Ølgod - Diverse

ØLGOD

DIVERSE UTM Mangler

VIGGO SLOTH, Ølgod

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1946 Viggo Sloth, Ølgod

 

Formål ukendt.

 

- - - -

 

5-4-1946, 6-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

100 m 7 kg jernspor ønskes til købs omg. Viggo Sloth, Ølgod. Tlf. 157 træffes mell. 7-9.

H. C. THYREGOD, Ølgod

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1919 H. C. Thyregod, Ølgod

 

Tørvegravning.i Urup mose ved Eg.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig heste.

 

- - - -

 

11-4-1919, 12-4-1919, 13-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Mose til salg. Ca. 12 tdr. land fra 2--5 alen dyb mose i Urup pr. Eeg sælges. Ny barak for 20 mand, spor, dyndvogne osv. kan medfølge. Udmærket tørreplads og losseforhold. Lossespor 5 steder i mosen. H. C. Thyregod, Ølgod.

J. N. IVERSEN, Ølgod

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

19?? J. N. Iversen, Ølgod

 

Indehaver af Østbæk Teglværk

Medindehaver af Urup Tørvefabrik

 

- - - -

 

11-12-1917, 13-12-1917, 14-12-1917, 15-12-1917, 17-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Fagmand. Entreprenør søges til at producere 6 à 8 millioner æltetørv (sæson 1918) og til med lokomotiv at køre tørvene til nærmeste station (4 kilometer). Lokomotiv med spor tillægges af entreprenøren. J. N. Iversen, Ølgod.

 

26-10-1918, 28-10-1918, 30-10-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg, beliggende ved vestjydsk station. Godt opland. Produktion 2 millioner mursten og rør. Af solid køber forlanges kun lille udbetaling. Nærmere oplysninger fås hos J. N. Iversen, Ølgod, eller grosserer J. Willemoes, Esbjerg, med hvem handel kan afsluttes.

CHR. JENSEN, Lindbjerg Mølle

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1942-1943 Chr. Jensen, Lindbjerg Mølle

 

Beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

25-10-1942, 26-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel til brunkulsleje. 200 m tipvognsspor, 1 stk. sporskifte, 1 stk. lokomotiv med generator ønskes til købs eller leje. Leje af gravemaskine har også interesse. Chr. Jensen, Lindbjerg Mølle, Ølgod, tlf. 46.

 

25-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Højmose med 3-4 m dynd, 2 tørvepressere med elektromotorer og alt nødvendigt materiel til en dertil svarende produktion .... . Chr. Jensen, Lindbjerg Mølle, Ølgod, tlf. 46.

ØSTBÆK TEGLVÆRK, Ølgod

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.01.

 

Ejer:

1917-1918 J. N. Iversen

1931 Zink

19??-1967? Carl Hansen

?1947-19?? Østbæk Teglværk A/S

 

Teglværk opført 1907 1 km øst for Ølgod st. (DSB). Værk brændt 196?, men genopført.

 

Bane anlagt (før) 1931, nedlagt (før) 1967.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.

 

Kedeltilsynet har registreret damplokomotivet O&K 1297/1904 på Østbæk Teglværk 1917. Det kom derefter til Urup Tørvefabrik, som J. N. Iversen også havde interesser i, så det er nok tvivlsomt, om det har kørt i Østbæk.

 

- - - -

 

26-10-1918, 28-10-1918, 30-10-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg, beliggende ved vestjydsk station. Godt opland. Produktion 2 millioner mursten og rør. Af solid køber forlanges kun lille udbetaling. Nærmere oplysninger fås hos J. N. Iversen, Ølgod, eller grosserer J. Willemoes, Esbjerg, med hvem handel kan afsluttes. (???)

 

10-1-1947, 11-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. Nye eller brugte 12 kg's skinner købes. A/S Østbæk Teglværk pr. Ølgod. Telefon Ølgod 45.

 

14-2-1950, 15-2-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 200 m 9 kg tipvognsskinne købes. A/S Østbæk Teglværk, Ølgod tlf. 45.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1929-32:

31-7-1931: 1 stk. drejeskive (rulle) 600 mm.

 

Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Spordele

28-5-1948: 1 sporskifte 7 kg højre 5 m. 600 mm 105 sveller.

9-5-1949: 1 venstre 600 mm skifte 7 kg. 105 mm sveller.

1950: Spordele

1951:Spordele, vogndele

19-1-1952: 4 klatretunger 7 kg.

1953: Spordele, vogndele

 

Spøer - Hovedbog 1953-58:

1957: Vogndele, div.

 

Spøer - Hovedbog 1958-61:

1961: Spordele, div.

 

Spøer - Hovedbog 1968-72:

7-1-1971: Brugte c 10 kg skinner. Kr. 35 højde 65 mm. 9 a 6 meter, 9 a 5,5 meter.

HARKES TEGLVÆRK, Harkes

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1919 Ukendt

 

Teglværk 2 km øst for Ølgod st.

 

Spor?

 

- - - -

 

22-9-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Brand. Varde, 21. september. I morges opstod der ild i Harkes Teglværk ved Ølgod. Alle teglværkets bygninger brændte; dog blev stuehuset reddet. Ilden opstod ved gnister ved ovnen. Teglværket var assureret i ‘Danmark’ for 59,000 kr.

L. HØJ, Ølgod

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1941 L. Høj, Ølgod

 

Ukendt hvilket værk, der er tale om.

 

- - - -

 

2-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Halvpart i 1. klasses teglværk sælges på grund af alderdom. L. Høj, Ølgod. Tlf. 151.

STRELLUF MERGELLEJE

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 65.10.

 

Ejer:

1912-1913 Strelluf og Omegns Mergelselskab

Entreprenør:

1912-1913 H. Hoffmann & Sønner

 

Mergelbane med flytbare spor i årene 1912-1913 fra mergelleje ved Adsbølgaard sydvest for Strelluf (i dag Strellev).

Også kaldet Adsbølgaard Mergelleje.

 

Sporvidde 785 mm. Trækkraft damplokomotiver.

 

Damplokomotiver

(1) ? B t Henschel 11685 1913

(2) ? B t Hanomag 4573 1906

 

(1) 1913 til Ulbjerg Mergelleje (xx.xx).

(2) 1912 fra Blaksmark Mergelleje (65.02).

 

- - - -

 

26-7-1913, 27-7-1913, 29-7-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Nogle jordarbejdere antages ved Strellev Mergelbane pr. Ølgod st. H. Hoffmann & Sønner.

 

16-8-1913, 17-8-1913, 19-8-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører. En lokomotivfører kan strax eller til 1. september få plads. Skriftlig eller personlig henvendelse til H. Hoffmann & Sønner, entreprenører, Strellev pr. Ølgod.

MADS CHRISTENSEN, Ølgod

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1917 Mads Christensen, Østergård, Ølgod

 

Tørvegravning. Beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

4-4-1917, 5-4-1917, 8-4-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Spor til leje. Ca. 100 løbende m let spor (skinnehøjde 2" à 2½”, sporvidde 5 à 600 mm) samt en undervogn til tørvegravning ønskes til leje i 3 måneder fra 1. maj. Tilbud med pris sendes til Mads Christensen, Østergård pr. Ølgod st.

 

OTTO BACH, Starbæk Mølle

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1928 Otto Bach, Starbæk Mølle pr. Ølgod

 

Mergelarbejde. Starbæk Møllegård ligger syd for Lyne.

 

- - - -

 

11-4-1928, 12-4-1928, 13-4-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og tipvogne. 3 à 400 løbende meter spor ønskes til leje, eventuelt senere til købs, samt skiftespor og 3 tipvogne til mergelarbejde. Otto Bach, Starbæk Mølle pr. Ølgod st.

 

AKSEL SLOT, Ølgod

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1922 Aksel Slot, Ølgod

 

Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Evt. samme som entr. A. Slot, Lervang?

 

- - - -

 

12-1-1922, 13-1-1922, 14-1-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes: 1 petroleumsmotor, 10-12 hk, 1 do., 5-7 hk, ca. 16 tipvogne, ½ eller ¾ meters, ca. 300 meter spor, 10-12 kg, og 1 centrifugal-vandpumpe, 80-105 mm. Materiellet skal være af anerkendt mærke og i god, brugbar stand. Tilbud med billigste pris ønskes inden 8 dage. Aksel Slot, Ølgod st.

ØLGOD SOGNERÅD

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1930 Ølgod sogneråd

 

Formål ukendt. Beskæftigelsesarbejde?

 

- - - -

 

26-1-1930, 28-1-1930 - JYLLANDSPOSTEN

325 mtr. transportabelt spor og 3 tipvogne ønskes til leje i 2½ måned. Opgiv pris for leje, tipvognenes rumfang og sporets vægt pr. meter til Ølgod Sogneråd, Ølgod.

M. SØRENSEN & N. FEDDERSEN, Ølgod

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1919 M. Sørensen & N. Feddersen, Ølgod

 

Tørvegravning. Beliggenhed ukendt.

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

13-3-1919, 17-3-1919, 21-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværker sælges. 1 tørveværk komplet, med dyndbeholder, pumpe og hestegang, 2 jumbekærrer, 3 stkr. forme à 65 rum, produktion for 20,000 tørv daglig. 1 stk. ‘Cyclone’ presser, 5 stkr. etage-vogne med brædder, 2 stkr. vigespor, 600 mm sporvidde, 2 stkr. gravvogne, nyt, sælges samlet eller delt til spotpris. A. Sørensen og N. Feddersen, Ølgod.

ØLGOD TEGLVÆRK

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx.

 

Ejer:

1920 Vald. Rasmussen og Chr. Bonde

 

Samme som Harkes Teglværk ?

 

- - - -

 

17-2-1920, 19-2-1920, 21-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Ølgod Teglværk til salg eller bytte, beliggende 2 km fra st., 6 tdr. land, med rigelig ler og en grusgrav. Der er villa med 2 lejligheder, et hus med lade og stald. Teglværket er moderne anlagt med ringovn og en 50 HK sugegasmotor samt Svendborg maskiner til fabrikation af sten og drænrør; der kan laves mindst 2 millioner årlig; det er gode varer, som er let at sælge. Der er bestyrer, som vil lede arbejdet eller tage det på akkord. 1. prioritet 45,000 kr. 2. prioritet efter overenskomst. Prisen er ca. 130,000 kr. Udbetaling ca. 25,000 kr.; dog kan der tages sten for en del af beløbet. Der kan byttes med hvad som helst. Kommissionær kan medvirke. Nærmere ved ejerne, Vald. Rasmussen eller Chr. Bonde, Ringkøbing.

JENS ØLLGAARD, Lyne

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1940 Jens Øllgaard, Adsbølgaard, Lyhne (tlf. 15 y)

 

Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

8-5-1940, 10-5-1940 - VESTKYSTEN - ESBJERG

300 meter spor og 4 tipvogne til salg. Jens Øllgaard, Adsbølgaard. Tlf. 15y Lyhne.

HANS THOMSEN, List

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

ca. 1941 Hans Thomsen, List

 

Tørveproduktion ca. 1941-1942. Beliggenhed ukendt.

Hestetrukne fladvogne.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft hest.

 

- - - -

 

Billeder i Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv.

TH. JØRGENSEN, Ølgod

 

UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 69.xx.

 

Ejer:

1946 Th. Jørgensen, Ølgod Auto- og Maskinværksted

 

Beliggenhed ukendt. Evt. kun forhandler.

 

- - - -

 

3-4-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG

På gode betingelser sælges eller udlejes komplet ælteværk med alt tilbehør, såsom dyndkasse – dyndvogne, troljer, spil m. vire, 65 m spor m. sveller, vandpumpe med rør, evt. kan tørv aftages for en del af beløbet. – Th. Jørgensen, Ølgod Auto- og Maskinværksted.

Siden er senest rettet

 

18-11-2014

25-11-2014

7-1-2015

13-3-2015

22-3-2015

20-4-2015