca. 50-60 tons.


Kilde:  soap.plansystem.dk/.../20-178814-APPROVED-

1204637455166.pd...


Siden er sidst rettet

27-12-2013

06-01-2014